Magdiretso sa kaundan

Paano Magtaas ang Akon Grado?

Paano Magtaas ang Akon Grado?

Ang puede mo himuon

Mangin positibo! Indi magpensar nga mapaslawan ka lang pirme. Kon negatibo ang imo ginahunahuna, bayluhi ini sing positibo. Halimbawa, sang ginhikayan sang mga tawo ang ikasarang sa paghambal ni apostol Pablo, nagsabat sia: “Bisan indi ako lantip maghambal, indi gid ako subong sina sa ihibalo.” (2 Corinto 10:10; 11:6) Nahibaluan ni Pablo ang iya kaluyahon. Pero nahibaluan man niya kon ano ang iya mga ikasarang. Ikaw, nahibaluan mo man bala ang imo mga ikasarang? Kon wala ka sing may nadumduman, pamangkuta ang isa ka hamtong nga abyan. Mabuligan ka niya nga makita ang imo mga ikasarang kag magamit ini.

Himua nga batasan ang pagtuon. Kinahanglan sing panikasog para magmadinalag-on sa pag-eskwela. Mahimo nga indi mo gid ini gusto. Pero daku gid ang kaayuhan kon magtuon ka. Ang matuod, mahimo ka mag-enjoy sa pagtuon. Ang isa nga makabulig sa imo amo ang pag-organisar sang imo tion. Dumduma, unaha gid ang imo pagtuon. Matuod, ang Biblia nagsiling nga may “tion sa pagkadlaw” kag “tion sa pagsaut.” (Manugwali 3:1, 4; 11:9) Gani pareho sang madamo nga pamatan-on, gusto mo man maglingawlingaw. Pero ang Manugwali 11:4 nagpaandam: “Ang nagapanilag sang hangin indi magsab-ug; kag ang nagatolok sa mga gal-um indi mag-ani.” Ano ang leksion? Indi mo gid matapos ang mga dapat mo himuon kon magpabuyanbuyan ka. Unaha ang pagtuon sangsa paglingawlingaw. Indi ka magkabalaka, may tion ka pa gihapon sa paglingawlingaw.

Subong nga ang pagbarbel nagapadaku sang mga maskulo, ang maayo nga batasan sa pagtuon makabulig man sa imo pag-eskwela.