Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa segundaryo nga menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Binuhatan 17:1-34

17  Karon naglakbay sila nga nagaagi sa Amfipolis kag Apolonia kag nag-abot sa Tesalonica, diin may isa ka sinagoga sang mga Judiyo.  Gani suno sa kinabatasan ni Pablo nagkadto sia sa ila sa sulod, kag nagpangatarungan sia sa ila pasad sa Kasulatan sa sulod sang tatlo ka adlaw nga inugpahuway,  nga nagapaathag kag nagapamatuod paagi sa mga reperensia nga ang Cristo kinahanglan mag-antos kag mabanhaw gikan sa mga patay, kag nagasiling: “Amo ini ang Cristo, ining Jesus nga ginabantala ko sa inyo.”  Subong resulta ang pila sa ila nangin mga tumuluo kag nag-upod kay Pablo kag kay Silas, kag ginhimo man ini sang daku nga kadam-an sang mga Griego nga nagasimba sa Dios kag sang madamong bantog nga babayi.  Apang nahisa ang mga Judiyo kag gin-upod nila ang pila ka malaut nga tawo gikan sa mga tamaran didto sa tiendahan kag nagtipon sila sang guban kag nanggamo sa siudad. Kag gingubat nila ang balay ni Jason kag ginpangita nila sila agod madala sila sa nagakinagula nga mga tawo.  Sang wala nila sila makita, ginganoy nila si Jason kag ang pila ka kauturan pakadto sa mga manugdumala sang siudad, nga nagasinggit: “Yari man diri ang mga tawo nga nagagamo sa napuy-an nga duta,  kag gin-abiabi sila ni Jason. Kag sila tanan nagapanghikot batok sa mga mando ni Cesar,* nga nagasiling nga may isa pa ka hari, si Jesus.”  Nagamuhan gid ang kadam-an kag ang mga manugdumala sang siudad sang nabatian nila ini nga mga butang;  kag sang nakakuha sang nagakaigo nga piyansa gikan kay Jason kag sa iban pa, ginbuy-an nila sila. 10  Pagkagab-i, gilayon nga ginpalakat sang mga kauturan si Pablo kag si Silas sa Berea, kag sang mag-abot sila didto, nagkadto sila sa sinagoga sang mga Judiyo. 11  Karon mas maayo ang panghunahuna sang mga tagadidto sangsa mga taga-Tesalonica, kay nalangkag gid sila sa pagbaton sa pulong, nga ginausisa sing maayo ang Kasulatan sa adlaw-adlaw kon bala matuod gid ini nga mga butang. 12  Busa madamo sa ila ang nangin mga tumuluo, kag amo man ang madamong talahuron nga Griego nga babayi kag lalaki. 13  Apang sang nahibaluan sang mga Judiyo sa Tesalonica nga ang pulong sang Dios ginbantala man ni Pablo sa Berea, nagkadto man sila didto agod sugyuton kag gamuhon ang kadam-an. 14  Sa gilayon ginpalakat sang mga kauturan si Pablo pakadto sa dagat; apang nagpabilin didto si Silas kag si Timoteo. 15  Apang, ang mga nagdul-ong kay Pablo nagdala sa iya tubtob sa Atenas, kag sa tapos niya sila matugunan nga paapason gilayon si Silas kag si Timoteo sa iya, nagbiya sila. 16  Karon samtang nagahulat si Pablo sa ila sa Atenas, naugot sia sang makita niya nga ang siudad puno sing mga idolo. 17  Gani nangatarungan sia sa mga Judiyo sa sulod sang sinagoga kag sa iban nga mga tawo nga nagasimba sa Dios kag adlaw-adlaw sa mga tawo nga natabuan nga didto sa tiendahan. 18  Apang may pila ka Epicureo kag Estoico nga mga pilosopo nga nagpakigbais sa iya, kag ang iban nagsiling: “Ano ang luyag isugid sining babaan?” Ang iban naman: “Daw manugbantala sia sang dumuluong nga mga dios.” Ini bangod ginpahayag niya ang maayong balita tuhoy kay Jesus kag ang pagkabanhaw. 