Magdiretso sa kaundan

PAMANGKOT SANG MGA PAMATAN-ON

Handa Na Bala Ako Magdeyt?

Handa Na Bala Ako Magdeyt?

 Ano ang pag-deyt?

  •   Pirme ka nagalagaw upod sa isa nga opposite sex. Nagadeyt bala kamo?

  •   Ikaw kag ang isa ka opposite sex nanamian sa isa kag isa. Pila ka beses kada adlaw, nagateksanay kamo ukon nagatawganay. Nagadeyt bala kamo?

  •   Kada magtipontipon kamo sang imo mga abyan, amo lang gihapon nga tawo ang ginaistorya mo. Nagadeyt bala kamo?

 Mahimo nga wala ka nabudlayan magsabat sa una nga pamangkot. Pero ayhan namensar ka anay antes mo nasabat ang ikaduha kag ikatlo. Ano gid bala ang pagdeyt?

 Ang pagdeyt amo ang bisan ano nga hilikuton diin ginapakita mo ang romantiko nga atension sa isa lang ka tawo kag amo man sia sa imo.

 Gani, huo ang sabat sa tatlo ka pamangkot. Bisan sa telepono ukon sa personal, sa publiko ukon ginasekreto lang, kon ikaw kag ang imo abyan nga opposite sex may paghangpanay kag regular nga nagakomunikar, pag-deyt ina.

 Ano ang katuyuan sang pagdeyt?

 Ang pagdeyt dapat may dungganon nga katuyuan—para buligan ang lalaki kag babayi nga mahibaluan kon bala nagakabagay sila nga mag-asawahay.

 Ayhan wala ginaserioso sang iban nga pamatan-on ang pagdeyt. Basi nanamian lang sila makig-upod sa opposite sex, kag wala man sila sing intension nga mag-asawahay. Mahimo ginakabig lang nila ang ila abyan nga daw tropeo ukon gamit para ipadayawdayaw sa iban.

 Sa masami, ining manabaw nga sahi sang relasyon wala nagadugay. “Madamo nga tin-edyer ang naga-break pagkatapos sang isa ukon duha ka semana,” siling ni Heather. “Ginakabig nila ang ila relasyon nga temporaryo lang—kag handa sila sa pagbulagay sangsa pagpakasal.”

 Maathag nga kon makigdeyt ka, may ginahimo ka sa balatyagon sang imo ginadeyt. Gani, siguraduha nga dungganon ang imo intension.—Lucas 6:31.

Kon magdeyt ka pero wala man sing plano nga magpangasawa ukon magpamana, daw pareho ka sa bata nga nagahampang sang bag-o nga hampangan kag kon matak-an pabay-an na lang

 Hunahunaa: Gusto mo bala nga hampangan lang ang imo balatyagon? Kon amo, indi ini paghimua sa iban! Ang Biblia nagasiling nga ang gugma “wala nagagawi sing di-nagakaigo.”—1 Corinto 13:4, 5.

 Ang tin-edyer nga si Chelsea nagsiling: “Kon kaisa, ginapensar ko nga ang pagdeyt dapat lang i-enjoy, pero indi amo sini kon ang isa serioso kag ang isa nagahampanghampang lang.”

  Tip: Para makahanda sa pagdeyt kag pag-asawahay, basaha ang 2 Pedro 1:5-7 kag magpili sing isa ka kinaiya nga gusto mo pauswagon sa imo kaugalingon. Pagkatapos sang isa ka bulan, tan-awa kon ano ang imo natun-an—kag kon bala nag-uswag ka—sa sini nga kinaiya.

 Ara na bala ako sa husto nga edad para magdeyt?

  •    Sa banta mo, pila ang edad sang puede na makadeyt?

  •    Dayon, ipamangkot man ini sa imo ginikanan.

 Posible gid nga lain ang imo sabat sa ila. Ukon basi pareho man! Ayhan isa ikaw sa madamo nga tin-edyer nga wala anay nagdeyt kon indi pa nila kilala gid ang ila kaugalingon.

