Magdiretso sa kaundan

Pila ang Ngalan sang Dios?

Pila ang Ngalan sang Dios?

Ang sabat sang Biblia

Isa lang ang ngalan sang Dios. Nasulat ini nga יהוה sa Hebreo kag masami nga gina-translate ini nga “Jehova” sa Hiligaynon. * Paagi sa iya propeta nga si Isaias, ang Dios nagsiling: “Ako si Jehova. Amo ina ang akon ngalan.” (Isaias 42:8) Ini nga ngalan makita sing mga 7,000 ka beses sa dumaan nga manuskrito sang Biblia​—mas madamo ini sangsa bisan ano nga termino para sa Dios ukon sa bisan ano nga ngalan sang tawo. *

May iban pa bala nga ngalan ang Dios?

Sa Biblia, isa lang ka ngalan ang gingamit para sa Dios. Pero mabasa mo diri ang madamo nga titulo kag paglaragway para sa iya. Ari ang listahan sang pila ka titulo kag paglaragway nga nagapakita sang aspekto sang kinaiya kag personalidad ni Jehova.

Titulo

Teksto

Kahulugan

Allah

(Wala)

Naghalin sa Arabic nga lenguahe. Ang tinaga nga “Allah” indi personal nga ngalan kundi titulo nga nagakahulugan sing “Dios.” Ang mga translation sang Biblia sa Arabic kag iban nga lenguahe naggamit sing “Allah” bilang katumbas para sa “Dios.”

Labing Gamhanan

Genesis 17:1

May indi mapunggan nga gahom. Ang Hebreo nga ekspresyon nga ʼEl Shad·daiʹ, ukon “Dios nga Labing Gamhanan,” makita sing pito ka beses sa Biblia.

Ang Alpha kag ang Omega

Bugna 1:8; 21:6; 22:13

“Ang nahauna kag ang naulihi,” ukon “ang ginsuguran kag ang katapusan,” nagakahulugan nga wala sing Labing Gamhanan nga Dios antes kay Jehova kag wala sing magabulos sa iya. (Isaias 43:10) Ang alpha kag omega amo ang una kag katapusan nga mga letra sang Griego nga alpabeto.

Dumaan sang mga Adlaw

Daniel 7:​9, 13, 22

Wala sing ginsuguran; ara na sia halin pa sang una antes pa nagluntad ang bisan sin-o ukon bisan ano nga butang.​—Salmo 90:2.

Manunuga

Isaias 40:28

Ang nagtuga sang tanan nga butang.

Amay

Mateo 6:9

Manughatag sing kabuhi.

Dios

Genesis 1:1

Butang nga ginasimba; Isa nga gamhanan. Ang Hebreo nga tinaga nga ʼElo·himʹ pangmadamo, nga nagapakita sing pagkahalangdon, pagkadungganon, ukon pagkasuperyor ni Jehova.

Dios sang mga dios

Deuteronomio 10:17

Ang supremo nga Dios, nga baliskad gid sa “wala pulos nga mga dios” nga ginasimba sang iban nga tawo.​—Isaias 2:8.

Daku nga Instruktor

Isaias 30:20, 21

Nagahatag sing pagtudlo kag direksion para sa kaayuhan sang mga tawo.​—Isaias 48:17, 18.

Daku nga Manunuga

Salmo 149:2

Ang nagtuga sang tanan nga butang.​—Bugna 4:​11.

Malipayon nga Dios

1 Timoteo 1:​11

Malipayon kag masinadyahon.​—Salmo 104:31.

Manugpamati sang pangamuyo

Salmo 65:2

Sia mismo ang nagapamati sa tagsa ka pangamuyo sang mga nagatuo sa iya.

Ako Amo Ako

Exodo 3:​14, Ang Biblia sang Philippine Bible Society

Mahimo niya ang bisan ano para matuman ang iya katuyuan. Ini nga prase gin-translate man nga “Mangin Amo Ako suno sa luyag ko” ukon “Mangin Amo Ako Kon Ano ang Luyag Ko.” (The Emphasised Bible, by J. B. Rotherham; Bag-ong Kalibutan nga Badbad) Ini nga prase nagahatag sing kahulugan sa personal nga ngalan nga Jehova, nga mabasa sa masunod nga bersikulo.​—Exodo 3:​15.

Maimon

Exodo 34:14, Ang Biblia

Indi sia gusto nga may iban ka nga simbahon. Ini nga termino gin-translate man nga ‘indi gusto nga may ginasimba nga iban’ kag “nagapatuman nga sia lang ang dapat simbahon.”​—Ang Pulong sang Dios, APD; Bag-ong Kalibutan nga Badbad.

