Magdiretso sa kaundan

Sa Diin Ako Makakita sing Paglaum?

Sa Diin Ako Makakita sing Paglaum?

Ang sabat sang Biblia

 Ang Biblia nagasiling nga gusto sang Dios nga hatagan kita sing ‘maayo nga palaabuton kag paglaum.’ a (Jeremias 29:11) Ang isa sa mga rason kon ngaa ginhatag sang Dios sa aton ang Biblia amo nga ‘nagapabakod ini sa aton,’ kag bilang resulta “nagahatag ini sa aton sing paglaum.” (Roma 15:4) Matun-an naton sa sini nga artikulo nga ang masaligan nga mga laygay sang Biblia makabulig sa aton nga indi madulaan sing paglaum sa aton adlaw-adlaw nga pagkabuhi, kag ang mga promisa sini nagahatag sa aton sing paglaum sa palaabuton.

Sa sini nga pahina

 Paano ang Biblia makabulig sa aton nga indi madulaan sing paglaum?

 May masaligan nga mga laygay ang Biblia parte sa kon ano ang puede naton himuon para mangin mas maayo ang aton kabuhi. Makabulig ini sa aton nga indi madulaan sing paglaum. Ari ang pila nga puede naton himuon.

  •   Basaha ang Biblia para makita mo ang praktikal nga mga laygay sini. Ang Salmo 119:105 nagasiling: “Ang imo pulong suga sa akon tiil, kag kapawa sa akon dalanon.” Daku ang mabulig sang masanag nga suga. Una, makita naton kon ano ang ara sa atubangan naton, kag ikaduha, makita naton kon ano ang ara sa unhan. Pareho man sa sini ang masaligan nga mga prinsipio sang Biblia. Una, makabulig ini sa aton nga maatubang ang aton mga problema subong amo nga indi kita madulaan sing paglaum sa aton adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Ang mga panudlo sang Biblia makabulig man sa aton para mapasag-uli ang aton kusog kag “nagapasadya sa tagipusuon.” (Salmo 19:7, 8) Ikaduha, ginasugid sang Biblia ang matahom nga katuyuan sang Dios para sa mga tawo kag sa duta sa ulihi. Ini nga paglaum makabulig sa aton nga mangin malipayon kag kontento sa wala sing katapusan.

  •   Magpabulig sa iban. Kon daw wala na sing paglaum ang aton sitwasyon, daw mas gusto na lang naton nga mag-isahanon. Gani, nagapalayo kita sa aton mga pamilya kag mga abyan. Pero ginasugiran kita sang Biblia nga indi ina naton dapat paghimuon kay posible makahimo kita sang sala nga mga desisyon. (Hulubaton 18:1) Ang aton mga pinalangga makabulig sa aton nga makapamensar sing maayo. Posible nga may mga panugda sila kon ano ang puede naton himuon kon may problema kita. (Hulubaton 11:14) Kag bisan wala man sila sing mahimo sa aton problema, posible gihapon nga mapaumpawan nila kita kag mapakadlaw. Makahatag ini sa aton sing kusog asta nga may solusyon na sa aton problema.—Hulubaton 12:25.

  •   Mangamuyo sa Dios. Ang Biblia nagasiling: “Itugyan ang imo lulan kay Jehova, kag sia magaalay-ay sa imo.Indi gid sia magtugot nga mapukan ang isa nga matarong.” b (Salmo 55:22) Nagakaigo gid nga tawgon si Jehova nga “Dios nga nagahatag sing paglaum.” (Roma 15:13) Puede mo ipangamuyo sa iya ang ‘tanan mo nga kabalaka,’ kay nagaulikid sia sa imo. (1 Pedro 5:7) Ang matuod ang Biblia nagasiling: “Pabaskugon niya kamo, pabakuron niya kamo, kag lig-unon sing maayo.”—1 Pedro 5:10.

  •   Kon may problema ka, gamita ini nga kahigayunan para mapabakod ang imo paglaum. Ang Biblia nagpromisa: “Apang ang nagapamati sa [Dios] magakabuhi nga luwas sa katalagman kag wala sing ginakahadlukan nga kalalat-an.” (Hulubaton 1:33) Sang nagwaswas ang isa ka mabaskog nga bagyo sa Australia, naguba ang balay ni Margaret kag halos wala na gid sing mapuslan sa iya mga pagkabutang. Pero sa baylo nga maglalain gid, natun-an niya nga posible madula sa isa lang ka pisok ang mga pagkabutang. Pagkatapos sadto, nangin determinado pa gid sia nga unahon ang importante nga mga butang. Nalakip sa sini ang iya pamilya kag mga abyan, ang iya relasyon sa Dios, kag ang paglaum nga ginpromisa sang Biblia.—Salmo 37:34; Santiago 4:8.

 Ano nga paglaum para sa tanan nga tawo ang ginasugid sang Biblia?

 Ang Biblia may matahom nga promisa sa palaabuton para sa mga tawo kag sa duta. Malapit na lang ini matabo. Ang matuod, ang mga problema nga naeksperiensiahan sang mga tawo subong nagapakita nga nagakabuhi na kita sa “katapusan nga mga adlaw” sini nga kalibutan. (2 Timoteo 3:1-5) Malapit na lang nga ang Dios na ang magagahom sa duta kag dulaon niya ang inhustisya kag pag-antos. Himuon niya ina paagi sa isa ka gobierno nga magagahom sa bilog nga kalibutan. Ini nga gobierno ginatawag nga Ginharian sang Dios. (Daniel 2:44; Bugna 11:15) Amo ini nga gobierno ang ginahunahuna ni Jesus sang ginsiling niya ang parte sa modelo nga pangamuyo: “Magkari ang imo Ginharian . . . sa duta.”—Mateo 6:9, 10.

 Ginasugid sang Biblia ang gusto sang Dios para sa mga tawo. Ari ang pila sa mga problema nga dulaon sang Ginharian sang Dios:

  •  Wala na sing gutom. “Ang duta magahatag sang iya patubas.”—Salmo 67:6.

  •   Wala na sing balatian. “Wala sing pumuluyo nga magasiling: ‘Nagamasakit ako.’”—Isaias 33:24.

  •   Wala na sing kamatayon. ‘Pahiran sang Dios ang tagsa ka luha sa mga mata sang mga tawo, kag wala na sing kamatayon, ukon paglalaw ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang mga butang sang una nagtaliwan na.’—Bugna 21:3, 4.

a Nagalaum kita sa isa ka butang kon gusto naton ini kag nagapati kita nga makuha naton ini. Ang paglaum posible man nga amo ang isa ka butang nga ginahulat ukon ginalauman naton.

b Si Jehova ang ngalan sang Dios sa Biblia.—Salmo 83:18.