Magdiretso sa kaundan

Ano ang Ginasiling sang Biblia Parte sa Paghigugma sa Imo Kaugalingon?

Ano ang Ginasiling sang Biblia Parte sa Paghigugma sa Imo Kaugalingon?

Ang sabat sang Biblia

Ang Biblia nagasiling nga dapat naton higugmaon ang aton kaugalingon kag nagakaigo ini. Lakip sa sini ang pag-atipan kag pagrespeto sa aton kaugalingon, kag ang pagbatyag nga may pulos kita. (Mateo 10:31) Wala ginapalig-on sang Biblia ang pagkamaiyaiyahon, kundi gusto sini nga higugmaon naton ang aton kaugalingon sa husto nga paagi.

Sin-o ang dapat naton una nga higugmaon?

  1. Ang Dios amo dapat ang una naton nga higugmaon. Ginatudlo sang Biblia ang pinakaimportante nga sugo: “Higugmaa si Jehova nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusuon.”—Marcos 12:28-30; Deuteronomio 6:5.

  2. Ang ikaduha nga pinakaimportante nga sugo: “Higugmaa ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.”—Marcos 12:31; Levitico 19:18.

  3. Indi direkta nga nagsiling ang Biblia nga higugmaon naton ang aton kaugalingon, pero ang sugo nga “higugmaa ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon” nagapakita nga ang nagakaigo nga paghigugma kag pagrespeto sa aton kaugalingon normal lang kag may benepisyo sa aton.

Sin-o ang una nga ginhigugma ni Jesus?

Ginpakita ni Jesus kon paano balansehon ang gugma sa Dios, sa isigkatawo, kag sa kaugalingon. Kag ginsugo niya ang iya mga disipulo nga sundon ini.—Juan 13:34, 35.

  1. Ginhigugma niya una si Jehova nga Dios kag gintapos gid niya ang mga ginpahimo ni Jehova sa iya. “Agod mahibaluan sang kalibutan nga ginahigugma ko ang Amay,” siling niya, “ginahimo ko ang suno sa sugo nga ginhatag sang Amay sa akon.”—Juan 14:31.

  2. Ginhigugma ni Jesus ang iya isigkatawo. Ginpakita niya ini paagi sa paghatag sang ila mga kinahanglanon. Ginhatag pa gani niya ang iya kabuhi para sa iya isigkatawo.—Mateo 20:28.

  3. Ginpakita niya ang nagakaigo nga gugma sa iya kaugalingon paagi sa paghatag sing tion nga magpahuway, magkaon, kag mag-enjoy upod sa iya mga sumulunod kag sa mga tawo nga posible mangin disipulo niya.—Marcos 6:31, 32; Lucas 5:29; Juan 2:1, 2; 12:2.

Mabuhinan bala ang imo kalipay ukon pagrespeto sa kaugalingon kon una mo nga higugmaon ang iban?

Indi, kay gintuga kita sa larawan sang Dios, nga ang panguna nga kinaiya amo ang gugma nga indi maiyaiyahon. (Genesis 1:27; 1 Juan 4:8) Buot silingon gintuga kita sang Dios nga magpakita sang gugma sa iban. May insakto nga lugar ang paghigugma sa kaugalingon. Pero mangin malipayon gid kita kon higugmaon naton una ang Dios kag maghimo kita sing maayo sa iban. Ang Biblia nagsiling, “mas malipayon ang nagahatag sangsa nagabaton.”—Binuhatan 20:35.

Madamo subong ang nagasiling nga mangin malipayon ka kon unahon mo ang imo kaugalingon. Gin-islan nila ang “higugmaa ang imo isigkatawo” sing “higugmaa ang imo kaugalingon.” Pero suno sa eksperiensia, mas maayo ang panglawas kag mas malipayon ang mga tawo kon ginasunod nila ang maalam nga laygay sang Biblia: “Ang tagsatagsa indi dapat maghunahuna sang iya kaugalingon nga kaayuhan, kundi sang kaayuhan sang iban.”—1 Corinto 10:24.