Magdiretso sa kaundan

Gusto Ko Na Mapatay—Makabulig Bala ang Biblia sa Akon Kon Nagapensar Ako nga Manginmatay?

Gusto Ko Na Mapatay—Makabulig Bala ang Biblia sa Akon Kon Nagapensar Ako nga Manginmatay?

Ang sabat sang Biblia

 Huo! Ang Biblia halin sa “Dios, nga nagalugpay sa mga napung-awan.” (2 Corinto 7:6) Bisan pa ang Biblia indi libro para sa mental-health, madamo ang nabuligan sini nga pakigbatuan ang pagpamensar nga manginmatay. Ang praktikal nga mga laygay sini makabulig man sa imo.

 Ano nga praktikal nga laygay ang ginahatag sang Biblia?

 •  Isugid sa iban ang imo ginabatyag.

   Ang ginasiling sang Biblia: “Ang matuod nga abyan nagahigugma sa tanan nga tion, kag isa ka utod nga masaligan sa tion sang kalisdanan.”—Hulubaton 17:17.

   Ang buot silingon: Kinahanglan naton ang bulig sang iban kon may nagatublag sa aton hunahuna.

   Kon indi mo pag-isugid sa iban ang imo ginabatyag, basi indi mo masarangan ang imo problema. Pero kon isugid mo sa iban ang imo ginabatyag, magamag-an ini kag mabuligan ka nga mangin positibo.

   Tilawi ini: Istoryaha subong ang isa ka tawo nga masaligan mo, mahimo imo pamilya ukon abyan. a Makabulig man ang pagsulat sang imo ginabatyag.

 • Magpabulig sa doktor.

   Ang ginasiling sang Biblia: “Ang mga mapagros wala nagakinahanglan sing manugbulong, kundi ang mga masakiton.”—Mateo 9:12.

   Ang buot silingon: Dapat kita magpadoktor kon nagamasakit kita.

   Ang pagpamensar nga manginmatay mahimo isa ka sintoma nga ang isa may problema sa hunahuna ukon sa emosyon. Pareho man ini sa pisikal nga balatian, indi kita dapat mahuya. Puede ini mabulong.

   Tilawi ini: Magpakonsulta dayon sa doktor nga makabulig gid sa imo problema.

 • Dumduma nga palangga ka sang Dios.

   Ang ginasiling sang Biblia: “Indi bala ang lima ka maya ginabaligya sa duha ka sensilyo nga diutay sing balor? Apang, wala sing isa sa ila ang malipatan sang Dios. . . . Indi kamo magkahadlok; mas importante pa kamo sangsa madamo nga maya.”—Lucas 12:6, 7.

   Ang buot silingon: Importante ka sa Dios.

   Mahimo magbatyag ka nga wala sing nagapalangga sa imo, pero nakita sang Dios ang imo pag-antos. Palangga ka niya bisan pa daw indi mo na gusto nga mabuhi. “Ang nagakalisod kag mahinulsulon nga tagipusuon, O Dios ko, indi mo pagsikwayon,” siling sang Salmo 51:17. Indi gusto sang Dios nga mapatay ka kay palangga ka niya.

   Tilawi ini: Basaha ang mga pamatuod sa Biblia nga palangga ka sang Dios. Halimbawa, tan-awa ang kapitulo 24 sang libro nga ginagamit sa pagtuon sa Biblia nga Mangin Suod kay Jehova.

 • Mangamuyo sa Dios.

   Ang ginasiling sang Biblia: “[Itugyan] ninyo sa [Dios] ang tanan ninyo nga kabalaka, kay nagaulikid sia sa inyo.”—1 Pedro 5:7.

   Ang buot silingon: Ginaagda ka sang Dios nga isugid sa iya kon ano gid ang imo ginabatyag kag mga ginakabalak-an.

   Buligan ka sang Dios nga mabatyagan ang kalinong kag hatagan ka niya sing kusog nga indi mangampo. (Filipos 4:6, 7, 13) Paagi sa pangamuyo, ginabuligan niya ang mga sinsero nga nagapangayo sing bulig sa iya.—Salmo 55:22.

   Tilawi ini: Mangamuyo sa Dios subong. Gamita ang iya ngalan nga Jehova, kag isugid sa iya ang imo ginabatyag. (Salmo 83:18) Mangayo sing bulig sa iya para malampuwasan mo ini.

 • Pamalandungi ang paglaum sa palaabuton nga ginasiling sang Biblia.

   Ang ginasiling sang Biblia: “Ini nga paglaum nga yara sa aton daw kaangay sang angkla para sa aton kabuhi, pat-od kag malig-on.”—Hebreo 6:19, footnote.

   Ang buot silingon: Ang imo balatyagon mahimo magbag-o-bag-o pareho sa barko nga ginabulyabulya sang dalagku nga balod, pero ang paglaum nga ginasiling sang Biblia makabulig sa imo nga mangin malig-on kag kalmado.

   Ini nga paglaum indi damgo lamang kundi nabase ini sa promisa sang Dios nga dulaon niya ang mga kabangdanan sang aton kasakit.—Bugna 21:4.

   Tilawi ini: Basaha ang paglaum nga ginatanyag sang Biblia sa leksion 5 sang brosyur nga Maayong Balita Halin sa Dios!

 • Himua ang mga butang nga nanamian mo.

   Ang ginasiling sang Biblia: “Ang tagipusuon nga malipayon maayo nga bulong.”—Hulubaton 17:22.

   Ang buot silingon: Ang paghimo sang mga butang nga nagapahalipay sa aton, makabulig sa aton hunahuna kag balatyagon.

