Magdiretso sa kaundan

GINDESINYO BALA INI?

Ang Ikasarang sang Carpenter Ant sa Pagtinlo sang Iya Antena

Ang Ikasarang sang Carpenter Ant sa Pagtinlo sang Iya Antena

Importante sa isa ka insekto nga mangin matinlo para makalupad ini sing maayo, makakamang, kag mahibaluan ang nagakatabo sa iya palibot. Halimbawa, kon mahigko ang antena sang subay mabudlayan ini sa pagtultol sang iya alagyan, pagkomunikar, kag pagpanimaho. Gani, “wala ka gid sing makita nga mahigko nga insekto,” siling sang zoologist nga si Alexander Hackmann. “Kabalo sila kon paano sila indi mahalitan bisan sang mahigko nga palibot.”

Binagbinaga: Gintun-an ni Hackmann kag sang iya kaupdanan ang paagi sang isa ka klase sang carpenter ant (Camponotus rufifemur) sa pagtinlo sang iya antena. Nadiskobrehan nila nga para makakas ang sarisari nga kadakuon sang mga higko sa iya antena, ginapatiko sini ang iya mga kamoy para mangin clamp kag dayon paagi sa sini nga clamp ginahusay niya ang iya antena. Ang madamol nga balahibo sa clamp amo ang nagakakas sang dalagku nga higko. Ang magagmay nga mga higko makakas paagi sa mapino nga balahibo sa iya mga kamoy nga daw husay. Kag ang tuman ka gamay nga higko nga 80 ka pilo nga mas mapino sa buhok sang tawo, makakas paagi man sa mas mapino nga balahibo sa iya mga kamoy.

Tan-awa kon paano ginatinluan sang carpenter ant ang iya antena

Nagapati si Hackmann kag ang iya mga kaupod nga ang ikasarang sang mga subay sa pagtinlo sa ila antena puede mailog sa mga industriya. Halimbawa, makabulig gid ini nga paagi para mapabilin nga matinlo ang palibot samtang nagahimo sing microelectronic kag semiconductor nga mga piyesa, kay mahimo ini maguba bisan sang gamay lang kaayo nga higko.

Ano sa banta mo? Ang ikasarang sang carpenter ant sa pagtinlo sang iya antena resulta bala sang ebolusyon? Ukon gindesinyo ini?