Magtuon sa istorya nanday Jacob kag Esau.I-download ini, basaha ang istorya sa Biblia, kag imadyina nga ato ka mismo sang natabo ini!