Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

2 Timoteo 4:1-22

4  Hanuot ako nga nagasugo sa imo sa atubangan sang Dios kag ni Cristo Jesus, nga gintangdo sa paghukom sa mga buhi kag sa mga patay, kag paagi sa iya pagpadayag kag sa iya ginharian,  ibantala ang pulong, mangin masako sa sini sa maayo nga panag-on, sa magamo nga panag-on, magsabdong, magsaway, maglaygay, nga may bug-os nga pagkamapinasensiahon kag kalantip sa pagpanudlo.  Kay magaabot ang isa ka hut-ong sang tion nga indi sila magbatas sa makapapagros nga panudlo, kundi, suno sa ila kaugalingon nga mga kailigbon, magatipon sila sang mga manunudlo para sa ila kaugalingon agod pakalamon ang ila mga dulunggan;  kag ipalayo nila ang ila mga dulunggan sa kamatuoran, samtang magaliso sila sa butig nga mga sugilanon.  Apang, hupti ang imo kaligdong sa tanan nga butang, antusa ang malaut, himua ang hilikuton sang isa ka ebanghelisador, tumana sing bug-os ang imo ministeryo.  Kay ginabubo na ako kaangay sang isa ka dulot nga ilimnon, kag malapit na ang gintalana nga tion nga hilwayon ako.  Nakapakig-away na ako sang maayo nga pagpakig-away, nadalagan ko na ang dalaganon tubtob sa katapusan, natuman ko na ang pagtuo.  Sugod karon natigana sa akon ang purongpurong sang pagkamatarong, nga ihatag sa akon sang Ginuo, ang matarong nga hukom, subong padya sa amo nga adlaw, apang indi lamang sa akon kundi sa tanan man nga nagahigugma sang iya pagpadayag.  Himua ang imo bug-os nga masarangan nga magkari sa akon sa indi madugay. 10  Kay ginbayaan ako ni Demas bangod ginhigugma niya ang karon nga sistema sang mga butang, kag nagkadto sia sa Tesalonica; si Cresente sa Galacia, si Tito sa Dalmacia. 11  Si Lucas lamang ang kaupod ko. Upda si Marcos, kay makabulig sia sa akon sa pag-alagad. 12  Apang ginpakadto ko si Tiquico sa Efeso. 13  Kon magkari ka, dalha ang kunop nga ginbilin ko sa Troas kay Carpo, kag ang mga linukot, ilabi na ang mga pergamino. 14  Si Alejandro nga manugsalsal sing saway naghimo sang madamo nga halit sa akon—si Jehova magabalos sa iya suno sa iya mga buhat— 15  kag magbantay ka man batok sa iya, kay ginpamatukan gid niya sing tuman ang amon mga pulong. 16  Sa akon nahauna nga pagpangapin wala sing nagdampig sa akon, kundi tanan sila nagbiya sa akon—kabay nga indi sila manabat sa sini— 17  apang ang Ginuo nagtindog malapit sa akon kag nagpabakod sa akon, agod paagi sa akon matuman sing bug-os ang pagbantala kag mabatian ini sang tanan nga pungsod; kag ginluwas ako gikan sa baba sang leon. 18  Luwason ako sang Ginuo gikan sa tagsa ka malaut nga buhat kag luwason ako para sa iya langitnon nga ginharian. Mangin sa iya ang himaya tubtob sa wala katubtuban. Kabay pa.* 19  Ipalab-ot ang akon panamyaw kay Prisca kag kay Aquila kag sa panimalay ni Onesiforo. 20  Si Erasto nagpabilin sa Corinto, apang ginbayaan ko si Trofimo nga nagamasakit sa Mileto. 21  Himua ang imo bug-os nga masarangan nga makaabot antes ang tigtulugnaw. Ginapadala sa imo ni Eubulo ang iya panamyaw, kag amo man si Pudente kag si Lino kag si Claudia kag ang tanan nga kauturan. 22  Ang Ginuo mangin sa espiritu nga inyo ginapakita. Ang iya wala tupong nga kaayo mangin yara sa inyo.

Footnote

2Ti 4:18 * Ukon, “Amen.”