Ang sabat sang Biblia

Wala sang tawo nga nakakita sa Dios. (Exodo 33:20; Juan 1:18; 1 Juan 4:12) Suno sa Biblia “ang Dios Espiritu,” nga isa ka porma sang kabuhi nga indi makita sang mata sang tawo.Juan 4:24; 1 Timoteo 1:17.

Pero, ang Dios makita sang mga anghel bangod espiritu sila nga mga tinuga. (Mateo 18:10) Dugang pa, ang iban nga tawo nga napatay banhawon sa langit subong espiritu nga mga persona, gani makita na nila ang Dios.Filipos 3:20, 21; 1 Juan 3:2.

Kon paano “makita” ang Dios subong

Pirme ginagamit sa Biblia ang ideya nga makakita sing malaragwayon, nga nagarepresentar sing kasanagan. (Isaias 6:10; Jeremias 5:21; Juan 9:39-41) Gani, mahimo makita sang isa ang Dios karon paagi sa “mga mata sang [iya] tagipusuon,” buot silingon, dapat may pagtuo sia para makilala ang Dios kag maapresyar ang Iya mga kinaiya. (Efeso 1:18) Ginasugid sang Biblia ang mga paagi para mapabakod ini nga sahi sang pagtuo.

  • Hibalua ang mga kinaiya sang Dios, subong sang iya gugma kag kaalwan, pati ang iya kaalam kag gahom, paagi sa iya mga tinuga. (Roma 1:20) Sang ginpahanumdom ang matutom nga si Job parte sa mga tinuga sang Dios, nabatyagan niya nga daw nakita niya mismo ang Dios.Job 42:5.

  • Kilalaha ang Dios paagi sa pagtuon sa Biblia. “Kon pangitaon mo [ang Dios], makita sia nimo,” pasalig sang Biblia sa aton.1 Cronica 28:9; Salmo 119:2; Juan 17:3.

  • Tun-i ang parte sa Dios paagi sa kabuhi ni Jesus. Ginpakita sing perpekto ni Jesus ang personalidad sang iya Amay, nga si Jehova nga Dios, gani makasiling gid sia: “Sia nga nakakita sa akon nakakita man sa Amay.”Juan 14:9.

  • Pahamut-i ang Dios sa tanan mo nga ginahimo, kag tan-awa kon paano ka niya ginabuligan. Si Jesus nagsiling: “Malipayon ang mga putli sing tagipusuon, kay makita nila ang Dios.” Subong sang ginsambit kaina, ang iban nga nagpahamuot sa Dios banhawon sa langit gani “makita nila ang Dios” didto.Mateo 5:8; Salmo 11:7.

Indi bala nga nakita gid nanday Moises, Abraham, kag sang iban pa ang Dios?

Sa mga rekord nga daw nagsiling gid ang Biblia nga literal nga nakita sang mga tawo ang Dios, ang mga bersikulo sa palibot sini nagapaathag nga ang Dios may representante nga anghel ukon nagpakita paagi sa palanan-awon.

Mga anghel.

Sang una, nagpadala ang Dios sang mga anghel subong mga representante niya para magpakita sa mga tawo kag maghambal sa iya ngalan. (Salmo 103:20) Halimbawa, sang isa ka bes nakighambal ang Dios kay Moises sa nagadabdab nga sapinit, kag suno sa Biblia “si Moises nagtabon sang iya nawung, kay nahadluk sia sa pagtolok sa Dios.” (Exodo 3:4, 6) Pero, indi literal nga nakita ni Moises ang Dios, kay suno sa iban nga bersikulo ang iya nakita “anghel sang GINOO.”Exodo 3:2, Ang Pulong sang Dios, APD.

Sing kaanggid, sang magsiling ang Biblia nga ang Dios “nagpamolong kay Moises sa nawung kag nawung” nagakahulugan ini nga nag-istoryahanay sila sing suod. (Exodo 4:10, 11; 33:11) Wala makita ni Moises ang nawong sang Dios, kay ang impormasyon nga nabaton niya halin sa Dios “ginpaalinton . . . sang mga anghel.” (Galacia 3:19; Binuhatan 7:53) Pero, mabakod gid ang pagtuo ni Moises sa Dios, amo nga ginlaragway sia sang Biblia subong nga “nakakita sa Isa nga di-makita.”Hebreo 11:27.

Pareho sa pagpakighambal sang Dios kay Moises, nakighambal man ang Dios kay Abraham paagi sa mga anghel. Kon basahon naton ang Biblia, mahimo nga daw nagahatag ini sang impresyon nga nakita gid ni Abraham ang Dios. (Genesis 18:1, 33) Pero, ginapakita sang iban nga bersikulo nga ang “tatlo ka lalaki” nga nagkadto kay Abraham mga anghel nga ginpadala sang Dios. Nakilala ni Abraham nga mga representante sila sang Dios kag nakighambal sia sa ila nga daw subong bala si Jehova ang iya ginaistorya.Genesis 18:2, 3, 22, 32; 19:1.

Mga palanan-awon.

Nagpakita man ang Dios sa mga tawo paagi sa mga palanan-awon. Halimbawa, sang nagsiling ang Biblia nga “nakita [ni Moises kag sang iban nga Israelinhon] ang Dios sang Israel,” ang nakita nila amo ang “presensya sang Dios.” (Exodo 24:9-11, APD) Sing kaanggid, nagasiling man ang Biblia nga ang mga propeta ‘nakakita sa Ginoo.’ (Isaias 6:1; Daniel 7:9; Amos 9:1) Pero, ginapaathag sang mga bersikulo nga nakita nila ang Dios sa palanan-awon sa baylo nga nakita sia sing literal.Isaias 1:1; Daniel 7:2; Amos 1:1.