19  Gani gindakop nila sia kag gindala sa Areopago,* nga nagasiling: “Mahimo bala namon mahibaluan kon ano ining bag-o nga panudlo nga ginahambal mo? 20  Kay nagahambal ka sang pila ka butang nga bag-o sa amon palamatin-an. Gani luyag namon mahibaluan kon ano ang kahulugan sini nga mga butang.” 21  Sa katunayan, ang tanan nga taga-Atenas kag ang mga dumuluong nga nagapuyo didto wala sing ginahimo sa ila bakante nga tion kundi nagasugid ukon nagapamati sa bag-o nga butang. 22  Nagtindog karon si Pablo sa tunga sang Areopago kag nagsiling: “Mga tawo sang Atenas, nakita ko nga sa tanan nga butang mas mahinadlukon kamo sa mga dios sangsa iban. 23  Halimbawa, samtang nagaagi ako kag nagapanilag sing maayo sa mga butang nga inyo ginasimba, nakita ko man ang isa ka altar nga nasulatan ‘Sa Isa ka Dios nga Wala Makilala.’ Busa ang ginahatagan ninyo sing diosnon nga debosyon nga wala ninyo makilala, ini ang ginabantala ko sa inyo. 24  Ang Dios nga naghimo sang kalibutan kag sang tanan nga butang sa sini, ining Isa, nga amo ang Ginuo sang langit kag duta, wala nagapuyo sa mga templo nga ginhimo sang kamot, 25  ukon ginaalagad sia sang mga kamot sang tawo subong nga daw may kinahanglan sia nga bisan ano, bangod sia mismo ang nagahatag sa tanan nga tawo sang kabuhi kag sang ginhawa kag sang tanan nga butang. 26  Kag ginhimo niya gikan sa isa ka tawo ang tagsa ka pungsod sang mga tawo, agod magpuyo sa bug-os nga kadaygan sang duta, kag gintangdo niya ang gintalana nga mga tion kag ang ginpahamtang nga mga dulunan sang puluy-an sang mga tawo, 27  agod pangitaon nila ang Dios, nga nagapangapkap pa gani sila kag makita gid sia, apang, ang matuod, indi sia malayo sa tagsa sa aton. 28  Kay paagi sa iya kita may kabuhi kag nagahulag kag nagaluntad, subong gid sa ginsiling sang pila sa inyo mga mamalaybay, ‘Kay kita man mga kaliwat niya.’ 29  “Gani, kay kita mga kaliwat sang Dios, indi naton dapat paghunahunaon nga ang Dios kaangay sa bulawan ukon pilak ukon bato, kaangay sa isa ka butang nga gintigib paagi sa kalantip kag pagkamapahituon sang tawo. 30  Matuod, ginpaligad sang Dios ang mga tion nga wala sing nahibaluan ang mga tawo, apang karon nagasiling sia sa katawhan bisan diin nga sila tanan dapat maghinulsol. 31  Bangod nagtalana sia sang isa ka adlaw nga tuyo niya hukman ang napuy-an nga duta sa pagkamatarong paagi sa isa ka tawo nga gintangdo niya, kag naghatag sia sang garantiya sa tanan nga tawo paagi sa pagbanhaw niya sa iya gikan sa mga patay.” 32  Bueno, sang pagkabati nila tuhoy sa pagkabanhaw sang mga patay, ang iban nagsugod sa pagyaguta, samtang ang iban nagsiling: “Mamati pa kami sa imo nahanungod sini sa iban nga tion.” 33  Gani nagbiya si Pablo sa tunga nila, 34  apang nagbuylog sa iya ang iban nga mga lalaki kag nangin mga tumuluo, lakip man sa ila si Dionisio, nga isa ka hukom sa hukmanan sang Areopago, kag ang babayi nga si Damaris, kag ang iban pa luwas sa ila.

Footnote

Bin 17:7 * Ukon, “sang Emperador.”
Bin 17:19 * Isa ka bakulod sa dumaan nga Atenas, diin nagatipon man ang pinakamataas nga hukmanan.