Magdiretso sa kaundan

Pagpadaku sa Kabataan

Paano Mangin Maayo nga Ginikanan?

Paano Mangin Maayo nga Ginikanan?

Paano mo mapadaku nga responsable ang imo kabataan?

Kon Paano Mangin Maayo nga Ginikanan

Paano mo mabuligan ang imo kabataan nga maatubang ang mga hangkat sa moral subong?

Kon Paano Mangin Maayo nga Amay

Binagbinaga ang lima ka prinsipio sa Biblia nga makabulig sa imo para mangin mahigugmaon kag balanse nga amay.

Madinalag-on nga mga Pamilya—Halimbawa

Kon gusto mo nga sundon sang imo kabataan ang imo ginasiling, dapat makita nila nga ginahimo mo ini.

Kon May Diperensia ang Imo Bata

Binagbinaga ang tatlo ka kabudlayan nga mahimo mo maatubang kag kon paano ang Biblia makabulig.

Paghanas

Kon Paano Tudluan ang mga Bata nga Mangin Makonsiderasyon

Binagbinaga ang tatlo ka butang para mabuligan mo ang imo kabataan nga indi mangin maiyaiyahon.

Itudlo sa Imo Kabataan ang Husto nga Moral

Nahibaluan bala sang imo bata kon ano ang eksakto nga pagtamod sa sex? Hibalua kon ano ang mga talaksan sang Dios kag kon ano ang dapat mo isugid sa imo kabataan.

Importante ang Maayo nga Pamatasan

Ang pagtudlo sa imo mga bata sang maayo nga pamatasan makabulig sa ila kon magdaku sila.

Pagpadaku sa Kabataan nga Mangin Responsable

Paano ka mabuligan sang halimbawa ni Jesus nga mangin mas epektibo nga ginikanan?

Kon Paano Mangin Responsable

San-o dapat magtuon kon paano mangin responsable, kon gamay ka pa ukon kon magdaku ka na?

Paano Tudluan ang Inyo Bata?

Ang disiplina wala lang nagalakip sang silot kag pagsulundan.

Kon Paano Mangin Mabakod

Ang mga bata nga nakatuon kon paano mangin mabakod mas kabalo mag-atubang sang mga kabudlayan sa kabuhi.

Kon Paano Mabuligan ang Kabataan nga Indi Maluyahan Kon Mapaslawan Sila

Tanan kita makaeksperiensia gid sang kapaslawan. Buligi ang imo kabataan nga mangin positibo kag buligi sila nga mangita sing solusyon.

Paano Mo Buligan ang Imo Bata nga Magtaas ang Iya Grado sa Eskwelahan?

Basaha kon paano mo mabal-an kon ngaa manubo ang grado sang imo bata, kag kon paano mo sia mabuligan nga maganahan sa pagtuon.

Ano ang Himuon Ko Kon Ginadaugdaug ang Akon Bata?

Apat ka paagi nga mabuligan mo ang imo bata kon paano atubangon ang pagpangdaugdaug.

Nagakaigo nga Pagdayaw sa Kabataan

Ang isa ka sahi sang pagdayaw nga napamatud-an nga epektibo gid.

Pagbulig sa Imo Bata nga Maatubang ang Paghinupang

Lima ka base sa Biblia nga bulig agod mangin mahapos atubangon ang paghinupang.

Pagtudlo sang Ulubrahon sa Balay

Nagapangalag-ag bala kamo sa pagpaobra sa inyo bata sa balay? Kon huo, binagbinaga kon paano ang mga ulubrahon sa balay nagatudlo sa kabataan nga mangin responsable kag mangin malipayon.

Kon Mamangkot ang Imo Bata Tuhoy sa Kamatayon

Apat ka tikang ang makabulig sa imo agod masabat ang ila pamangkot kag mapakita sa ila kon ano ang himuon nila kon mapatay ang isa ka hinigugma.

Paano Matun-an sang Kabataan nga Higugmaon ang Dios?

Paano mo malab-ot ang tagipusuon sang imo kabataan paagi sa mensahe sang Biblia?

Paano Matudluan sang mga Ginikanan ang Ila Kabataan Parte sa Sex?

Ang Biblia may mapuslanon nga mga prinsipio nga makabulig sa imo kon paano ipaathag sa imo kabataan ang parte sa sex kag kon paano sila maproteksionan batok sa mga manug-abuso.

Tudlui ang Imo Bata Parte sa Sex

Mas bata na subong ang makabasa sing mga mensahe parte sa sex. Ano ang dapat mo mahibaluan? Ano ang mahimo mo para maproteksionan ang imo mga bata?

Istoryaha ang Imo Kabataan Parte sa Sex

Importante gid nga istoryahon sang mga ginikanan ang ila kabataan parte sa sex. Hibalua kon paano istoryahan ining masaw-a nga topiko.

Proteksioni ang Inyo Kabataan

Gintudluan si Caleb kag si Sophia para maproteksionan sila.

Pag-istorya sa Kabataan Parte sa Ilimnon

San-o kag paano dapat istoryahon sang mga ginikanan ang ila kabataan parte sa sining importante nga topiko?

Disiplina

Pagdisiplina sa Kabataan

Ang indi pag-ugyunanay sa pagdisiplina sa kabataan mahimo may negatibo nga epekto sa inyo pamilya. Hibalua kon ano ang mahimo sang mag-asawa.

Ano Na ang Natabo sa Disiplina?

Ang ginsiling bala sang mga eksperto sang dekada 60 may epekto gihapon sa papel sang mga ginikanan subong?

Paano Mo Disiplinahon ang Imo Kabataan?

Ginasugid sang Biblia ang tatlo ka epektibo nga paagi sang pagdisiplina.

Pagtudlo sa mga Bata nga Magtuman

Pirme bala kamo nagakontrahanay sang imo bata kon sin-o ang masunod kag ang imo bata ang daw pirme nagadaug? Ang lima ka panugda sa mga ginikanan makabulig.

Ang mga Benepisyo sang Pagpugong sa Kaugalingon

Ngaa importante ang pagpugong sa kaugalingon, kag paano naton ini matun-an?

Kon Paano Mangin Mapainubuson

Ang pagtudlo sa imo mga bata nga mangin mapainubuson makabulig sa ila subong kag kon magdaku sila.

Paano Mangindi?

Paano kon ginatestingan sang imo bata ang imo panindugan paagi sa pag-ingos ukon pagpakitluoy?

Ano ang Himuon Mo Kon Magmaoy ang Imo Bata?

Ano ang himuon mo kon nagamaoy ang imo bata? Mabuligan ka sang mga prinsipio sa Biblia nga maatubang ini nga problema.

Ano ang Himuon Mo Kon Magbinutig ang Imo Bata?

Ano ang himuon mo kon magbinutig ang imo bata? Ini nga artikulo may mga laygay nga nabase sa Biblia kon paano tudluan ang imo bata nga importante ang paghambal sing matuod.