Magdiretso sa kaundan

Espirituwalidad

Ang pagkabuhi base sa talaksan sang Biblia indi mahapos, pero kon sundon mo ini, mangin maayo gid ang imo kabuhi. Hibalua kon paano.

Belief in God

Nag-istorya ang mga Pamatan-on Parte sa Pagpati sa Dios

Sa sining tatlo ka minuto nga video, ginpaathag sang mga tin-edyer kon ngaa nagapati sila nga may Manunuga.

May Rason Bala nga Magpati Kita sa Dios?

Kilalaha ang duha ka pamatan-on nga nagtinguha nga pabakuron ang ila pagtuo para madula ang ila pagpangduhaduha.

Creation Ukon Evolution—Bahin 1: Ngaa Dapat Magpati nga May Dios?

Gusto mo bala nga may kompiansa ka sa pagpaathag kon ngaa nagapati ka nga may Dios? Mga tip kon ano ang puede mo isabat kon pamangkuton ka parte sa imo pagpati.

Creation Ukon Evolution—Bahin 3: Ngaa Dapat Magpati sa Creation?

Kon nagapati ka sa creation, buot bala silingon wala ka nagaugyon sa siensia?

Creation Ukon Evolution?​—Bahin 4: Paano Ko Ipaathag ang Akon Pagpati sa Creation?

Indi mo kinahanglan nga mangin genius sa siensia para mapaathag kon ngaa nagapati ka nga ang creation amo gid ang husto nga paathag parte sa pagluntad sang kalibutan. Gamita ang simple nga paathag sang Biblia.

Ngaa Nagapati Ako nga May Dios?

Mangin handa sa pagpaathag sang imo pagpati sing matinahuron, nga wala nahadlok ukon nahuya.

How to Draw Close to God

Ngaa Dapat Ako Mangamuyo?

Nagapangamuyo bala kita para lang magnami ang aton pamatyag, ukon may mabulig pa ini sa aton?

Paano Mo Mapauswag ang Imo Pangamuyo?

Ini nga worksheet makabulig sa imo nga mausisa ang kaundan kag kalidad sang imo pangamuyo sa Dios.

Ngaa Dapat Ako Mag-attend sa Kingdom Hall?

Kada semana, duha ka beses nga naga-attend ang mga Saksi ni Jehova sa ila tilipunan para sa pagsimba nga ginatawag Kingdom Hall. Ano ang ginahimo nila diri, kag paano ka makabenepisyo kon mag-attend ka?

Paano Ko Mauntatan ang Doble nga Pagkabuhi?

Apat ka paagi nga makabulig sa imo nga mauntatan ang doble nga pagkabuhi.

Learn From Bible Characters

Apresyaha ang Sagrado nga mga Butang!

Paano mo mapakita nga ginapabaloran mo ang sagrado nga mga butang?

Mapainubuson nga Batuna ang Pagtadlong

Ano ang matun-an mo sa paagi ni Natan sa pagtadlong kay David?

Apini ang Matuod nga Pagsimba!

Sa ano nga mga sitwasyon mo mapakita ang kaisog sa pagpangapin sa matuod nga pagsimba?

Gin-ayo sang Dios si Ezequias

Basaha ining istorya sa Biblia para mahibaluan mo kon paano mo pa mapauswag ang imo mga pangamuyo.

Ginluwas sa Hurno sang Kalayo!

Hibalua kon ngaa importante nga tindugan mo ang imo ginapatihan.

Ginsabat sang Dios ang Pangamuyo ni Nehemias

Hibalua ang parte kay Nehemias, kag kon paano sia nabuligan nga atubangon ang mga nagapamatok.

Mangin Maluluy-on Ka Bala?

Mag-research sing dugang pa parte sa parabola sang maayo nga Samaritano, kag hibalua ang leksion nga matun-an mo sa sini.

Reading and Studying the Bible

Ang Ginasiling sang mga Pamatan-on Parte sa Pagbasa sa Biblia

Indi pirme mahapos magbasa, pero madamo ka gid sing matun-an sa pagbasa sang Biblia. Ginasugid sang apat ka pamatan-on kon paano sila nakabenepisyo sa pagbasa sang Biblia.

Paano Makabulig ang Biblia sa Akon?

Ang sabat makabulig sa imo nga makatigayon sing mas malipayon nga kabuhi.

Paano ang Biblia Makabulig sa Akon?—Bahin 1: Mangin Pamilyar sa Imo Biblia

Kon nakakita ka sing dumaan kag daku nga treasure chest, indi bala nga ma-curious ka kon ano ang sa sulod sina? Ang Biblia pareho sa isa ka treasure chest. Madamo ini sing unod nga mga hiyas.

Paano ang Biblia Makabulig sa Akon?—Bahin 3: Kon Paano Makabenepisyo sing Maayo sa Pagbasa sing Biblia

Apat ka tip nga makabulig sa imo para makabenepisyo ka sing mas maayo sa imo pagbasa sing Biblia.

Growing Spiritually

Paano Ko Hanason ang Akon Konsiensia?

Ang imo konsiensia nagapakita kon ano ka nga klase sang tawo kag kon ano ang imo panindugan. Ano ang ginasiling sang imo konsiensia parte sa imo?

Paano Ko Matadlong ang Akon mga Sala?

Ang solusyon mahimo indi gid man mabudlay pareho sa imo ginahunahuna.

Dapat Bala Ako Magpabawtismo?—Ang Kahulugan sang Bawtismo

Kon ginapamensar mo man nga magpabawtismo, dapat mo anay maintiendihan kon ano ang kahulugan sini.

Dapat Bala Ako Magpabawtismo?—Bahin 2: Ang Dapat Himuon Para Mabawtismuhan

Sabta ini nga mga pamangkot para mabal-an mo kon bala handa ka na nga magpabawtismo.

Dapat Bala Ako Magpabawtismo?—Ano ang Nagapugong sa Akon nga Magpabawtismo?

Kon nakulbaan ka nga idedikar ang imo kaugalingon kag magpabawtismo, mabuligan ka sini nga artikulo nga madaug ang imo kahadlok.

Ano ang Dapat Ko Himuon Pagkatapos Ako Mabawtismuhan?—Bahin 1: Padayon nga Himua ang Imo Cristianong mga Hilikuton

Pagkatapos sang imo bawtismo, padayon nga pabakura ang imo pagpakig-abyan sa Dios. Padayuna ang pagtuon sa Biblia, pagpangamuyo, pagsugid sang imo mga pagpati, kag pagtambong sa Cristianong mga miting.

Ano ang Dapat Ko Himuon Pagkatapos Ako Mabawtismuhan?​—Bahin 2: Manikasog nga Indi Madula ang Imo Integridad

Hibalua kon paano mo matuman ang imo promisa kay Jehova sang nagdedikar ka sa iya.

Ang Pinakamaayo nga Kabuhi

Gusto mo bala mangin malipayon? Pamatii samtang ginaistorya ni Cameron kon paano sia nangin malipayon sa malayo nga lugar.