Ang sabat sang Biblia

Madamo sang nakaagi nga nagtagumatayon ang nagasiling nga nagbulag sila sa ila lawas kag may nakita nga kasanag ukon matahom gid nga lugar. ‘Ginakabig sang iban ini nga eksperiensia subong pribilehiyo nga makakita sang pihak nga kinabuhi,’ siling sang libro nga Recollections of Death. Wala sing mabasa sa Biblia parte sini nga hitabo, pero ginasugid sini nga ini nga mga eksperiensia indi mga palanan-awon sang pihak nga kinabuhi.

Ang patay wala sing hinalung-ong.

Ang Biblia nagasiling nga ang patay “wala makahibalo sang bisan ano.” (Manugwali 9:5) Kon mapatay ang isa, wala sia nagasaylo sa pihak nga kinabuhi kundi wala na gid sia nagaluntad. Ang panudlo nga may ara kita di-mamalatyon nga kalag nga nagagua kon mapatay ang aton lawas, wala naghalin sa Biblia. (Ezequiel 18:4) Gani, ang bisan ano nga eksperiensia sang nagatagumatayon, indi palanan-awon sang langit, impierno, ukon pihak nga kinabuhi.

Ano ang ginsiling ni Lazaro parte sa pihak nga kinabuhi?

Ang istorya ni Lazaro sa Biblia nagalaragway sang matuodtuod nga kamatayon: Sang napatay sia, ginbanhaw sia ni Jesus pagligad sang apat ka adlaw. (Juan 11:38-​44) Kon nalipay na si Lazaro sa pihak nga kinabuhi, mahimo nga wala na lang sia ginbanhaw ni Jesus. Kon nakakadto gid man didto si Lazaro, sigurado gid nga gin-istorya niya ini. Pero wala sing ginsiling ang Biblia nga nag-istorya si Lazaro nga nagkadto sia sa pihak nga kinabuhi. Talalupangdon man nga ginpaanggid ni Jesus ang kamatayon ni Lazaro sa pagtulog, nga nagapakita nga samtang patay si Lazaro, wala sia sing hinalung-ong.​—Juan 11:11-​14.