Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

1 Corinto 9:1-27

9  Indi bala ako hilway? Indi bala ako isa ka apostol? Wala ko bala makita si Jesus nga aton Ginuo? Indi bala kamo ang bunga sang akon pagpangabudlay sa Ginuo?  Kon indi ako apostol may kaangtanan sa iban, apostol gid ako sa inyo, kay kamo ang pat-in nga nagapamatuod sang akon pagkaapostol may kaangtanan sa Ginuo.  Amo ini ang akon pagpangapin batok sa mga nagausisa sa akon:  Wala bala kami sing kinamatarong sa pagkaon kag sa pag-inom?  Wala bala kami sing kinamatarong nga mag-upod sang isa ka utod nga babayi subong asawa, subong sang iban nga mga apostoles kag sang mga utod sang Ginuo kag ni Cefas?  Ukon si Bernabe lamang bala kag ako ang wala sing kinamatarong nga mag-untat sa sekular nga trabaho?  Sin-o ang nagaalagad subong soldado sa iya kaugalingon nga gasto? Sin-o ang nagatanom sa ulubasan kag wala nagakaon sang bunga gikan sa sini? Ukon sin-o ang nagabantay sang panong kag wala nagainom sang gatas gikan sa panong?  Ginahambal ko bala ini suno sa mga talaksan sang tawo? Ukon indi bala ginasiling man ini sang Kasuguan?  Kay nasulat sa kasuguan ni Moises: “Indi mo pagbusalan ang baka samtang nagalinas ini sang uyas.” Mga baka bala ang ginakabalak-an sang Dios? 10  Ukon tungod gid bala sa aton nga ginsiling niya ini? Tungod gid sa aton nga ginsulat ini, bangod ang tawo nga nagaarado dapat mag-arado nga may paglaum kag ang tawo nga nagalinas dapat maghimo sini nga nagalaum nga mangin umalambit. 11  Kon nagsab-ug kami sa inyo sang espirituwal nga mga butang, daku gid bala nga butang kon mag-ani kami gikan sa inyo sang materyal nga mga kinahanglanon? 12  Kon may amo sini nga kinamatarong ang iban nga mga tawo sa inyo, indi bala kami labi pa? Apang, wala namon gingamit ini nga kinamatarong, kundi ginabatas namon ang tanan nga butang, agod indi kami makahatag sang bisan ano nga sablag sa maayong balita tuhoy sa Cristo. 13  Wala bala kamo makahibalo nga ang mga lalaki nga nagahimo sang sagrado nga mga hilikuton nagakaon sang mga butang para sa templo, kag ang mga nagaalagad sing dalayon sa halaran may bahin upod sa halaran? 14  Sa sini man nga paagi, nagsugo ang Ginuo nga ang mga nagabantala sang maayong balita magkabuhi paagi sa maayong balita. 15  Apang wala ko gingamit ang bisan isa sini nga mga aman. Sa pagkamatuod, wala ko ini ginsulat agod himuon sa akon ang subong sini, kay maayo pa nga mapatay ako—wala sing tawo nga magapakawala-pulos sang akon rason sa pagpabugal! 16  Karon, kon ginapahayag ko ang maayong balita, indi ini rason agod magpabugal ako, kay kinahanglan nga himuon ko ini. Sa pagkamatuod, kailo ako kon indi ko pag-ipahayag ang maayong balita! 17  Kon ginahimo ko ini sing kinabubut-on, may padya ako; apang kon ginahimo ko ini batok sa akon kabubut-on, sa gihapon may katungdanan nga gintugyan sa akon. 18  Kon amo, ano ang akon padya? Nga samtang ginapahayag ko ang maayong balita mahatag ko nga wala sing bayad ang maayong balita, agod indi ko maabusuhan ang akon kinamatarong may kaangtanan sa maayong balita. 19  Kay nagpaulipon ako sa tanan, bisan pa hilway ako gikan sa tanan nga tawo, agod madaug ko ang madamo pa gid nga tawo. 20  Gani sa mga Judiyo nangin subong ako sang Judiyo, agod madaug ko ang mga Judiyo; sa mga yara sa idalom sang kasuguan nangin subong ako sang yara sa idalom sang kasuguan, bisan pa ako mismo wala sa idalom sang kasuguan, agod madaug ko ang mga yara sa idalom sang kasuguan. 21  Sa mga wala sing kasuguan nangin subong ako sang wala sing kasuguan, bisan pa indi ako wala sing kasuguan sa Dios kundi sa idalom sang kasuguan kay Cristo, agod madaug ko ang mga wala sing kasuguan. 22  Sa mga maluya nangin maluya ako, agod madaug ko ang mga maluya. Nangin tanan nga butang ako sa tanan nga sahi sang mga tawo, agod maluwas ko sa bisan ano man nga paagi ang iban. 23  Apang ginahimo ko ang tanan nga butang tungod sa maayong balita, agod mapaambit ko ini sa iban. 24  Wala bala kamo makahibalo nga ang mga manugdalagan sa isa ka palumba nagadalagan tanan, apang isa lamang ang nagabaton sang padya? Magdalagan kamo sa paagi nga maagom ninyo ini. 25  Dugang pa, ang tagsa ka tawo nga nagapakigbahin sa isa ka paindis-indis nagapugong sa kaugalingon sa tanan nga butang. Sa pagkamatuod, ginahimo nila ini agod makabaton sila sang madinulunton nga purongpurong, apang kita sang isa nga di-madinulunton. 26  Gani, ang paagi sang akon pagdalagan indi wala sing kapat-uran; ang paagi sang akon pagsumbag indi agod magsumbag sa hangin; 27  kundi ginasakit ko ang akon lawas kag ginahimo ini nga ulipon, agod sa tapos ako makabantala sa iban, ako mismo sa bisan ano man nga paagi indi pagsikwayon.

Footnote