Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

2 Tesalonica 2:1-17

2  Apang, mga kauturan, nahanungod sa presensia sang aton Ginuong Jesucristo kag sa pagtipon sa aton agod mangin kaupod niya, ginapangabay namon kamo  nga indi madali malingkang sa inyo pangatarungan ukon magpadala sa inyo balatyagon paagi sa mensahe sang espiritu ukon paagi sa hambal ukon paagi sa sulat nga daw naghalin sa amon, subong bala nga yari na ang adlaw ni Jehova.  Wala sing tawo nga magdaya sa inyo sa bisan ano nga paagi, bangod indi ini mag-abot kon indi anay mag-abot ang apostasya kag mapahayag ang tawo sang pagkamalinapason, ang anak sang kalaglagan.  Sia nagapamatok kag nagabayaw sang iya kaugalingon labaw sa tanan nga ginatawag “dios” ukon sa isa ka butang nga ginasimba, amo nga nagalingkod sia sa templo sang Dios, kag ginapakita sing dayag ang iya kaugalingon subong isa ka dios.  Wala bala ninyo madumduman nga sang kaupod pa ninyo ako, ginsugid ko na ini nga mga butang sa inyo?  Gani karon nahibaluan na ninyo ang butang nga nagapanghikot subong pugong, agod mapahayag sia sa tion nga gintalana sa iya.  Matuod, ang misteryo sining pagkamalinapason nagapanghikot na; apang tubtob lamang nga makuha sia nga nagapanghikot karon subong pugong.  Nian, ang isa nga malinapason ipahayag, nga pagalaglagon ni Ginuong Jesus paagi sa espiritu sang iya baba kag pagadulaon paagi sa pagpadayag sang iya presensia.  Apang ang presensia sang isa nga malinapason nahisuno sa pagpanghikot ni Satanas nga may tagsa ka gamhanan nga buhat kag butig nga mga tanda kag mga kalatingalahan 10  kag may tagsa ka di-matarong nga pagpangdaya para sa mga nagakalaglag, subong balos bangod wala nila ginbaton ang gugma sa kamatuoran agod maluwas sila. 11  Amo kon ngaa ginatugutan sang Dios ang pagpanghikot sang kasaypanan sa ila, agod magpati sila sa kabutigan, 12  agod mahukman sila tanan bangod wala sila magpati sa kamatuoran kundi nahamuot sa pagkadimatarong. 13  Apang, obligado kami nga magpasalamat pirme sa Dios tungod sa inyo, mga kauturan nga hinigugma ni Jehova, bangod kutob sa ginsuguran ginpili kamo sang Dios para sa kaluwasan paagi sa pagpakabalaan sa inyo sang espiritu kag paagi sa inyo pagtuo sa kamatuoran. 14  Sa sini gid nga katuyuan gintawag niya kamo paagi sa maayong balita nga ginapahayag namon, agod matigayon ang himaya sang aton Ginuong Jesucristo. 15  Gani, mga kauturan, magtindog kamo sing malig-on kag hupti ang mga tradisyon nga gintudlo sa inyo, paagi man ini sa hambal ukon paagi sa amon sulat. 16  Dugang pa, kabay nga ang aton Ginuong Jesucristo mismo kag ang Dios nga aton Amay, nga naghigugma sa aton kag naghatag sang wala katapusan nga lugpay kag maayong paglaum paagi sa wala tupong nga kaayo, 17  maglugpay sang inyo tagipusuon kag magpalig-on sa inyo sa tagsa ka maayong buhat kag pulong.

Footnote