Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

2 Corinto 11:1-33

11  Luyag ko kuntani nga batason ninyo ako sa diutay nga pagkadimakatarunganon. Apang, sa katunayan, ginabatas ninyo ako!  Kay nagapangimon ako tungod sa inyo nga may diosnon nga kaimon, kay ginpangako ko nga ipakasal kamo sa isa ka bana agod mapresentar ko kamo subong isa ka putli nga ulay kay Cristo.  Apang nahadlok ako nga subong nga ang man-ug nagdaya kay Eva paagi sa pagkamalimbungon sini, ang inyo hunahuna mahalitan agod magliso gikan sa pagkasinsero kag kaputli nga natungod kay Cristo.  Kay, ang matuod, kon may isa nga mag-abot kag magbantala sang Jesus nga tuhay sa isa nga amon ginbantala, ukon nagabaton kamo sang espiritu nga tuhay sa nabaton ninyo, ukon sang maayong balita nga tuhay sa nabaton ninyo, mahapos ninyo sia nga ginabatas.  Kay ginakabig ko nga bisan sa isa ka butang indi ako kubos sa inyo pinakaali nga mga apostoles.  Apang bisan indi ako lantip maghambal, indi gid ako subong sina sa ihibalo; apang sa tagsa ka paagi ginpadayag namon ini sa inyo sa tanan nga butang.  Ukon nakasala bala ako sa pagpaubos sang akon kaugalingon agod mabayaw kamo, bangod wala bayad nga ginpahayag ko sa inyo sing malipayon ang maayong balita sang Dios?  Ginkawatan ko ang iban nga mga kongregasyon paagi sa pagbaton sing mga aman agod makaalagad ako sa inyo;  apang sang yara ako kaupod ninyo kag nagakinahanglan ako, indi ako nangin pabug-at kay bisan sin-o, kay ang mga kauturan nga nag-abot gikan sa Macedonia bugana nga nag-aman para sa akon kakulangan. Huo, sa tagsa ka paagi wala ako magpabug-at sa inyo kag padayon ko nga himuon ina. 10  Bangod sang kamatuoran ni Cristo nga yari sa akon, indi mag-untat ining akon pagpabugal sa mga rehiyon sang Acaya. 11  Sa ano nga rason? Bangod wala ko kamo ginahigugma? Nahibaluan sang Dios nga ginahigugma ko kamo. 12  Karon ang ginahimo ko himuon ko gihapon, agod mautod ko ang basihan gikan sa mga luyag sing basihan agod masapwan sila nga pareho sa aton sa palangakuan nga ginapabugal nila. 13  Kay ini nga mga tawo butig nga mga apostoles, madaya nga mga manugpangabudlay, nga ginahimo ang ila kaugalingon nga mga apostoles ni Cristo. 14  Kag indi ini katingalahan, kay si Satanas mismo padayon nga nagahimo sang iya kaugalingon nga anghel sang kapawa. 15  Gani indi ini daku nga butang kon ang iya mga ministro padayon man nga nagahimo sang ila kaugalingon nga mga ministro sang pagkamatarong. Apang ang ila katapusan mangin suno sa ila mga binuhatan. 16  Ginasiling ko liwat, Wala sing tawo nga maghunahuna nga ako di-makatarunganon. Apang, kon amo gid man sina ang ginahunahuna ninyo, batuna ninyo ako bisan nga daw di-makatarunganon, agod ako man mahimo magpabugal sing diutay. 17  Ang ginahambal ko ginahambal ko, indi suno sa halimbawa sang Ginuo, kundi subong di-makatarunganon, sa sining sobra nga pagsalig nga yara sa pagpabugal. 18  Sanglit madamo ang nagapabugal suno sa unod, magapabugal man ako. 19  Kay malipayon nga ginabatas ninyo ang di-makatarunganon nga mga tawo, bangod kamo makatarunganon. 20  Sa katunayan, ginabatas ninyo ang bisan sin-o nga nagaulipon sa inyo, ang bisan sin-o nga nagalamon sang yara sa inyo, ang bisan sin-o nga nagaagaw sang yara sa inyo, ang bisan sin-o nga nagabayaw sang iya kaugalingon labaw sa inyo, ang bisan sin-o nga nagatampa sa inyo. 21  Makahuluya para sa amon nga isiling ini, subong bala nga mahuyang kami sa paggamit sing nagakaigo sang amon awtoridad. Apang kon may isa nga nagapangisog sa isa ka butang—nagahambal ako sing di-makatarunganon—nagapangisog man ako sa sini. 22  Mga Hebreo bala sila? Ako amo man. Mga Israelinhon bala sila? Ako amo man. Mga binhi bala sila ni Abraham? Ako amo man. 23  Mga ministro bala sila ni Cristo? Nagasabat ako kaangay sang buang nga tawo, labi pa ako nga talalupangdon: nakapangabudlay ako sing labi pa, ginbilanggo sing mas madamo nga beses, ginbunal sing tuman gid, kag masunson nga yara sa bibi sang kamatayon. 24  Gikan sa mga Judiyo lima ka beses ako nakabaton sang kap-atan ka lapdos kulang isa, 25  tatlo ka beses ako ginbunal sang bilugon, makaisa nga ginbato ako, tatlo ka beses ko naeksperiensiahan nga nagub-an sang sakayan, isa ka gab-i kag isa ka adlaw ang ginhinguyang ko sa lawod; 26  sa mga paglakbay masunson, sa mga katalagman sa mga suba, sa mga katalagman sa mga tulisan, sa mga katalagman sa pareho sa akon sing rasa, sa mga katalagman sa mga pungsod, sa mga katalagman sa siudad, sa mga katalagman sa kahanayakan, sa mga katalagman sa dagat, sa mga katalagman sa tunga sang di-matuod nga mga kauturan, 27  sa lakas nga pagpangabudlay kag daku nga pagpanikasog, sa mga gab-i nga wala sing tulog masunson, sa gutom kag kauhaw, sa tion nga wala nagakaon madamo nga beses, sa tugnaw kag kahubo. 28  Wala labot sining mga butang, may nagaipit sa akon adlaw-adlaw, ang kabalaka sa tanan nga kongregasyon. 29  Sin-o ang maluya, kag indi ako maluya? Sin-o ang nasandad, kag wala ako naakig? 30  Kon kinahanglan ang pagpabugal, ipabugal ko ang mga butang may kaangtanan sa akon kaluyahon. 31  Ang Dios kag Amay ni Ginuong Jesus, ang Isa nga dapat dayawon sing dayon, nakahibalo nga wala ako nagabutig. 32  Sa Damasco, ginabantayan sang gobernador nga sakop ni Aretas nga hari ang siudad sang mga taga-Damasco agod dakpon ako, 33  apang paagi sa bintana sang pader gintunton ako paagi sa isa ka ginrara nga alat, kag nakapalagyo sa iya mga kamot.

Footnote