Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

2 Tesalonica 1:1-12

1  Halin kay Pablo kag kay Silvano* kag kay Timoteo para sa kongregasyon sang mga taga-Tesalonica nga nahiusa sa Dios nga aton Amay kag kay Ginuong Jesucristo:  Kabay nga may yara kamo wala tupong nga kaayo* kag paghidait gikan sa Dios nga aton Amay kag kay Ginuong Jesucristo.  Obligado kami nga magpasalamat pirme sa Dios tungod sa inyo, mga kauturan, subong nga nagakaigo, bangod ang inyo pagtuo nagatubo sing labi gid kag ang gugma sang kada isa kag ninyo tanan nagadugang sa isa kag isa.  Busa ginapabugal namon kamo sa mga kongregasyon sang Dios bangod sang inyo pagbatas kag pagtuo sa tunga sang tanan nga paghingabot sa inyo kag sang mga kapipit-an nga inyo ginabatas.  Pamatuod ini sang matarong nga paghukom sang Dios, nga nagaresulta sa pagkabig sa inyo nga takus sa ginharian sang Dios, nga tungod sini nagaantos gid kamo.  Ginapatalupangod sini nga matarong sa bahin sang Dios nga balusan sing kapipit-an ang mga nagahatag sang kapipit-an sa inyo,  apang, sa inyo nga nagaantos sang kapipit-an, kapahuwayan kaupod namon sa pagpahayag ni Ginuong Jesus gikan sa langit upod sa iya gamhanan nga mga anghel  sa nagadabdab nga kalayo, samtang ginatimalusan niya ang mga wala nagakilala sa Dios kag ang mga wala nagatuman sa maayong balita tuhoy sa aton Ginuong Jesus.  Batunon nila ang silot nga wala katapusan nga kalaglagan kag mahamulag sa atubangan sang Ginuo kag sa himaya sang iya kusog, 10  sa tion nga mag-abot sia agod himayaon may kaangtanan sa iya mga balaan kag dayawon sa amo nga adlaw may kaangtanan sa tanan nga nagtuo, bangod gintuuhan ninyo ang amon ginpanaksi. 11  Tungod gid sini nagapangamuyo kami pirme para sa inyo, nga kabigon kamo sang aton Dios nga takus sa iya pagtawag kag paagi sa iya gahom himuon niya sing bug-os ang tanan nga maayo nga iya nahamut-an kag ang inyo buhat tungod sa pagtuo; 12  agod ang ngalan sang aton Ginuong Jesus mahimaya sa inyo, kag kamo mahiusa sa iya, suno sa wala tupong nga kaayo sang aton Dios kag ni Ginuong Jesucristo.

Footnote

2Te 1:1 * Ukon, “Silas.”
2Te 1:2 * Tan-awa ang nota sa Ju 1:14.