Magtuon sa halimbawa ni Jeremias. I-download ini, basaha ang istorya sa Biblia, kag imadyina nga ara ka mismo sang natabo ini!