Magdiretso sa kaundan

Teknolohiya

Kon may smartphone ka ukon gadyet basi wala mo matalupangdan nga inoras mo na ini nga ginagamit. Paano mo makontrol ang paggamit sang imo gadyet?

Electronic Devices

Ano ang Dapat Ko Mahibaluan Parte sa Electronic Games?

May mga benepisyo ini kag disbentaha nga mahimo wala mo matalupangdan.

Ang Akon Electronic Games

Ini nga worksheet makabulig sa imo nga mapasibu ang imo pag-rate sa imo nanamian nga electronic games.

Mga Video Game: Nagadaug Ka Gid Man Bala?

Ang mga video game makalilingaw, pero mahimo may malain man ini nga epekto. Paano mo ini malikawan kag magdaug?

Sin-o ang Nagakontrol—Ikaw Ukon ang Imo Gadyet?

Bisan uso na subong ang Internet, indi pagpasugti nga kontrolon ka sini. Paano mo mabal-an nga naadik ka na sa imo gadyet? Kon naadik ka na, paano mo makontrol ang paggamit sini?

Ano ang Dapat Ko Mahibaluan Parte sa Pag-text?

Ang pag-text mahimo makaguba sang pag-abyanay kag sang imo reputasyon. Hibalua kon ngaa.

Paano Magpakita sing Maayo nga Batasan sa Pag-text?

Malain bala kon untaton mo ang pag-istoryahanay para lang basahon ang text? Ukon malain bala kon indi mo pagsapakon ang text kag padayunon ang pag-istoryahanay?

Ang Ginasiling sang mga Pamatan-on Parte sa Cell Phone

Para sa madamo nga tin-edyer importante gid ang cell phone. Ano ang mga bentaha kag disbentaha sini?

Social Media

Mangin Maalamon sa Paggamit sang Social-Network

Likawi ang mga katalagman kag mag-enjoy sa pagpakig-angot sa imo mga abyan paagi sa internet.

Importante Gid Bala nga Mangin Sikat Ka Online?

Ginahimo sang iban ang tanan para magdamo ang ila mga follower kag ang mga naga-like sa ila. Amo gid bala sina ka importante nga mangin sikat ka online?

Ano ang Himuon Ko Kon Indi Gusto sang Akon mga Ginikanan nga Maggamit Ako sang Social Media?

Daw halos tanan nagagamit sang social media, pero tuod gid man bala? Ano ang puede mo himuon kon indi gusto sang imo mga ginikanan nga maggamit ka sini?

Daw Ano Na Kadaku ang Epekto sang Social Media sa Akon?

Makaaladik ang social media. Ini nga mga panugda makabulig sa imo para indi ka makontrol sang social media.

Ano ang Dapat Ko Mabal-an Parte sa Online Photo Sharing?

Ang pag-post sang imo paborito nga mga shot isa ka mahapos nga paagi para ma-update ang imo mga abyan kag pamilya sa nagakatabo sa imo, pero may katalagman man ini.

Photo Sharing kag ang Imo Reputasyon

Hibalua ang mga katalagman antes ka mag-share.

Ano ang Himuon Ko Kon Gina-cyberbully Ako?

Ang dapat mo mahibaluan, kag ang mahimo mo para maproteksionan ka.

Kon Paano Mapauntat ang Cyberbully

Ini nga worksheet makabulig sa imo nga mapamensar ang maayo kag indi maayo nga mga resulta sang mga opsyon kag ang imo plano nga himuon para mauntat ang pag-bully.

Hidden Dangers

Ano ang Dapat Mo Mahibaluan Parte sa Multitasking?

Posible bala nga dunganon ang mga ulubrahon kag indi maapektuhan ang imo pokus?

Paano Ako Makatuon nga Magpokus?

Binagbinaga ang tatlo ka sitwasyon nga matublag ka sang teknolohiya kag kon ano ang mahimo mo para makapokus ka sing maayo.

Maghalong sa Indi Matuod nga mga Impormasyon

Indi dayon magpati sa bisan ano nga mabatian mo ukon mabasa. Tun-i nga binagbinagon anay ang impormasyon para mabal-an mo kon bala matuod gid ini.

Ano ang Dapat Ko Mahibaluan Parte sa Sexting?

Ginapilit ka bala nga mag-sexting? Ano ang mga epekto sini? Pagpa-flirt lang bala ini?