Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

Binuhatan 15:1-41

15  Kag may pila ka lalaki nga nagdulhog halin sa Judea kag nagpanudlo sa mga kauturan: “Kon indi kamo magpatuli suno sa kinabatasan ni Moises, indi kamo maluwas.”  Apang sang nakigsuay kag nakigbais gid si Pablo kag si Bernabe sa ila, ginpakadto nila si Pablo kag si Bernabe kag ang iban pa nga kauturan sa mga apostoles kag sa mga gulang nga lalaki sa Jerusalem nahanungod sini nga pagbinaisay.  Gani, sa tapos madul-ong sang kongregasyon, ini nga mga lalaki nagpadayon sa paglakbay sa Fenicia kag Samaria, nga ginasaysay sing tul-id ang pagliso sang mga tawo sang mga pungsod, kag bangod sa ila nagkalipay gid ang tanan nga kauturan.  Pag-abot nila sa Jerusalem, ginbaton sila sing mainayuhon sang kongregasyon kag sang mga apostoles kag sang mga gulang nga lalaki, kag ginsugid nila ang madamo nga butang nga ginhimo sang Dios paagi sa ila.  Apang, ang pila gikan sa sekta sang mga Fariseo nga nangin tumuluo nagtindog gikan sa ila pulungkuan kag nagsiling: “Kinahanglan tulion sila kag suguon nga tumanon ang kasuguan ni Moises.”  Kag ang mga apostoles kag ang mga gulang nga lalaki nagtipon agod usisaon ini nga butang.  Karon sa tapos sang malawig nga pagbinaisay, nagtindog si Pedro kag nagsiling sa ila: “Mga lalaki, mga kauturan, nahibaluan gid ninyo nga kutob sang una nga mga adlaw ginpili ako sang Dios sa tunga ninyo agod ang mga tawo sang mga pungsod magpamati sa pulong sang maayong balita kag magpati;  kag ang Dios, nga nakahibalo sang tagipusuon, nagpamatuod paagi sa paghatag sa ila sing balaan nga espiritu, subong sang ginhimo man niya sa aton.  Kag wala gid sia sing pinasulabi sa aton kag sa ila, kundi ginpaputli ang ila tagipusuon paagi sa pagtuo. 10  Gani karon, ngaa ginatilawan ninyo ang Dios paagi sa pagbutang sing gota sa liog sang mga disipulo nga bisan ang aton mga katigulangan ukon kita indi makasarang sa pagdala? 11  Sa baylo, nagasalig kita nga maluwas paagi sa wala tupong nga kaayo ni Ginuong Jesus sa amo man nga paagi subong sa sini nga mga tawo.” 12  Gani naghipos ang bug-os nga kadam-an, kag nagpamati sila kay Bernabe kag kay Pablo nga nagasugid sang madamo nga tanda kag mga kalatingalahan nga ginhimo sang Dios sa mga pungsod paagi sa ila. 13  Sang nakatapos sila sa paghambal, si Santiago nagsabat, nga nagasiling: “Mga lalaki, mga kauturan, magpamati kamo sa akon. 14  Ginsaysay sing tul-id ni Simeon kon paano ang Dios sa nahauna nga higayon nagliso sang iya igtalupangod sa mga pungsod agod magkuha gikan sa ila sang katawhan para sa iya ngalan. 15  Kag nagaugyon sa sini ang mga pulong sang mga Manalagna, subong sang nasulat na, 16  ‘Pagkatapos sini nga mga butang magabalik ako kag tukuron liwat ang narumpag nga tolda ni David; kag tukuron ko liwat ang kagulub-an sini kag patindugon ini liwat, 17  agod ang nabilin sa sini nga mga tawo hanuot nga magpangita kay Jehova, upod sa mga tawo sang tanan nga pungsod, mga tawo nga ginatawag sa akon ngalan, siling ni Jehova, nga nagahimo sini nga mga butang, 18  nga nahibaluan halin pa sang una.’ 19  Gani ang akon pamat-od amo nga indi na pagpabudlayan ang mga tawo gikan sa mga pungsod nga nagaliso sa Dios, 20  kundi sulatan sila nga maglikaw sa mga butang nga nadagtaan sang mga idolo kag sa pagpakighilawas kag sa nakuga nga mga sapat kag sa dugo. 21  Kay halin pa sang una may mga nagabantala na sa mga siudad tuhoy kay Moises, bangod ang iya sinulatan ginabasa sing mabaskog sa mga sinagoga sa tagsa ka adlaw nga inugpahuway.” 