Magdiretso sa kaundan

Mga Babayi sa Biblia—Ano ang Matun-an Naton sa Ila?

Mga Babayi sa Biblia—Ano ang Matun-an Naton sa Ila?

Ang sabat sang Biblia

Mabasa naton sa Biblia ang halimbawa sang madamo nga babayi nga nagatudlo sa aton sing importante nga mga leksion. (Roma 15:4; 2 Timoteo 3:16, 17) Ini nga artikulo magabinagbinag sang pila ka babayi nga ginsambit sa Biblia. Madamo sa ila ang maayo gid nga ilugon naton. Ang iban naman indi maayo nga halimbawa.—1 Corinto 10:11; Hebreo 6:12.

  Abigail

Sin-o si Abigail? Asawa sia sang manggaranon pero mapintas nga lalaki nga si Nabal. Pero si Abigail, maalam kag mapainubuson. Matahom man sia kag may mga kinaiya nga nagapahamuot kay Jehova.—1 Samuel 25:3.

Ano ang iya ginhimo? Nagpakita si Abigail sing kaalam kag paghantop para malikawan ang gamo. Nagaistar sila sadto ni Nabal sa isa ka lugar nga ginapanaguan man ni David, nga mangin hari sang Israel. Sang didto si David kag ang iya mga tinawo, ginproteksionan nila ang panong sang mga karnero ni Nabal para indi ini pagkawaton. Pero sang nangayo sing pagkaon kay Nabal ang mga mensahero ni David, gin-insulto niya sila kag wala ginhatagan sing pagkaon. Grabe ang kaakig ni David! Gani upod sa iya mga tinawo, naglakat sila para patyon si Nabal kag ang iya bilog nga panimalay.—1 Samuel 25:10-12, 22.

Sang mabatian ini ni Abigail, naghulag sia dayon. Ginhatagan niya ang iya mga alagad sing madamo nga pagkaon para dal-on kay David kag sa iya mga tinawo. Dayon nag-apas sia kag nakitluoy kay David. (1 Samuel 25:14-19, 24-31) Sang makita ni David ang iya mga regalo, ang iya pagkamapainubuson, kag sang mabatian niya ang iya maalamon nga laygay, nahibaluan ni David nga paagi ini sang Dios para indi sia makapatay. (1 Samuel 25:32, 33) Sang ulihi napatay si Nabal, kag si Abigail nangin asawa ni David.—1 Samuel 25:37-41.

Ano ang matun-an naton kay Abigail? Bisan pa si Abigail matahom kag manggaranon, wala sia nagbatyag nga labaw sia sa iban. Para mahuptan ang paghidait, handa sia nga mangayo sing patawad bisan pa indi sia ang naghimo sang sala. Kalmado sia, may paghantop, kaisog, kag kaalam bisan sa mabudlay nga sitwasyon.

  Asawa ni Lot

Sin-o ang asawa ni Lot? Wala ginsambit sa Biblia ang iya ngalan. Pero nagsiling ini nga may duha sia ka bata nga babayi kag sia upod sa iya pamilya nag-istar sa siudad sang Sodoma.—Genesis 19:1, 15.

Ano ang iya ginhimo? Wala niya ginsunod ang sugo sang Dios. Nagdesisyon ang Dios nga laglagon ang Sodoma kag ang kaingod nga mga siudad bangod nagpatuyang sila sa paghimo sang seksuwal nga imoralidad. Bangod palangga sang Dios ang matarong nga si Lot kag ang iya pamilya nga nagaistar sa Sodoma, nagpadala ang Dios sing duha ka anghel para buligan sila paggua sa siudad.—Genesis 18:20; 19:1, 12, 13.

Ginsilingan sang mga anghel ang pamilya ni Lot nga malagyo sila kag indi magbalikid para indi sila mapatay. (Genesis 19:17) Pero “nagbalikid ang asawa ni Lot . . . kag nangin haligi sia nga asin.”—Genesis 19:26.

