Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Biblia Online | BAG-ONG KALIBUTAN NGA BADBAD SANG BALAAN NGA KASULATAN (2014 NGA EDISYON) Tan-awa ang 2014 nga edisyon

1 Corinto 3:1-23

3  Gani, mga kauturan, wala ako makahambal sa inyo subong sang paghambal ko sa espirituwal nga mga tawo, kundi subong sa undanon nga mga tawo, subong sa mga bata may kaangtanan kay Cristo.  Ginpainom ko kamo sing gatas, kag wala ginpakaon sing matig-a nga kalan-on, kay indi pa kamo makasarang sini. Ang matuod, bisan karon indi pa kamo makasarang,  kay undanon pa kamo. Kay samtang may kaimon kag pinuyas sa tunga ninyo, indi bala undanon kamo kag nagalakat subong sang paglakat sang mga tawo?  Kay kon ang isa nagasiling: “Ako kay Pablo,” apang ang isa naman nagasiling: “Ako kay Apolos,” indi bala kamo mga tawo lamang?  Gani, ano si Apolos? Huo, ano si Pablo? Mga ministro nga paagi sa ila nangin mga tumuluo kamo, subong nga ang Ginuo naghatag sa kada ministro sang iya hilikuton.  Ako ang nagtanom, si Apolos ang nagbunyag, apang ang Dios ang padayon nga nagapatubo sini;  gani ang importante indi ang nagatanom ukon ang nagabunyag, kundi ang Dios nga nagapatubo sini.  Karon sia nga nagatanom kag sia nga nagabunyag nahiusa nga nagapangabudlay, apang ang kada tawo magabaton sang iya padya suno sa iya pagpangabudlay.  Kay kami mga masigkamanugpangabudlay sang Dios. Kamo ang palangumhan sang Dios, ang tinukod sang Dios. 10  Suno sa wala tupong nga kaayo sang Dios nga ginhatag sa akon, subong sang maalam nga manugdumala sang hilikuton ginpasad ko ang sadsaran, apang iban nga tawo ang nagatukod sa sini. Ang kada isa padayon nga magbantay kon paano sia nagatukod sa sini. 11  Kay wala sing tawo nga makapasad sang iban pa nga sadsaran luwas sa napasad na, nga amo si Jesucristo. 12  Karon kon ang bisan sin-o magtukod sa sadsaran nga nagagamit sang bulawan, pilak, malahalon nga mga bato, kahoy, hilamon, dagami, 13  ang binuhatan sang kada isa mapadayag, kay ipakita ini sa adlaw sang pagtilaw, bangod ipahayag ini paagi sa kalayo; kag ang kalayo mismo magapamatuod kon ano nga sahi ang binuhatan sang kada isa. 14  Kon ang binuhatan sang isa nga gintukod niya sa sini magpabilin, magabaton sia sang padya; 15  kon ang binuhatan sang isa masunog, maagom niya ang kadulaan, apang sia mismo maluwas; apang, kon amo sini, naluwas sia subong nga paagi sa kalayo. 16  Wala bala kamo makahibalo nga kamo templo sang Dios, kag ang espiritu sang Dios nagapuyo sa inyo? 17  Kon ang bisan sin-o maglaglag sang templo sang Dios, laglagon sia sang Dios; kay ang templo sang Dios balaan, kag kamo ina nga templo. 18  Wala sing tawo nga magdaya sa iya kaugalingon: Kon ang bisan sin-o sa inyo nagahunahuna nga maalam sia sa sini nga sistema sang mga butang, mangin buangbuang sia, agod mangin maalam sia. 19  Kay ang kaalam sini nga kalibutan kabuangan sa Dios; kay nasulat na: “Ginadakop niya ang mga maalam sa ila kaugalingon nga pagkamalimbungon.” 20  Kag sa liwat: “Nahibaluan ni Jehova nga wala pulos ang mga pangatarungan sang maalam nga mga tawo.” 21  Gani wala sing isa nga magpabugal may kaangtanan sa mga tawo; kay ang tanan nga butang inyo, 22  si Pablo man ukon si Apolos ukon si Cefas ukon ang kalibutan ukon ang kabuhi ukon ang kamatayon ukon ang mga butang nga yari karon ukon ang mga butang nga maabot, ang tanan nga butang inyo; 23  kag kamo naman iya ni Cristo; si Cristo naman iya sang Dios.

Footnote