22  Nian ginpakamaayo sang mga apostoles kag sang mga gulang nga lalaki lakip sang bug-os nga kongregasyon nga magpadala sang pinili nga mga lalaki gikan sa ila sa Antioquia kaupod ni Pablo kag ni Bernabe, nga amo si Judas nga ginatawag Barsabas kag si Silas, mga lalaki nga nagapanguna sa tunga sang mga kauturan; 23  kag nagsulat sila: “Gikan sa inyo mga kauturan, ang mga apostoles kag ang mga gulang nga lalaki, para sa mga kauturan sa Antioquia kag Siria kag Cilicia nga gikan sa mga pungsod: Mga panamyaw! 24  Bangod nabatian namon nga ang pila gikan sa amon nagtublag sa inyo paagi sa mga pulong, nga nagatinguha sa paggamo sa inyo, bisan pa wala namon sila ginsugo, 25  naghilisugot kami kag ginpakamaayo namon nga magpili sang mga lalaki nga ipadala sa inyo upod sa amon mga hinigugma, nga si Bernabe kag si Pablo, 26  mga lalaki nga nagtaya sang ila kabuhi* tungod sa ngalan sang aton Ginuong Jesucristo. 27  Busa, ginapadala namon si Judas kag si Silas, agod masugid man nila sa inyo ang amo nga mga butang. 28  Kay ginpakamaayo sang balaan nga espiritu kag namon man nga indi na kamo pagpabug-atan pa, luwas sa sining kinahanglanon nga mga butang, 29  nga padayon kamo nga maglikaw sa mga butang nga ginhalad sa mga idolo kag sa dugo kag sa nakuga nga mga sapat kag sa pagpakighilawas. Kon maglikaw gid kamo sa sini nga mga butang, mangin maayo ang inyo kahimtangan. Maayong panglawas sa inyo!” 30  Gani, sang ginpalakat na ini nga mga lalaki, nagdulhog sila sa Antioquia, kag gintipon nila ang kadam-an kag ginhatag ang sulat sa ila. 31  Sang mabasa nila ini, nagkasadya sila tungod sa pagpalig-on. 32  Kag bangod mga manalagna man si Judas kag si Silas, ginpalig-on nila ang mga kauturan paagi sa madamo nga pamulongpulong kag ginpabakod sila. 33  Gani, sang nakapaligad na sila sing pila ka tion, ginpalakat sila sa paghidait sang mga kauturan pabalik sa mga nagpadala sa ila. 34*  —— 35  Apang, si Pablo kag si Bernabe padayon nga naghinguyang sang tion sa Antioquia nga nagapanudlo kag nagapahayag, upod man ang madamo nga iban pa, sang maayong balita tuhoy sa pulong ni Jehova. 36  Pagligad sang pila ka adlaw si Pablo nagsiling kay Bernabe: “Dali, balikan naton kag duawon ang mga kauturan sa tagsa ka siudad nga ginbantalaan naton sang pulong ni Jehova agod tan-awon ang ila kahimtangan.” 37  Para kay Bernabe, luyag niya nga paupdon man si Juan, nga ginatawag Marcos. 38  Apang para kay Pablo, indi nagakaigo nga paupdon sia sa ila, kay nagbiya sia sa ila sa Pamfilia kag wala mag-upod sa ila sa hilikuton. 39  Bangod sini natabo ang pagsilabo sang kaakig, amo nga nagbulagay sila; kag gin-upod ni Bernabe si Marcos kag naglayag padulong sa Cipre. 40  Ginpili ni Pablo si Silas kag naglakat sa tapos sia matugyan sang mga kauturan sa wala tupong nga kaayo ni Jehova. 41  Apang naglibot sia sa Siria kag Cilicia, nga ginapabakod ang mga kongregasyon.

Footnote

Bin 15:26 * Sa literal, “kalag.”
Bin 15:34 * Tan-awa ang nota sa Mat 17:21.