Ano ang matun-an naton sa asawa ni Lot? Ginapakita sang iya istorya nga makatalagam gid kon higugmaon mo ang materyal nga mga butang kag indi pagsundon ang Dios. Si Jesus nagsiling nga indi sia maayo nga halimbawa. “Dumduma ninyo ang asawa ni Lot,” siling niya.—Lucas 17:32.

Debora

  Sin-o si Debora? Isa sia ka manalagna sang Dios sang Israel nga si Jehova. Paagi sa iya, ginpahibalo ni Jehova ang iya katuyuan para sa iya katawhan. Gingamit man sia sang Dios para husayon ang problema sang mga Israelinhon.—Hukom 4:4, 5.

Ano ang iya ginhimo? Maisugon nga ginsuportahan ni manalagna Debora ang mga sumilimba sang Dios. Sa panuytoy sang Dios, ginpatawag ni Debora si Barak para pangunahan ang mga soldado sang Israel batok sa ila kaaway nga Canaan. (Hukom 4:6, 7) Sang ginpangabay ni Barak nga mag-upod si Debora, wala sia nagpadaug sa kahadlok kundi kinabubut-on sia nga nag-upod.—Hukom 4:8, 9.

Sang nagdaug ang mga Israelinhon sa bulig sang Dios, isa si Debora sa mga nagkomposo sang kanta nga gin-amba nila ni Barak nga nagasaysay sang natabo. Sa sina nga kanta, ginsambit niya ang ginhimo ni Jael, ang isa pa ka maisog nga babayi, para mapierde ang mga Canaanhon.—Hukom, kapitulo 5.

Ano ang matun-an naton kay Debora? Si Debora masinakripisyuhon kag maisog. Ginpalig-on niya ang iban nga himuon kon ano ang insakto sa pagtamod sang Dios. Sang ginhimo nila ini, gindayaw niya sila sa ila mga hinimuan.

  Delila

Sin-o si Delila? Sia ang babayi nga ginhigugma sang hukom sang Israel nga si Samson.—Hukom 16:4, 5.

Ano ang iya ginhimo? Nagbaton sia sing kuarta sa mga opisyal sang mga Filistinhon para traiduran si Samson, nga gingamit sang Dios sa pagluwas sa mga Israelinhon batok sa mga Filistinhon. Indi madaug sang mga Filistinhon si Samson kay ang iya kusog halin sa Dios. (Hukom 13:5) Gani nangayo sing bulig ang mga opisyal sang Filistinhon kay Delila.

Ginsuhulan sang mga Filistinhon si Delila para hibaluon kon diin nagahalin ang kusog ni Samson. Ginbaton ni Delila ang kuarta. Pagkatapos sang pila ka beses nga pagtinguha, nabal-an gid man niya ang sekreto ni Samson. (Hukom 16:15-17) Ginsugid niya ini dayon sa mga Filistinhon kag gindakop nila si Samson kag ginpriso.—Hukom 16:18-21.

Ano ang matun-an naton kay Delila? Si Delila indi maayo nga halimbawa sa aton. Bangod sakon sia, gintunto niya kag gintraidoran ang alagad ni Jehova nga Dios.

  Ester

Sin-o si Ester? Isa sia ka Judiyo nga ginpili sang hari sang Persia nga si Ahasuero nga mangin iya rayna.

Ano ang iya ginhimo? Gingamit ni Rayna Ester ang iya impluwensia para punggan ang pagpatay sa iya katawhan. Natukiban niya nga may ginpagua nga opisyal nga mando nga sa isa ka gintalana nga adlaw, patyon ang tanan nga Judiyo nga nagaistar sa Emperyo sang Persia. Ang nagpadihot sining malain nga plano amo si Haman, ang primer ministro sadto nga tion. (Ester 3:13-15; 4:1, 5) Sa bulig sang iya pakaisa nga si Mardoqueo, ginsugid ni Ester sa iya bana nga si Hari Ahasuero ang plano bisan pa mahimo sia patyon. (Ester 4:10-16; 7:1-10) Dayon gintugutan ni Ahasuero sanday Ester kag Mardoqueo nga magpagua sing isa pa ka mando para pangapinan sang mga Judiyo ang ila kaugalingon. Napierde gid sang mga Judiyo ang ila mga kaaway.—Ester 8:5-11; 9:16, 17.