 Amo gid sini ang ginhimo ni Danielle nga 17 anyos. Sia nagsiling: “Kon balikan ko ang nagligad nga duha ka tuig, ang gusto ko nga pamanahon sadto lain na gid sangsa gusto ko subong. Bisan subong, indi gihapon ako sigurado kon ano ang gusto ko. Siguro madeyt lang ako pagligad sang mga duha pa ka tuig, kon wala na nagabag-obag-o ang akon pensar.”

 May isa pa ka rason kon ngaa mas maayo nga maghulat. Ginasambit sang Biblia ang “hingurusgan sang pagkapamatan-on” para ilaragway ang edad nga mabaskog ang seksuwal nga balatyagon kag romantiko nga emosyon. (1 Corinto 7:36) Kon suod ka sa isa ka opposite sex samtang ara ka pa sa sini nga edad, posible nga mangin tuman ka baskog ang imo balatyagon kag makahimo ka sing sayop nga buhat.

 Ayhan daw wala man lang ini para sa iban nga tin-edyer. Madamo sa ila ang gusto gid mag-eksperimento sa sex. Pero puede ka mangin lain sa ila, kag dapat mo gid ini himuon. (Roma 12:2) Kay man, ang Biblia nagasugo nga ‘maglikaw sa imoral nga pagpakigrelasyon.’ (1 Corinto 6:18, Ang Pulong sang Dios, APD) Kon maghulat ka asta nga maglampas ka na sa hingurusgan sang pagkapamatan-on, malikawan mo ang ‘kalisod.’—Manugwali 11:10, APD.

 Ngaa indi magpadalidali sa pagdeyt?

 Kon piliton ka nga magdeyt nga indi ka pa handa, pareho lang nga ginpakuha ka sing final exam sa subject nga wala mo pa masudlan. Siempre, indi ka gid makapasar! Kinahanglan mo sing tion para matun-an ina nga subject agod mahibaluan mo ang imo isabat sa test.

 Amo man sini sa pagdeyt.

 Ang pagdeyt isa ka serioso nga butang. Gani, antes mo hatagan sing espesyal nga atension ang isa, dapat mo anay tun-an ang isa ka importante nga “subject”—kon paano makig-abyan.

 Sa ulihi, kon makilala mo na ang tawo nga gusto mo gid, kahibalo ka na sang imo himuon para mangin mabakod ang inyo relasyon. Kay man, ang mabakod nga pag-asawahay, pag-updanay sang duha ka mag-abyanay.

 Wala ginalimitehan ang imo kahilwayan bisan maghulat ka anay antes magdeyt. Ang matuod, mas may kahilwayan ka nga ‘magkalipay sa imo pagkapamatan-on.’ (Manugwali 11:9) May tion ka pa nga ihanda ang imo kaugalingon paagi sa pagpauswag sang imo personalidad kag labaw sa tanan, sang imo espirituwalidad.—Panalabiton 3:27.

 Bisan wala ka pa nagadeyt, ma-enjoy mo gihapon ang pagpakig-upod sa opposite sex. Ano ang pinakamaayo nga paagi para mahimo ini? Makig-upod sa grupo sang mga tin-edyer kag mga may edad na. Si Tammy nagsiling: “Mas masadya ini. Mas maayo kon madamo ang imo abyan.” Amo man si Monica. “Maayo gid makig-upod sa grupo,” siling niya, “kay makilala mo ang mga tawo nga sarisari ang personalidad.”

 Sa pihak nga bahin, kon ang imo atension ara lang sa isa ka tawo, nagapangita ka lang sang sakit sang buot. Gani, indi magpadalidali. Samtang tin-edyer ka pa, tun-i kon paano magtigayon kag magpabakod sang pag-abyanay. Sa ulihi, kon magdeyt ka na, kilala mo na gid ang imo kaugalingon kag kon ano ang imo gusto sa imo palamanhon ukon palangasaw-on.