Ang sabat sang Biblia

Madamo nga manunulat sang Biblia ang nagsiling nga gingiyahan sang Dios ang ila pagsulat. Talupangda ining mga halimbawa:

  • Hari David: “Ang espiritu sang GINOO naghambal paagi sa akon; ang iya mga pulong yara sa akon mga bibig.”—2 Samuel 23:1, 2.

  • Propeta Isaias: “Amo ini ang ginasiling sang Ginoong DIOS sang mga kasoldadosan.”—Isaias 22:15.

  • Apostol Juan: “Ang bugna ni Jesucristo, nga ginhatag sang Dios sa iya.”—Bugna 1:1.