Ano ang matun-an naton kay Ester? Si Rayna Ester maayo gid nga halimbawa sang kaisog, pagkamapainubuson, kag kaugdang. (Salmo 31:24; Filipos 2:3) Bisan pa matahom sia kag isa ka rayna, nangayo sia sing laygay kag bulig sa iban. Sang nag-istorya sia sa iya bana, mahalungon gid sia, matinahuron, kag wala sia nagpadaug sa kahadlok. Sang tion nga ara sa katalagman ang mga Judiyo, maisog niya nga ginpakilala ang iya kaugalingon nga isa man ka Judiyo.

Eva

Sin-o si Eva? Sia ang una nga babayi nga gintuga kag ang una nga babayi nga ginsambit sa Biblia.

Ano ang iya ginhimo? Wala sia nagtuman sa maathag nga sugo sang Dios. Pareho sa iya bana nga si Adan, gintuga si Eva nga perpekto nga tawo nga may kahilwayan sa pagpili kag pagpalambo sang mga kinaiya sang Dios, pareho sang gugma kag kaalam. (Genesis 1:27) Nakahibalo si Eva nga ginsilingan sang Dios si Adan nga kon kaunon nila ang bunga sang isa ka kahoy mapatay sila. Pero ginpapati sia ni Satanas nga indi sia mapatay. Kag ginlimbungan sia nga mangin mas maayo ang iya kabuhi kon indi niya pagtumanon ang Dios. Gani ginkaon niya ang bunga kag sang ulihi ginkumbinsi ang iya bana nga magkaon man.—Genesis 3:1-6; 1 Timoteo 2:14.

Ano ang matun-an naton kay Eva? Si Eva indi maayo nga halimbawa bangod padayon niya nga ginpamensar ang indi maayo nga mga handum. Wala niya ginsunod ang maathag nga sugo sang Dios bangod sa tama kabaskog nga handum nga makuha ang butang nga indi para sa iya.—Genesis 3:6; 1 Juan 2:16.

Hana

Sin-o si Hana? Asawa sia ni Elkana kag iloy ni Samuel, nga nangin kilala gid nga manalagna sang Israel sang una.—1 Samuel 1:1, 2, 4-7.

  Ano ang iya ginhimo? Baw-as si Hana, gani nangamuyo sia nga buligan sia sang Dios. Ang bana ni Hana may duha ka asawa. Ang isa ka asawa nga si Penina may kabataan pero si Hana wala sing bata sa sulod sang malawig na nga tion. Ginayaguta sia ni Penina, gani nangamuyo si Hana nga buligan sia sang Dios. Nagpanaad sia sa Dios nga kon hatagan sia sing bata nga lalaki, ihatag niya ini sa Dios paagi sa pag-alagad sa tabernakulo, ang masulusaylo nga tolda nga ginagamit sadto sang Israel sa pagsimba.—1 Samuel 1:11.

Ginsabat sang Dios ang pangamuyo ni Hana, kag nagbun-ag sia kay Samuel. Gintuman ni Hana ang iya panaad kag gindala si Samuel para mag-alagad sa tabernakulo sang gamay pa sia. (1 Samuel 1:27, 28) Kada tuig, nagahimo sia sing wala-pako nga bayo kag ginadala niya ini kay Samuel. Sang ulihi, ginhatagan pa gid sang Dios si Hana sing lima pa ka bata—tatlo ka lalaki kag duha ka babayi.—1 Samuel 2:18-21.

