Magtuon parte kay Nehemias, ang tawo nga nagpangamuyo kag nangayo sing bulig sa Dios. I-download ini, basaha ang istorya sa Biblia, kag imadyina nga ara ka mismo sang natabo ini!