Ang sabat sang Biblia

Nagakapaslawan pirme ang panikasog sang mga tawo nga matigayon ang paghidait sa kalibutan, kag padayon sila nga mapaslawan bangod sang masunod nga mga rason:

  • Wala sa tawo nga nagalakat sa pagmando sang iya mga tikang.” (Jeremias 10:23) Wala gintuga ang mga tawo nga may ikasarang ukon kinamatarong nga gamhan ang ila kaugalingon, gani indi gid nila matigayon ang permanente nga paghidait kon sa ila lang panikasog.

    • “Indi kamo magsalig sa tawhanon nga mga pangulo, ukon sa bisan kay sin-o nga indi makaluwas sa inyo. Kon mapatay sila magabalik sila sa yab-ok, sa sadto nga adlaw ang tanan nila nga mga plano magauntat.” (Salmo 146:3, 4, Maayong Balita nga Biblia) Bisan pa maayo gid ang motibo sang mga lider sang gobierno, indi nila madula sing bug-os ang mga kabangdanan sang inaway.

    • Sa katapusan nga mga adlaw magaabot ang makahalanguyos nga mga tion nga mabudlay atubangon. Kay ang mga tawo . . . mabangis, wala sing gugma sa kon ano ang maayo, maluib, matig-a sing ulo, nagapahambog.” (2 Timoteo 3:1-4) Nagakabuhi kita sa “katapusan nga mga adlaw” sining tuman kalaut nga kalibutan, amo nga mabudlay matigayon ang paghidait bangod sa pamatasan sang mga tawo.

    • Kailo sa duta kag sa dagat, bangod ang Yawa nagpanaug sa inyo, nga may daku nga kaakig, kay nahibaluan niya nga malip-ot na lamang ang iya tion.” (Bugna 12:12) Ang Yawa, ang kaaway sang Dios, ginhulog na sa duta kag ginaimpluwensiahan niya ang mga tawo nga magpamintas man pareho niya. Asta nga sia ang “manuggahom sini nga kalibutan,” indi gid naton matigayon ang paghidait.—Juan 12:31.

    • Dugmokon [sang Ginharian sang Dios] kag papason ini tanan nga ginharian [nga nagapamatok sa Dios] kag ini magapadayon sa gihapon.” (Daniel 2:44) Ang Ginharian sang Dios, indi ang bisan ano nga gobierno sang tawo, ang magahatag sing permanente nga paghidait sa bilog nga kalibutan.—Salmo 145:16.