Magdiretso sa kaundan

Kabuhi kag Kamatayon

Kabuhi

Ano ang Kahulugan sang Kabuhi?

Napamangkot mo na bala, ‘Ano ang katuyuan sang kabuhi?’ Hibalua kon paano ginasabat sang Biblia ini nga pamangkot.

Ano ang Kabubut-on sang Dios sa Akon Kabuhi?

Kinahanglan bala nga may mabaton ka tanda ukon pagtawag para mahibaluan mo ang kabubut-on sang Dios? Hibalua ang sabat sang Biblia.

Paano Ka Mabuhi sing Wala Katapusan?

Ang Biblia nagpromisa nga ang mga nagahimo sang kabubut-on sang Dios mabuhi sing wala katapusan. Binagbinaga ang tatlo ka butang nga gusto niya himuon naton.

Ano ang Kalag?

Ara bala ini sa sulod mo? Buhi bala ini gihapon bisan patay ka na?

Kay Sin-o mga Ngalan ang Nasulat sa “Libro sang Kabuhi”?

Nagpromisa ang Dios nga dumdumon niya ang mga matutom sa iya. Ara bala ang imo ngalan sa iya “libro sang kabuhi”?

Kamatayon

Ngaa Nagakapatay ang mga Tawo?

Ang sabat sang Biblia sa sini nga pamangkot nagahatag sing paumpaw kag paglaum.

Ano ang Nagakatabo Kon Mapatay Ka?

Nakahibalo bala ang mga patay sa nagakatabo sa ila palibot?

Ano ang Ginasiling sang Biblia Parte sa Cremation?

Paglubong lang bala ang nagakaigo nga himuon sa bangkay sang napatay?

Gusto Ko Na Mapatay—Makabulig Bala ang Biblia sa Akon Kon Nagapensar Ako nga Manginmatay?

Ano nga praktikal nga laygay ang ginahatag sang Biblia sa mga gusto mapatay?

Kahadlok sa Kamatayon​—Paano Mo Ini Maatubang?

Ang pag-atubang sa kahadlok sa kamatayon makabulig sa imo nga magmalipayon.

Pamatuod Bala sang Pihak nga Kinabuhi ang Naeksperiensiahan sang mga Nagtagumatayon?

Palanan-awon bala ini sang pihak nga kinabuhi? Ang ginasugid sang Biblia parte sa pagkabanhaw ni Lazaro nagahatag sing sabat.

Natalana Na Bala Kon San-o Kita Mapatay?

Ngaa ang Biblia nagsiling nga may “tion sa pagkapatay”?

Ano ang Ginasiling sang Biblia Parte sa Euthanasia?

Ano abi kon ang isa may malala na gid nga balatian? Dapat bala himuon ang tanan para palawigon ang kabuhi?

Langit kag Impieno

Ano ang Langit?

Sa Biblia, ini nga tinaga may tatlo ka panguna nga kahulugan.

Sin-o ang Mapalangit?

Madamo ang nagapati nga ang tanan nga maayo nga tawo mapalangit. Ano gid ang ginatudlo sang Biblia?

Matuod Bala ang Impierno? Ano ang Impierno Suno sa Biblia?

Madamo ang nagapati nga ang impierno isa ka lugar sang wala katapusan nga pag-antos diin ginasilutan ang mga malain. Pero amo bala sina ang ginatudlo sang Biblia?

Sin-o ang Nagakadto sa Impierno?

Posible bala nga magkadto sa impierno ang maayo nga mga tawo? Makagua bala ang isa sa impierno? Magapadayon bala ang impierno tubtob san-o? Ginasabat ini sang Biblia.

Ano ang Linaw nga Kalayo? Pareho Bala Ini sa Impierno Ukon Gehenna?

Si Jesus may ‘mga yabi sang Lulubngan,’ pero may yabi bala sia sa linaw nga kalayo?

Sin-o ang Manggaranon nga Tawo kag si Lazaro?

Ang parabola bala ni Jesus nagatudlo nga ang maayo nga mga tawo mapalangit kag ang malain nga mga tawo nagaantos sa impierno?

Mabasa Bala sa Biblia ang Purgatoryo?

Basi makibot ka sa ginhalinan sini nga panudlo.

Mapalangit Bala ang mga Sapat?

Indi mabasa sa Biblia nga mapalangit ang mga sapat, kag nagakaigo lang ini.

Paglaum Para sa mga Napatay

Ano ang Pagkabanhaw?

Mahimo makibot ka kon sin-o ang pagabanhawon.

Ginatudlo Bala sang Biblia ang Reinkarnasyon?

Ano ang nagakatabo kon mapatay ang tawo?