Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

1 Tesalonica 2:1-20

2  Ang matuod, kamo mismo nakahibalo, mga kauturan, nga ang amon pagduaw sa inyo indi nangin wala sing resulta,  kundi sa tapos kami mag-antos anay kag ginmaltrato (subong sang nahibaluan ninyo) sa Filipos, nagtipon kami sang kaisog paagi sa aton Dios agod masugid sa inyo ang maayong balita sang Dios nga may daku nga pagpanikasog.  Kay ang amon ginalaygay indi gikan sa sayop ukon sa kahigkuan ukon paagi sa pangdaya,  kundi, subong nga kami napamatud-an sang Dios nga takus tugyanan sing maayong balita, gani nagahambal kami, nga nagapahamuot, indi sa mga tawo, kundi sa Dios, nga nagausisa sa amon tagipusuon.  Sa katunayan, wala gid kami magkadto sa inyo nga nagapanginto, (subong sang nahibaluan ninyo) ukon nagapakunokuno tungod sa pagkamahamkunon, saksi ang Dios!  Wala man kami nagapangita sang himaya gikan sa mga tawo, wala, gikan man sa inyo ukon sa iban, bisan pa mahimo namon kamo pabug-atan sing daku nga kagastuhanan subong mga apostoles ni Cristo.  Sa baylo, nangin malulo kami sa tunga ninyo, subong sang nagabatiti nga iloy nga nagapalangga sang iya kaugalingon nga mga anak.  Gani, bangod may mapinalanggaon nga balatyagon kami sa inyo, nahamuot gid kami nga ipaambit sa inyo, indi lamang ang maayong balita sang Dios, kundi ang amon man kaugalingon nga kalag, bangod nangin hinigugma namon kamo.  Pat-od nga ginadumdom ninyo, mga kauturan, ang amon lakas nga pagpangabudlay kag daku nga pagpanikasog. Ginabantala namon sa inyo ang maayong balita sang Dios nga nagapangabudlay sa adlaw kag gab-i, agod indi kami magpabug-at sang daku nga kagastuhanan sa bisan isa sa inyo. 10  Mga saksi kamo, subong man ang Dios, nga kami napamatud-an nga mainunungon kag matarong kag di-salawayon sa inyo nga mga tumuluo. 11  Nahisanto sa sini nahibaluan gid ninyo, nga subong sang ginahimo sang isa ka amay sa iya mga anak, padayon kami nga nagalaygay sa kada isa sa inyo, kag nagalipay kag nagapanugyan sa inyo, 12  agod padayon kamo nga maglakat nga takus sa Dios nga nagatawag sa inyo sa iya ginharian kag himaya. 13  Sa pagkamatuod, amo kon ngaa ginapasalamatan man namon ang Dios sing wala untat, bangod sang ginbaton ninyo ang pulong sang Dios nga nabatian ninyo sa amon, ginbaton ninyo ini, indi subong pulong sang mga tawo, kundi, kon ano gid ini sa pagkamatuod, subong pulong sang Dios, nga nagapanghikot man sa inyo nga mga tumuluo. 14  Kay nangin manug-ilog kamo, mga kauturan, sa mga kongregasyon sang Dios nga yara sa Judea nga nahiusa kay Cristo Jesus, bangod nag-antos man kamo sa mga kamot sang inyo mga kasimanwa sang mga butang nga gin-antos man nila sa mga kamot sang mga Judiyo, 15  nga nagpatay kay Ginuong Jesus kag sa mga manalagna kag naghingabot sa amon. Dugang pa, wala sila nagapahamuot sa Dios, kundi batok sa kaayuhan sang tanan nga tawo, 16  kay ginatinguhaan nila nga punggan kami sa paghambal sa mga tawo sang mga pungsod agod maluwas sila, sa amo padayon nila nga ginapuno ang talaksan sang ila mga sala. Apang ang iya kasingkal nag-abot gid man sa ila. 17  Apang para sa amon, mga kauturan, sang napilitan kami sa pagbiya sa inyo sa malip-ot nga tion, indi namon kamo makita, apang pirme namon kamo ginadumdom kag nagtinguha kami sing labaw sa kinaandan nga makita kamo upod ang daku nga kahidlaw. 18  Tungod sini luyag namon magkadto sa inyo, huo, ako si Pablo, sang isa ka bes kag sang ikaduha nga higayon, apang ginbalabagan ni Satanas ang amon banas. 19  Kay ano ang amon paglaum ukon kalipay ukon purongpurong sang paghugyaw—aba, sa katunayan indi bala kamo?—sa atubangan sang aton Ginuong Jesus sa tion sang iya presensia? 20  Kamo gid ang amon himaya kag kalipay.

Footnote