Magdiretso sa kaundan

Patawaron Bala Ako sang Dios?

Patawaron Bala Ako sang Dios?

Ang sabat sang Biblia

Huo, patawaron sang Dios ang imo mga sala kon himuon mo ang kinahanglanon nga mga tikang. Ang Biblia nagasiling nga ang Dios “handa gid magpatawad” kag “nagapatawad sing bugana.” (Nehemias 9:​17; Salmo 86:5; Isaias 55:7) Kon nagapatawad sia, ginahimo niya ini sing bug-os. ‘Ginapanas’ niya ang aton mga sala. (Binuhatan 3:19, footnote) Ang Dios nagapatawad man sing permanente, kay nagasiling sia: “Indi ko na pagdumdumon ang ila sala.” (Jeremias 31:34) Kon napatawad na niya ang sala, wala na niya ini ginabalikbalik pa kag indi na niya kita pagsilutan bangod sa sini nga mga sala.

Pero, nagapatawad ang Dios indi bangod maluya sia ukon bangod lang sa emosyon. Wala gid niya ginabali ang iya matarong nga mga talaksan. Amo kon ngaa may mga sala nga wala niya ginapatawad.​—Josue 24:19, 20.

Mga tikang para patawaron sang Dios

  1. Batuna nga ang imo sala paglapas sa mga talaksan sang Dios. Mahimo nga may nasakitan ukon nahalitan sa imo ginhimo, pero dapat mo anay batunon nga ang imo ginhimo pagpakasala batok sa Dios.​—Salmo 51:​1, 4; Binuhatan 24:16.

  2. Itu-ad ang imo sala sa Dios paagi sa pangamuyo.​—Salmo 32:5; 1 Juan 1:9.

  3. Magkasubo sing daku bangod sa imo sala. Ini nga “kasubo nga suno sa kabubut-on sang Dios” magapahulag sa imo nga maghinulsol ukon magbag-o. (2 Corinto 7:​10) Nalakip sa sini ang paghinulsol sa sayop nga mga buhat nga nagresulta sa imo pagpakasala.​—Mateo 5:​27, 28.

  4. Magbag-o sang imo dalanon, buot silingon, “magliso.” (Binuhatan 3:​19, footnote) Magakahulugan ini nga indi mo na pagsuliton ang sala nga imo ginhimo, ukon bag-uhon mo ang imo bug-os nga panghunahuna kag paggawi.​—Efeso 4:​23, 24.

  5. Maghimo sing paagi para matadlong ang sala ukon makay-o ang halit nga resulta sini. (Mateo 5:​23, 24; 2 Corinto 7:​11) Magpangayo sing patawad sa mga nag-antos bangod sa imo ginhimo ukon wala nahimo, kag magpasag-uli asta sa masarangan mo.​—Lucas 19:​7-​10.

  6. Magpangayo sing patawad sa Dios paagi sa pangamuyo base sa halad-gawad ni Jesus. (Efeso 1:7) Para sabton ang imo pangamuyo, dapat mo patawaron ang mga nakasala sa imo.​—Mateo 6:​14, 15.

  7. Kon nakahimo ka sing mabug-at nga sala, makig-istorya sa isa nga kalipikado sa paghatag sa imo sing espirituwal nga bulig kag makapangamuyo para sa imo.​—Santiago 5:​14-​16.

Sala nga pagpati parte sa pagpatawad sang Dios

“Indi na ako mapatawad kay kadamo gid sang akon sala.”

Ginpatawad sang Dios si David sa iya sala nga pagpanghilahi kag pagpatay

Basta ginasunod naton ang mga tikang nga ginsugo sang Dios nga mabasa sa Biblia, patawaron niya kita, kay ang iya ikasarang sa pagpatawad labaw sangsa aton mga sala. Ginapatawad niya ang mabug-at nga mga sala pati man ang mga sulitsulit nga nakasala.​—Hulubaton 24:16; Isaias 1:​18.

Halimbawa, si Hari David sang Israel ginpatawad sa iya nahimo nga pagpakighilahi kag pagpatay. (2 Samuel 12:​7-​13) Si apostol Pablo, nga nagbatyag nga sia ang pinakamakasasala sa tanan, ginpatawad man. (1 Timoteo 1:​15, 16) Bisan ang mga Judiyo sang unang siglo nga responsable sa pagpatay kay Jesus, ang Mesias, ginpatawad sang nagbag-o sila.​—Binuhatan 3:​15, 19.

Kon mangumpisar ako sa pari ukon sa ministro, mapatawad ang akon mga sala.”

Wala sing tawo nga may awtoridad sa pagpatawad sang sala sang iya isigkatawo batok sa Dios. Bisan pa makabulig sa isa ang pagsugid sang iya sala para makapasag-uli sia, ang Dios lang ang makapatawad sang mga sala.​—Efeso 4:​32; 1 Juan 1:​7, 9.

Kon amo sina, ano ang buot silingon ni Jesus sang nagsiling sia sa iya mga apostoles: “Kon ginpatawad ninyo ang tawo nga nakasala, napatawad na sia sang Dios. Apang kon wala ninyo ginpatawad ang tawo nga nakasala, wala pa sia mapatawad sang Dios”? (Juan 20:23) Ginahambal lang niya ang pinasahi nga awtoridad nga ihatag niya sa mga apostoles kon mabaton nila ang balaan nga espiritu.​—Juan 20:22.

Pareho sa iya ginsiling, ang mga apostoles nakabaton sini nga dulot sang ginbubo sa ila ang balaan nga espiritu sang 33 C.E. (Binuhatan 2:​1-4) Gingamit ni apostol Pedro ini nga awtoridad sa paghukom sa mga disipulo nga sanday Ananias kag Safira. Paagi sa milagro, nabal-an ni Pedro ang ila pagbinutig, kag ang iya paghukom sa ila nagapakita nga wala sing kapatawaran ang ila sala.​—Binuhatan 5:​1-​11.

Ining milagro nga dulot nga balaan nga espiritu, pareho sa dulot nga pagpang-ayo kag paghambal sing lainlain nga lenguahe, natapos sang napatay ang mga apostoles. (1 Corinto 13:​8-​10) Gani, wala sing tawo subong nga makapatawad sang sala sang iban nga tawo.