Ano ang matun-an naton kay Hana? Ang tinagipusuon nga mga pangamuyo ni Hana nakabulig sa iya nga mabatas ang mga pagtilaw. Ang iya pangamuyo sang pagpasalamat nga mabasa sa 1 Samuel 2:1-10 nagapakita sang iya mabakod nga pagtuo sa Dios.

  Jael

Sin-o si Jael? Asawa sia ni Heber nga indi Israelinhon. Maisugon nga ginsuportahan ni Jael ang katawhan sang Dios.

Ano ang iya ginhimo? Naghulag dayon si Jael sang nagkadto si Sisera, ang pangulo sang mga soldado sang Canaan, sa iya tolda. Napierde sa inaway si Sisera batok sa Israel kag nagapangita sia sing mapanaguan kag mapahuwayan. Ginpasulod sia ni Jael sa iya tolda para makapanago kag makapahuway. Samtang nagakatulog si Sisera, ginpatay sia ni Jael.—Hukom 4:17-21.

Ang ginhimo ni Jael katumanan sang tagna nga ginsiling ni Debora: “Itugyan ni Jehova si Sisera sa isa ka babayi.” (Hukom 4:9) Bangod sa iya ginhimo, gindayaw sia bilang ang “labi nga ginpakamaayo sa mga babayi.”—Hukom 5:24.

Ano ang matun-an naton kay Jael? Si Jael may inisyatibo kag maisog sia. Ginapakita sang natabo sa iya nga puede maniobrahon sang Dios ang mga butang para matuman ang tagna.

  Jezebel

Sin-o si Jezebel? Asawa sia ni Hari Ahab sang Israel. Indi sia Israelinhon kag wala sia nagasimba kay Jehova. Ang iya ginasimba amo ang dios sang Canaan nga si Baal.

Ano ang iya ginhimo? Si Rayna Jezebel dominante, wala sing kaluoy, kag mapintas. Ginaimpluwensiahan niya ang mga tawo nga magsimba kay Baal kag maghimo sing seksuwal nga imoralidad nga bahin sini nga pagsimba. Gintinguhaan man niya nga pauntaton ang pagsimba sa matuod nga Dios nga si Jehova.—1 Hari 18:4, 13; 19:1-3.

Para makuha ang iya gusto, nagbinutig si Jezebel kag nagpamatay sang mga tawo. (1 Hari 21:8-16) Natuman gid ang gintagna sang Dios nga mapatay sia sa mapintas nga paagi kag indi sia pag-ilubong.—1 Hari 21:23; 2 Hari 9:10, 32-37.

Ano ang matun-an naton kay Jezebel? Si Jezebel indi maayo nga halimbawa sa aton. Malain gid sia kag himuon niya ang tanan para makuha ang iya gusto amo nga ang iya ngalan nangin simbulo sang pagkawala-huya, imoral nga buhat, kag indi pagtahod sa awtoridad.

Lea

Sin-o si Lea? Sia ang una nga asawa sang patriarka nga si Jacob. Ang iya manghod nga babayi nga si Raquel amo ang isa pa ka asawa.—Genesis 29:20-29.

  Ano ang iya ginhimo? Si Lea nangin iloy sang anom ka bata nga lalaki ni Jacob. (Rut 4:11) Si Raquel ang gusto tani nga pangasaw-on ni Jacob, indi si Lea. Pero gin-ideyahan sang ila amay, nga si Laban, nga ihatag si Lea sa baylo kay Raquel. Sang narealisar ni Jacob nga gindayaan sia kag si Lea ang ginpaasawa sa iya, ginkomprontar niya si Laban. Nagsiling si Laban nga indi kinabatasan sa ila nga mauna pamana ang manghod sangsa magulang. Pagligad sang isa ka semana, ginpangasawa ni Jacob si Raquel.—Genesis 29:26-28.

Mas palangga ni Jacob si Raquel sangsa kay Lea. (Genesis 29:30) Gani, nagapangimon si Lea sa pagpalangga ni Jacob sa iya manghod. Nakita sang Dios ang balatyagon ni Lea gani ginhatagan sia sing pito ka bata—anom ka lalaki kag isa ka babayi.—Genesis 29:31.

