2 Corinto 7:1-16

7  Busa, sanglit may yara kita sini nga mga saad, mga hinigugma, tinluan naton ang aton kaugalingon gikan sa tanan nga dagta sang unod kag espiritu, nga ginahimpit ang pagkabalaan nga may kahadlok sa Dios.  Hatagi kami sang duog sa inyo tagipusuon. Wala kami sing nahimuan sang sayop, wala kami sing nahalitan, wala kami namentaha kay bisan sin-o.  Wala ko ini ginasiling agod pakamalauton kamo. Kay nasiling ko sadto nga yari kamo sa amon tagipusuon agod mapatay kag agod mabuhi upod sa amon.  May daku ako nga kahilwayan sa paghambal sa inyo. Daku ang pagpabugal ko nahanungod sa inyo. Puno ako sang paglugpay, kag nagaawas ang akon kalipay sa tanan namon nga kapiutan.  Sa katunayan, sang nag-abot kami sa Macedonia, wala kami sing kapahuwayan, kundi padayon nga ginpapiutan kami sa tanan nga paagi—may pag-ilinaway sa gua, kag kahadlok sa sulod.  Apang ang Dios, nga nagalugpay sa mga napung-awan, naglugpay sa amon paagi sa presensia ni Tito;  apang indi lamang paagi sa iya presensia, kundi paagi man sa lugpay nga nakalugpay sa iya bangod sa inyo, sang nagbalita sia liwat sa amon sang inyo hanuot nga handum, sang inyo paglalaw, sang inyo kakugi tungod sa akon; amo nga nagkasadya ako sing labi pa.  Busa bisan ginpasubo ko kamo paagi sa akon sulat, wala ko ini ginhinulsulan. Bisan pa ginhinulsulan ko ini sang primero, (nakita ko nga ina nga sulat nagpasubo sa inyo, apang sa malip-ot lamang nga tion,)  karon nagakasadya ako, indi lamang bangod nagkasubo kamo, kundi bangod nagkasubo kamo nga nagdul-ong sa paghinulsol; kay nagkasubo kamo sa diosnon nga paagi, agod indi gid kamo mahalitan bangod sa amon. 10  Kay ang kasubo sa diosnon nga paagi nagaresulta sa paghinulsol nga nagadul-ong sa kaluwasan nga indi pagkanugunan; apang ang kasubo sang kalibutan nagabunga sang kamatayon. 11  Kay, yari karon! ini gid nga butang, ang inyo pagkasubo sa diosnon nga paagi, nagbunga gid sang daku nga kaukod sa inyo, huo, sang paghilway sang inyo kaugalingon gikan sa sala, huo, sang kaakig, huo, sang kahadlok, huo, sang hanuot nga handum, huo, sang kakugi, huo, sang pagtadlong sa sayop! Sa tanan nga paagi ginpakita ninyo nga putli kamo sa sini nga butang. 12  Sa pagkamatuod, bisan pa nagsulat ako sa inyo, ginhimo ko ini, indi para sa isa nga naghimo sang sayop, kag indi man para sa isa nga ginhimuan sang sayop, kundi agod ang inyo kaukod para sa amon mapadayag sa tunga ninyo sa itululok sang Dios. 13  Amo kon ngaa nalugpayan kami. Apang, dugang pa sa paglugpay sa amon nagkasadya kami sing labi pa gid tungod sa kalipay ni Tito, bangod ginpaumpawan ninyo tanan ang iya espiritu. 14  Kay kon nagpabugal ako sa iya tuhoy sa inyo, wala ako mahuy-i; apang subong nga matuod ang tanan nga butang nga ginhambal namon sa inyo, napamatud-an man nga matuod ang amon pagpabugal sa atubangan ni Tito. 15  Subong man, ang iya mapinalanggaon nga balatyagon labi nga nagabugana sa inyo, samtang ginadumdom niya ang pagkamatinumanon ninyo tanan, kon paano ninyo sia ginbaton nga may kahadlok kag pagkurog. 16  Nagakasadya ako nga sa tanan nga paagi matigayon ko ang daku gid nga kaisog bangod sa inyo.

Footnote