Magdiretso sa kaundan

Ano ang Himuon Ko Para Saligan Ako sang Akon mga Ginikanan?

Ano ang Himuon Ko Para Saligan Ako sang Akon mga Ginikanan?

Ang puede mo himuon

Binagbinaga: Ang imo bala batasan nagahatag sing rason sa imo mga ginikanan nga indi ka nila pagsaligan?

Halimbawa, si apostol Pablo nagsulat: “Luyag namon maggawi sing bunayag sa tanan nga butang.” (Hebreo 13:18) Pamangkuta ang imo kaugalingon, ‘Daw ano ako ka bunayag sa pagsugid sa akon mga ginikanan sang akon mga ginakadtuan kag mga ginahimo?’

Magpili sing ngalan sa ubos kag basaha ang ila eksperiensia.

 Lori

 Beverly

 Lori

Sekreto ako nga naga-e-mail sa lalaki nga naluyagan ko. Nabal-an ini sang akon mga ginikanan kag ginsilingan nila ako nga untatan ini. Nangako ako nga tumanon sila, pero padayon gihapon ako sa paghimo sini. Naglawig pa gid ini sang isa ka tuig. Sang mabal-an nila liwat nga naga-e-mail gihapon ako sa lalaki, nangayo ako sing pasaylo kag nangako nga indi na gid ako magliwat, apang sige gihapon ang pag-e-mail ko. Nag-abot gani sa punto nga indi na ako masaligan sang akon mga ginikanan sa bisan ano nga butang!

Sa banta mo, ngaa ayhan wala na ginasaligan si Lori sang iya mga ginikanan?

Kon ikaw ang ginikanan ni Lori, ano ang himuon mo kag ngaa?

 Paano kuntani nangin masaligan si Lori sang una sia nga ginhambalan sang iya mga ginikanan tuhoy sa problema?

Beverly

Wala sing salig ang akon mga ginikanan sa akon pagpakig-angot sa mga lalaki, apang karon nahangpan ko na kon ngaa. Nagpakiat ako sa duha ka lalaki nga mas magulang sa akon sing duha ka tuig. Inoras ang akon pagpakighambal sa ila sa cellphone, kag sa mga pagtililipon sila lang ang akon ginaistorya. Ginkuha sang akon mga ginikanan ang akon cellphone sa sulod sang isa ka bulan, kag indi sila magpasugot nga magkadto ako sa mga lugar diin didto man ining mga lalaki.

Kon ikaw ang ginikanan ni Beverly, ano ang himuon mo kag ngaa?

Sa banta mo, tama bala ka estrikto sang mga ginikanan ni Beverly? Kon huo, ngaa?

Ano kuntani ang mahimo niya agod saligan siya liwat sang iya ginikanan?

Tinguhai nga Masaligan Liwat

Ang puede mo himuon

Ang pagdugang sang pagsalig sa imo sang imo ginikanan pareho sa pagsaka sa hagdan, amat-amat samtang nagadaku ka

Una, hibalua kon sa diin nga bahin nga nadula ang ila pagsalig sa imo.

 • Pagpauli sa balay suno sa ginpatuman nga oras sang imo mga ginikanan

 • Pagtuman sang akon mga saad

 • Pag-abot sa husto nga oras

 • Pagkamasaligan sa paggamit sing kuarta

 • Pagtapos sang ginapaobra sa balay

 • Pagbugtaw nga wala na ginapukaw

 • Pagtinlo sang akon kuarto

 • Pagsugid sing matuod

 • Responsable sa paggamit sing telepono ukon cellphone ukon kompyuter

 • Pagbaton sing sayop kag pagpangayo sing pasaylo

 • Iban pa

Ikaduha, maghimo sing personal nga tulumuron nga pamatud-an nga masaligan ka sa mga kinaiya nga ginmarkahan mo. Sunda ang laygay nga masapwan sa Biblia: “Ubahon ninyo ang daan nga personalidad nga nahisuno sa inyo paggawi anay.” (Efeso 4:22) Sa ulihi, ang imo pag-uswag mapadayag sa iban, lakip sa imo mga ginikanan.—1 Timoteo 4:15.

Ikatlo, isugid sa imo mga ginikanan kon ano ang imo tulumuron. Sa baylo nga piliton sila nga saligan ka, mahimo mo sila mapamangkot sang dapat mo himuon para saligan ka nila.

Pahanumdom: Indi magpaabot nga dulaon gilayon sang imo mga ginikanan ang mga pagdumili. Walay duhaduha nga luyag gid nila nga tumanon mo ang imo mga ginapangako. Panginpusli ini nga kahigayunan nga pamatud-an nga masaligan ka. Sa ulihi, mahimo saligan ka na sing kapin sang imo mga ginikanan. Amo sini ang natabo kay Beverly, nga ginsambit kaina. “Ang pagsalig mahapos lang dulaon apang mabudlay ibalik,” siling niya, kag nagdugang pa sia, “Ginasaligan na nila ako liwat, kag nalipay gid ako sa sini!”

Ang punto: Kon pirme mo ginapakita nga masaligan ka, magabakod pa gid ang ila pagsalig sa imo.