Magdiretso sa kaundan

GINDESINYO BALA INI?

Ang Dalayawon nga Panit sang Balat

Ang Dalayawon nga Panit sang Balat

 Ang balat isa ka sahi sang sapat nga nagaistar sa idalom sang dagat kag sa mga coral reef. Ang lawas sini may mga bukolbukol ukon mga tunoktunok. May pinasahi man nga ikasarang ang balat kay ang lawas sini puede mangin pareho kahumok sang wax ukon pareho katig-a sang tapi sa sulod lamang sang pila ka minutos ukon segundos pa gani. Gani ang balat puede makapanagil-ot sa gamay nga mga giha kag patig-ahon ang lawas sini para indi ini mabutong sang mga gusto magkaon sa sini. Ang sekreto ara sa dalayawon nga panit sang balat.

 Binagbinaga: Ang panit sang balat puede mangin matig-a, indi tanto katig-a, kag mahumok. Kay man, may ikasarang ini nga masugponsugpon ukon maseparar ang mga nahot sa panit sini. Posible ini bangod ang balat may protina nga makapatig-a ukon makapahumok sang panit sini.

 Ang mga protina nga nagapatig-a amo ang nagasugponsugpon sang mga nahot sa mga connective tissue para magtig-a ang panit. Ang mga protina nga nagapahumok amo naman ang nagaseparar sang mga nahot para maghumok ang panit. Masarangan sang balat nga pahumukon ang panit sini asta nga daw nagakatunaw na ini kon tan-awon.

 Gusto sang mga scientist nga ilugon ang ikasarang sang panit sang balat. Ginatinguhaan gid nila nga makahimo sang mga electrode para sa pag-opera sa utok. Ini nga mga electrode dapat matig-a para maplastar sa insakto nga posisyon pero dapat magahumok man dayon. Kon may amo sini nga mga electrode, mas daku ang tsansa nga mangin madinalag-on ang pag-opera sa utok.

 Ano sa banta mo? Ang dalayawon nga panit sang balat resulta bala sang ebolusyon? Ukon gindesinyo ini?