Magdiretso sa kaundan

Ano ang Himuon Ko Kon Nagabatyag Ako nga Nagaisahanon?

Ano ang Himuon Ko Kon Nagabatyag Ako nga Nagaisahanon?

Ang puede mo himuon

 1. Tan-awa ang imo maayo nga mga kinaiya kag ikasarang. (2 Corinto 11:6) Matuod nga may mga kakulangan ka kag dapat nga nahibaluan mo ini. Pero, dumduma nga madamo ka man sing maayo nga kinaiya. Makahatag ini sa imo sing kompiansa para madaug ang pagkanegatibo kag pagbatyag nga nagaisahanon. Gani, pamangkuta ang imo kaugalingon, ‘Ano ang akon maayo nga mga kinaiya kag ikasarang?

 2. Magpakita sing interes sa iban. Tilawi nga makig-istorya sa pila lang anay ka tawo. “Bisan ang pagpangamusta lang sa ila ukon pagpamangkot parte sa ila obra makabulig na para mas makilala mo sila,” siling sang tin-edyer nga si Jorge.

May mahimo ka para mangin suod ka sa iban

 Tip: Makig-abyan indi lamang sa imo mga kaedad. Sa Biblia, may suod nga mga mag-abyanay nga daku ang antad sang edad, pareho nanday Rut kag Noemi, David kag Jonatan, kag Timoteo kag Pablo. (Rut 1:16, 17; 1 Samuel 18:1; 1 Corinto 4:17) Dumduma man nga kon nagaistoryahanay, indi lang isa ang nagahambal. Nanamian ang iban kon ginapamatian sila, gani indi magkabalaka kon mahuluy-on ka. Indi man kinahanglan nga ikaw pirme ang maistorya!

 3. Magpakita sing “simpatiya.” (1 Pedro 3:8) Bisan pa daw indi ka ugyon sa ginasiling sang isa, hatagi sia sing kahigayunan nga mahambal ang iya opinyon. Mag-istorya parte sa mga butang nga ginaugyunan ninyo. Kon kinahanglan mo ihambal ang imo punto, himua ini sa malulo kag mataktikanhon nga paagi.

 Tip: Istoryaha ang iban sa paagi nga gusto mo man istoryahon ka. Ang tawo nga palabais, palasunlog, nagapang-insulto, ukon pirme lang nagapangita sang sala, ginalikawan sang iban. Mas manamian sila sa imo kon ‘ang imo panghambal pirme mainayuhon.’—Colosas 4:6.