Hari nga dayon

Bugna 15:3

Ang iya paggahom wala sing ginsuguran kag wala sing katapusan.

Ginuo

Salmo 135:5

Tag-iya ukon agalon; sa Hebreo ʼA·dhohnʹ kag ʼAdho·nimʹ.

Ginoo sang kasoldadosan, Ginoo nga Makagagahom

Isaias 1:9, Ang Biblia; Roma 9:​29, APD

Kumander sang daku nga puersa sang mga anghel. Ang titulo nga “Ginoo nga Makagagahom” gin-translate man nga “Jehova sang mga kasuldadusan.”​—Roma 9:​29, Bag-ong Kalibutan nga Badbad.

Labing Mataas

Salmo 47:2

Ang may pinakamataas nga posisyon.

Isa nga Labing Balaan

Hulubaton 9:​10

Mas balaan (matinlo kag putli sa moral) sangsa kay bisan sin-o.

Maninihon

Isaias 64:8

May awtoridad sa kada tawo kag mga pungsod, pareho sang awtoridad sang maninihon sa daga.​—Roma 9:​20, 21.

Manunubos, Manuggawad

Isaias 41:14

Nagbawi ukon nagbakal liwat sang katawhan sa sala kag kamatayon paagi sa halad gawad ni Jesucristo.​—Juan 3:​16.

Igang

Salmo 18:​2, 46

Masaligan nga dalangpan kag makahatag sing kaluwasan.

Manluluwas

Isaias 45:21

Nagaluwas sa katalagman ukon kalaglagan.

Manugbantay

Salmo 23:1

Nagaatipan sa iya mga sumilimba.

Soberanong Ginuo

Genesis 15:2

May pinakamataas nga awtoridad; sa Hebreo ʼAdho·naiʹ.

Supremo nga Dios

Daniel 7:​18, 27

Ang pinakamataas nga soberano.

Ngalan sang mga lugar sa Hebreo nga Kasulatan

Ang pila ka lugar sa Biblia may ngalan sang Dios, pero indi ini iban nga ngalan sang Dios.

Ngalan sang lugar

Teksto

Kahulugan

Jehova-jireh

Genesis 22:13, 14

“Si Jehova Magaaman.”

Jehova-nisi

Exodo 17:15

“Si Jehova ang Akon Sinyales nga Tukon,” ukon “akon Bandera sa Pagdaog.” (APD) Si Jehova nga Dios masaligan nga dalangpan sang iya katawhan kon nagakinahanglan sila sing proteksion kag bulig.​—Exodo 17:13-​16.

Jehova-shalom

Hukom 6:​23, 24

“Si Jehova Paghidait.”

Jehova-shamma

Ezequiel 48:35, footnote, American Standard Version

“Si Jehova Yara Didto.”

Kon ngaa dapat naton kilalahon kag gamiton ang ngalan sang Dios

  • Importante gid sa Dios ang iya personal nga ngalan nga Jehova, kay ginpasulat niya ini sing linibo ka beses sa Biblia.​—Malaquias 1:​11.

  • Ang Anak sang Dios nga si Jesus, sulitsulit nga nagpadaku sa pagkaimportante sang ngalan sang Dios. Halimbawa, nangamuyo sia kay Jehova: “Pakabalaanon ang imo ngalan.”​—Mateo 6:9; Juan 17:6.

  • Ang mga nakakilala kag nagagamit sang ngalan sang Dios naninguha nga mapabakod ang ila pagpakig-abyan kay Jehova. (Salmo 9:​10; Malaquias 3:​16) Abyan nila si Jehova, gani matigayon nila ang iya promisa: “Bangod ginahigugma niya ako, luwason ko sia. Amligan ko sia bangod kilala niya ang akon ngalan.”​Salmo 91:14.

  • Ang Biblia nagasiling: “May ginatawag nga mga dios, sa langit man ukon sa duta, kag may madamo nga ‘mga dios’ kag madamo nga ‘mga ginuo.’” (1 Corinto 8:​5, 6) Pero ginapakita sang Biblia nga isa lang ang matuod nga Dios, ang iya ngalan amo si Jehova.​—Salmo 83:18.

^ par. 3 Mas gusto sang iban nga Hebreo nga iskolar nga gamiton ang “Yahweh” para sa ngalan sang Dios.

^ par. 3 Ang ginpalip-ot nga porma sang ngalan sang Dios nga “Jah,” makita sing mga 50 ka beses sa Biblia. Halimbawa gingamit ini sa tinaga nga “Hallelujah,” ukon “Alleluia,” nga nagakahulugan sing “Dayawa ninyo si Jah.”​—Bugna 19:1; American Standard Version; King James Version.