Magdiretso sa kaundan

Ngaa Napatay si Jesus?

Ngaa Napatay si Jesus?

Ang sabat sang Biblia

 Napatay si Jesus para may kahigayunan ang mga tawo nga mapatawad sa ila mga sala kag makabaton sang kabuhi nga wala sing katapusan. (Roma 6:​23; Efeso 1:7) Ang kamatayon ni Jesus nagpamatuod man nga masarangan sang tawo nga magpadayon nga mainunungon sa Dios bisan pa sang tama kabudlay nga pagtilaw.​—Hebreo 4:​15.

 Binagbinaga ang madamo nga benepisyo bangod sa kamatayon sang isa ka tawo.

 1.   Si Jesus napatay para sa “kapatawaran sang aton mga sala.”​—Colosas 1:​14.

   Ang una nga tawo nga si Adan, gintuga nga perpekto ukon wala sing sala. Pero, ginpili niya nga indi magtuman sa Dios. Bangod wala nagtuman si Adan, nakasala sia, kag may daku ini nga epekto sa tanan niya nga kaliwatan. “Paagi sa pagkadimatinumanon sang isa ka tawo,” paathag sang Biblia, “madamo ang nangin makasasala.”​—Roma 5:​19.

   Si Jesus perpekto man, pero wala gid sia nagpakasala. Gani, puede sia nga mangin “nagatumbas nga halad para sa aton mga sala.” (1 Juan 2:2; footnote) Bangod wala nagtuman si Adan, ang tanan nga tawo nahigkuan ukon nakapanubli sang sala. Pero, paagi sa kamatayon ni Jesus, mapanas ang higko sang sala sang tanan nga tawo nga magtuo sa iya.

   Makasiling kita nga daw ginbaligya ni Adan ang tanan nga tawo sa sala. Pero ginbakal ni Jesus ang katawhan paagi sa kinabubut-on nga paghatag sang iya kabuhi para sa aton. Bilang resulta, “kon may isa . . . nga makahimo sang sala, may manugbulig kita nga kaupod sang Amay, si Jesucristo, ang isa nga matarong.​—1 Juan 2:1.

 2.   Si Jesus napatay “agod ang tanan nga nagatuo sa iya indi malaglag kundi makatigayon sang kabuhi nga wala sing katapusan.”​—Juan 3:​16.

   Gintuga si Adan nga puede gid mabuhi sing wala katapusan. Pero sang nagpakasala sia, ginsentensiahan sia sing kamatayon. Paagi kay Adan, “nagsulod ang sala sa kalibutan kag ang kamatayon paagi sa sala, kag naglapnag ang kamatayon sa tanan nga tawo bangod sila tanan nakasala.”​—Roma 5:​12.

   Sa pihak nga bahin, paagi sa kamatayon ni Jesus, wala lamang ginkuha sini ang higko sang sala kundi gindula man ang sentensia nga kamatayon sa tanan nga magtuo sa iya. Ang Biblia nagasiling: “Subong nga ang sala kag kamatayon naggahom subong hari, gani ang wala tupong nga kaayo sang Dios nagagahom man subong hari agod mapakamatarong niya ang mga tawo, kag mabaton nila ang kabuhi nga wala sing katapusan paagi kay Jesucristo nga aton Ginuo.”​—Roma 5:​21.

   Siempre, malip-ot gihapon ang kabuhi sang tawo subong. Pero, nagpromisa ang Dios nga hatagan niya ang matarong nga mga tawo sing kabuhi nga wala sing katapusan kag banhawon ang mga patay para makabenepisyo man sila sa paghalad ni Jesus sang iya kabuhi.​—Salmo 37:29; 1 Corinto 15:22.

 3.   Si Jesus “nangin matinumanon tubtob sa kamatayon,” gani ginpamatud-an niya nga ang tawo puede mangin matutom sa Dios sa bisan ano nga pagtilaw.​—Filipos 2:8.

   Si Adan may perpekto nga hunahuna kag lawas, pero wala sia nagtuman sa Dios bangod ginhandum niya ang butang nga indi para sa iya. (Genesis 2:​16, 17; 3:6) Sang ulihi, ang panguna nga kaaway sang Dios, si Satanas, nagsiling nga wala sang tawo nga magatuman sa Dios sing kinabubut-on labi na gid kon mabutang sa katalagman ang iya kabuhi. (Job 2:4) Pero ang perpekto nga tawo nga si Jesus nagtuman sa Dios kag padayon nga nangin mainunungon, bisan pa sa makahuluya kag masakit nga kamatayon. (Hebreo 7:​26) Gani ginsabat sini ang isyu: Masarangan sang tawo nga magpadayon nga matutom sa Dios sa bisan ano nga pagtilaw nga maagihan niya.

