Ang sabat sang Biblia

Ginatugutan sang Dios ang pag-asawahay sang lalaki kag babayi nga may lainlain nga rasa kay para sa iya alalangay lang ang tanan. Ang Biblia nagasiling: “Alangay ang pagkabig sang Dios sang tanan nga mga tawo . . . bisan ano ang iya rasa.”—Binuhatan 10:34, 35, Maayong Balita nga Biblia, HPV.

Binagbinaga ang iban pa nga prinsipio sa Biblia nga nagapakita sang pag-alalangay sang mga rasa kag pag-asawahay.

Isa lang ang ginhalinan sang tanan nga rasa

Ang tanan nga tawo naghalin sa una nga lalaki nga si Adan kag sa iya asawa nga si Eva, nga suno sa Biblia, “iloy sia sang tanan nga nagakabuhi.” (Genesis 3:20) Bangod sini, ang Biblia nagsiling parte sa Dios: “Ginhimo niya gikan sa isa ka tawo ang tagsa ka pungsod sang mga tawo.” (Binuhatan 17:26) Ano man ang rasa, ang tanan nga tawo bahin sang isa lang ka pamilya. Pero paano kon lapnag ang diskriminasyon bangod sa rasa ukon estado sa kabuhi sa inyo lugar?

Ang maalam nga mga tawo nagaistoryahanay sing maayo

Bisan ginabaton sang Dios ang pag-asawahay sang duha nga may lainlain nga rasa, indi amo sini ang pagtamod sang iban. (Isaias 55:8, 9) Kon may plano ka nga magminyo sang lain nga rasa, dapat binagbinagon ninyo anay nga duha ang masunod:

  • Paano ninyo atubangon ang mga pag-ipit sang mga tawo sa inyo lugar ukon sang inyo pamilya?

  • Paano ninyo mabuligan ang inyo kabataan sa pag-atubang sang diskriminasyon?

Ang pag-istoryahanay sing maayo makabulig sa inyo nga magmadinalag-on ang inyo pamilya.—Hulubaton 13:10; 21:5.