   Tilawi ini: Himua ang mga butang nga nanamian mo gid. Halimbawa, mamati sa makapaumpaw nga musika, magbasa sing balasahon nga makapalig-on sa imo, ukon maghimo sang mga butang nga malingaw ka. Madugangan pa gid ang imo kalipay kon magbulig ka sa iban bisan sa gamay lang nga paagi.—Binuhatan 20:35.

 • Atipana ang imo lawas.

   Ang ginasiling sang Biblia: “Ang paghanas sa pisikal may . . . kapuslanan.”—1 Timoteo 4:8.

   Ang buot silingon: Maayo gid kon mag-ehersisyo kita, magtulog sing maayo, kag magkaon sing masustansia nga pagkaon.

   Tilawi ini: Mag-ehersisyo paagi sa paglakat sing madasig bisan 15 minutos lang.

 • Dumduma nga nagabag-o ang balatyagon kag ang iban pa nga butang sa aton kabuhi.

   Ang ginasiling sang Biblia: “Wala kamo makahibalo kon ano ang matabo sa inyo buas.”—Santiago 4:14.

   Ang buot silingon: Mahimo temporaryo man lang ang imo mabug-at nga problema, bisan sa pamatyag mo daw indi mo ini masarangan.

   Bisan kabudlay gid sang imo sitwasyon subong, mahimo ini magbag-o buas. Gani mangita sing paagi nga malampuwasan ini. (2 Corinto 4:8) Posible gid nga magbag-o ang imo sitwasyon pagligad sang tion, pero kon manginmatay ka indi mo na mabalik ang imo kabuhi.

   Tilawi ini: Basaha ang mga istorya sa Biblia sang mga tawo nga naluyahan gid kag gusto na lang nga mapatay. Hibalua kon paano nagbag-o ang ila kabuhi sa wala nila ginapaabot nga paagi. Binagbinaga ang pila ka halimbawa.

 May mabasa bala kita sa Biblia nga istorya sang mga tawo nga gusto man mapatay?

 Huo. Sa Biblia, may pila ka tawo nga daw pareho lang nga nagsiling, “Gusto ko na mapatay.” Wala ang Dios naakig sa ila, sa baylo ginbuligan niya sila. Amo man sini ang himuon sang Dios sa imo.

Elias

 •  Sin-o sia? Si Elias maisog nga propeta. Pero may mga tion man nga naluyahan sia. “Si Elias tawo man nga may balatyagon kaangay sa aton,” siling sang Santiago 5:17.

 •  Ngaa gusto niya mapatay? Isa ka bes, nagbatyag si Elias nga daw nagaisahanon sia. Nahadlok sia kag nagbatyag nga wala sing pulos. Gani nangabay sia: “Jehova, kuhaa na lang ang akon kabuhi.”—1 Hari 19:4.

 •  Ano ang nakabulig sa iya? Ginsugid ni Elias sa Dios kon ano gid ang iya ginabatyag. Paano sia ginpalig-on sang Dios? Ginpakita sang Dios ang iya pag-ulikid kay Elias kag ginpamatud-an kon daw ano Sia ka gamhanan. Ginpasalig man niya si Elias nga may pulos sia gihapon kag ginhatagan si Elias sing masaligan nga kabulig.

 •  Basaha ang parte kay Elias: 1 Hari 19:2-18.

Job

 •  Sin-o sia? Si Job manggaranon nga tawo nga may daku nga pamilya. Matutom sia nga nagsimba sa matuod nga Dios.

 •  Ngaa gusto niya mapatay? Hinali nga nagbag-o ang kabuhi ni Job. Madamo sing malain nga butang nga natabo sa iya kabuhi. Nadula ang tanan niya nga pagkabutang. Napatay ang tanan niya nga bata bangod sa trahedya. Nagmasakit sia sing grabe. Kag ang malain pa gid kay ginbasol sia nga sia ang rason sang iya mga problema. Si Job nagsiling: “Ginakaugtan ko ang akon kabuhi; indi ko na luyag nga mabuhi pa.”—Job 7:16.

 •  Ano ang nakabulig sa iya? Nangamuyo si Job sa Dios kag ginsugid ang iya balatyagon sa iban. (Job 10:1-3) Ginpalig-on sia sang iya abyan nga si Elihu kag ginbuligan nga tan-awon ang iya sitwasyon sa tuhay nga paagi. Labaw sa tanan, ginbaton ni Job ang laygay kag bulig sang Dios.

 •  Basaha ang parte kay Job: Job 1:1-3, 13-22; 2:7; 3:1-13; 36:1-7; 38:1-3; 42:1, 2, 10-13.

Moises

 •  Sin-o sia? Si Moises isa ka lider sang Israel sang una kag matutom sia nga propeta.

 •  Ngaa gusto niya mapatay? Si Moises may mabug-at nga responsibilidad, pirme ginapakalain sang iban, kag nagbatyag nga nabug-atan na. Gani nagsiling sia sa Dios: “Palihug patya na lang ako.”—Numeros 11:11, 15.

 •  Ano ang nakabulig sa iya? Ginsugid ni Moises sa Dios ang iya ginabatyag. Ginbuligan sang Dios si Moises nga buhinan ang iya responsibilidad para indi sia mabug-atan.

 •  Basaha ang parte kay Moises: Numeros 11:4-6, 10-17.

a Kon daw manginmatay ka na gid kag wala ka sing pamilya ukon abyan nga maistorya, tawgi ang ahensia sang gobierno sa inyo lugar nga nagabulig kon may emerhensia.