Magdiretso sa kaundan

Ano ang Ginasiling sang Biblia Parte sa Pagpakasal sang Pareho nga Babayi Ukon Lalaki?

Ano ang Ginasiling sang Biblia Parte sa Pagpakasal sang Pareho nga Babayi Ukon Lalaki?

Ang sabat sang Biblia

 Madugay na nga ginpahamtang sang aton Manunuga ang mga kasuguan para sa pag-asawahay antes pa ini ginsugdan sang mga gobierno. Ang una nga tulun-an sang Biblia nagasiling sa aton: “Bayaan sang lalaki ang iya amay kag ang iya iloy kag magahiusa sa iya asawa, kag mangin-isa sila ka unud.” (Genesis 2:24) Ang Hebreo nga tinaga nga “asawa,” suno sa Vine’s Expository Dictionary of Biblical Words, “nagapatuhoy sa isa ka tawo nga babayi.” Ginkompirmar ni Jesus nga yadtong gintingob sa pag-asawahay dapat “lalaki kag babayi” lamang.—Mateo 19:4.

 Kon amo, gintuyo sang Dios nga ang pag-asawahay mangin permanente kag suod nga kaangtanan sa tunga sang isa ka lalaki kag isa ka babayi. Ginhimo ang lalaki kag ang babayi para sa isa kag isa agod mapun-an nila ang emosyonal kag seksuwal nga kinahanglanon kag para makaagom sing kabataan.