Ginasugid sang iban nga pamatan-on kon paano sila nagasupot, nagagasto, kag kon paano nangin balanse ang ila pagtamod sa kuarta.