Ang sabat sang Biblia

Madamo ang nagapati nga indi naton mahibaluan kon sin-o ang nagsulat sang Biblia. Pero sa masami maathag nga ginapakilala sang Biblia kon sin-o ang nagsulat sini. Ang pila ka bahin sang Biblia nagaumpisa sa mga tinaga pareho sang “ang mga polong ni Nehemias,” “ang palanan-awon ni Isaias,” kag “ang polong sang GINOO nga nag-abut kay Joel.”—Nehemias 1:1; Isaias 1:1; Joel 1:1.

Ginakilala sang kalabanan nga manunulat sang Biblia nga nagsulat sila sa ngalan ni Jehova, ang lamang matuod nga Dios, kag nga gingiyahan niya sila. Ang mga propeta nga nagsulat sang Hebreo nga Kasulatan sobra sa 300 ka beses nga nagsiling: “Amo ini ang ginasiling sang GINOO.” (Amos 1:3; Miqueas 2:3; Nahum 1:12) Nabaton naman sang iban nga manunulat ang mensahe sang Dios paagi sa mga anghel.—Zacarias 1:7, 9.

Ang Biblia ginsulat sang mga 40 ka lalaki sa sulod sang 1,600 ka tuig. Ang iban sa ila indi lang isa ka tulun-an ang ginsulat. Ang matuod, ang Biblia daw isa ka gamay nga librarya nga may 66 ka libro. May 39 ini ka tulun-an sa Hebreo nga Kasulatan, ukon Daan nga Testamento, kag 27 ka tulun-an sa Cristianong Griegong Kasulatan, ukon Bag-ong Testamento.