Magtuon sa istorya parte kanday Pablo kag Silas. I-download ini, basaha ang istorya sa Biblia, kag imadyina nga ara ka mismo sang natabo ini!