Mga pamangkot parte sa kamatayon ni Jesus

 •   Ngaa kinahanglan mag-antos kag mapatay si Jesus para matubos ang katawhan? Ngaa wala na lang gindula sang Dios ang sentensia nga kamatayon?

   Ang kasuguan sang Dios nagasiling nga “ang bayad sa sala amo ang kamatayon.” (Roma 6:​23) Wala ginlikom sang Dios kay Adan ini nga kasuguan, kundi ginsugiran niya si Adan nga kamatayon ang sentensia kon indi sia magtuman. (Genesis 3:3) Sang magpakasala si Adan, gintuman sang Dios, “nga indi makabutig,” ang iya ginsiling. (Tito 1:2) Ginpapanubli ni Adan sa iya mga kaliwatan indi lang ang sala kundi pati ang bayad sang sala, ang kamatayon.

   Bisan pa nagakabagay sa makasasala nga mga tawo ang sentensia nga kamatayon, ginpakitaan sila sang Dios sang “kabuganaan sang iya wala tupong nga kaayo.” (Efeso 1:7) Ang iya paagi sa pagtubos sa katawhan, ang pagpadala kay Jesus bilang perpekto nga halad, nagapakita gid sang katarungan kag daku nga kaluoy.

 •   San-o napatay si Jesus?

   Si Jesus napatay sang “ikasiam nga oras” halin sa pagbutlak sang adlaw, ukon mga alas tres sang hapon sang Paskua sang mga Judiyo. (Marcos 15:33-​37, footnote) Ini nga petsa katumbas sang Biernes, Abril 1, 33 C.E., sa moderno nga mga kalendaryo.

 •   Diin napatay si Jesus?

   Si Jesus ginpatay sa “lugar nga ginatawag Lugar sang Bagol, nga sa Hebreo ginatawag Golʹgo·tha.” (Juan 19:17, 18) Ini nga lugar ara “sa gua sang gawang sang siudad” sang Jerusalem sang panahon ni Jesus. (Hebreo 13:12) Mahimo nga isa ini ka bakulod, kay ang Biblia nagsiling nga may mga tawo nga nagatan-aw “sa unhan” sang ginpatay si Jesus. (Marcos 15:40) Pero, indi na masiguro kon diin gid subong ang Golgotha.

 •   Paano napatay si Jesus?

   Bisan pa madamo ang nagapati nga si Jesus ginlansang sa krus, ukon ginpatay sa krus, ang Biblia nagasiling: “Sia gid nagdala sang aton mga sala sa iya lawas sa kahoy.” (1 Pedro 2:​24, Ang Biblia, Philippine Bible Society) Gingamit sang mga manunulat sang Biblia ang duha ka Griego nga tinaga, stau·rosʹ kag xyʹlon, sa pagpatuhoy sa instrumento sa diin ginpatay si Jesus. Madamo nga iskolar ang nagsiling nga ini nga mga tinaga nagapatuhoy sa isa ka kahoy ukon sa isa ka tadlong nga usok.

 •   Paano dapat dumdumon ang kamatayon ni Jesus?

   Sang gab-i sang Paskua sang mga Judiyo nga ginaselebrar kada tuig, ginsugdan ni Jesus ang isa ka simple nga selebrasyon upod sa iya mga sumulunod kag ginsugo sila: “Padayon ninyo nga himua ini sa pagdumdom sa akon.” (1 Corinto 11:24) Pila ka oras pagkatapos sini, ginpatay si Jesus.

   Si Jesus ginpaanggid sang mga manunulat sang Biblia sa isa ka kordero nga ginhalad sa Paskua. (1 Corinto 5:7) Ang pagselebrar sang Paskua nagapahanumdom sa mga Israelinhon sang ila kahilwayan sa pagkaulipon. Pareho sini, ang Memoryal sang kamatayon ni Jesucristo nagapahanumdom man sa mga Cristiano nga nahilway na sila sa sala kag kamatayon. Ang Paskua, nga ginahiwat sadto kon Nisan 14 sa lunar nga kalendaryo, ginaselebrar kada tuig. Sa amo, ang una nga mga Cristiano nagaselebrar man sang Memoryal sing isa ka bes kada tuig.

   Kada tuig, sa petsa nga katumbas sang Nisan 14, minilyon ka tawo sa bilog nga kalibutan ang nagadumdom sang kamatayon ni Jesus.