Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

3 Juan 1:1-14

 Halin sa gulang nga lalaki para kay Gayo, nga hinigugma, nga ginahigugma ko gid.  Hinigugma nga utod, ginapangamuyo ko nga padayon nga mangin maayo ang imo kahimtangan kag panglawas, subong sang nagligad.  Kay nalipay gid ako sang nag-abot ang mga kauturan kag nagpamatuod nga ginahuptan mo ang kamatuoran, subong nga padayon ka nga nagalakat sa kamatuoran.  Wala na ako sing daku pa nga rason sa pagpasalamat sangsa sining mga butang, nga mabatian nga ang akon mga anak padayon nga nagalakat sa kamatuoran.  Hinigugma nga utod, matutom ka sa bisan ano nga hilikuton nga ginahimo mo para sa mga kauturan, bisan pa indi mo kilala,  nga nagpamatuod sang imo gugma sa kongregasyon. Palakton mo sila palihug sa paagi nga takus sa Dios.  Kay tungod sa iya ngalan nga naglakat sila, nga wala nagakuha sang bisan ano nga butang gikan sa mga tawo sang mga pungsod.  Gani, obligado kita nga abiabihon ini nga mga tawo, agod mangin mga masigkamanugpangabudlay kita sa kamatuoran.  May ginsulat ako sa kongregasyon, apang si Diotrefes, nga luyag magpulupangulo sa ila, wala nagatahod kag wala nagapamati sa amon. 10  Amo nga kon magkari ako, dumdumon ko ang iya mga buhat nga padayon niya nga ginahimo, nga nagawakal sang malain nga mga pulong tuhoy sa amon. Subong man, indi pa kontento sa sini, wala man niya ginabaton sing matinahuron ang mga kauturan, kag ang mga luyag magbaton sa ila ginatinguhaan niya nga punggan kag sikwayon sa kongregasyon. 11  Hinigugma nga utod, mangin manug-ilog ka, indi sang malain, kundi sang maayo. Sia nga nagahimo sang maayo naggikan sa Dios. Sia nga nagahimo sang malain wala makakita sa Dios. 12  Nagapamatuod sila tanan kay Demetrio kag ginapamatud-an ini sang kamatuoran. Sa katunayan, nagapamatuod man kami, kag nakahibalo ka nga matuod ini. 13  Madamo pa ako kuntani sang isiling sa imo, apang indi ko luyag nga isulat lang ini. 14  Bangod nagalaum ako nga makigkita kag makighambal sa imo sa gilayon. Kabay nga may paghidait ka. Ang mga abyan nagapadala sa imo sang ila panamyaw. Ipalab-ot man ang akon panamyaw sa tagsa ka abyan.

Footnote