Ano ang matun-an naton kay Lea? Pirme gid si Lea nagapangamuyo sa Dios kag bisan pa madamo sing problema ang ila pamilya wala madula ang iya pagsalig sa Dios. (Genesis 29:32-35; 30:20) Ginapakita sini nga kasaysayan nga indi gid maayo nga madamo sing asawa. Gintugutan ini sang Dios sa pila ka tion. Ang talaksan sang Dios sa pag-asawahay amo nga ang bana ukon asawa dapat may isa lang ka tiayon.—Mateo 19:4-6.

Marta

  Sin-o si Marta? Utod sia ni Lazaro kag ni Maria, kag sila nga tatlo nag-istar sa baryo sang Betania, malapit sa Jerusalem.

Ano ang iya ginhimo? Suod nga abyan ni Marta si Jesus kag “ginahigugma ni Jesus si Marta kag ang iya utod nga babayi kag si Lazaro.” (Juan 11:5) Maabiabihon gid si Marta. Isa ka bes, sang nagbisita si Jesus, namati si Maria kay Jesus samtang si Marta masako sa pag-atipan sa madamo nga hilikuton. Nagreklamo sia nga wala si Maria nagabulig sa iya. Mainayuhon nga gintadlong ni Jesus si Marta.—Lucas 10:38-42.

Sang nagmasakit si Lazaro, ginpangabay nanday Marta kag Maria si Jesus nga magkadto sa ila kay nagapati gid sila nga mapaayo ni Jesus ang ila utod. (Juan 11:3, 21) Pero napatay si Lazaro. Ang mga ginsiling ni Marta kay Jesus nagapakita sang iya pagsalig sa mga promisa sang Biblia nga pagkabanhaw kag sa ikasarang ni Jesus nga buhion liwat ang iya utod.—Juan 11:20-27.

Ano ang matun-an naton kay Marta? Naghanda gid si Marta para abiabihon sing maayo ang iya bisita. Handa sia magbaton sing laygay. Wala sia nahuya nga ipabutyag ang iya balatyagon kag pagtuo.

 • Para sa dugang nga impormasyon parte kay Marta, tan-awa ang artikulo nga “Nagapati Ako.”

  Maria (iloy ni Jesus)

Sin-o si Maria? Isa sia ka Judiyo nga babayi nga nagbusong sang anak sang Dios paagi sa milagro. Birhen pa sia sang nagbun-ag sia kay Jesus.

Ano ang iya ginhimo? Mapainubuson nga ginhimo ni Maria ang kabubut-on sang Dios. Kalaslon sia kay Jose sang ginpahibalo sia sang anghel nga magabusong sia kag magabun-ag sang gintagna nga Mesias. (Lucas 1:26-33) Malipayon nga ginbaton niya ini nga responsibilidad. Pagkatapos nga natawo si Jesus, sanday Maria kag Jose nakabata sing apat ka lalaki kag mga duha ka babayi. Gani wala nagpabilin nga birhen si Maria. (Mateo 13:55, 56) Bisan pa pinasahi gid ang iya pribilehiyo, wala niya ginhandum nga dayawon sia sang mga tawo kag wala man sia ginhatagan sing pinasahi nga atension sang tion sang pagministeryo ni Jesus ukon bilang miembro sang Cristianong kongregasyon.

Ano ang matun-an naton kay Maria? Si Maria matutom nga babayi nga handa sa pagbaton sing daku nga responsibilidad. Madamo sia sing nahibaluan sa Kasulatan. Sa pagbulubanta, mga 20 ka beses nga ginkutlo niya ang Kasulatan sang ginsiling niya ang narekord sa Lucas 1:46-55.

  Maria (utod ni Marta kag ni Lazaro)

Sin-o si Maria? Si Maria upod sa iya mga utod nga sanday Lazaro kag Marta, suod nga mga abyan ni Jesus.

Ano ang iya ginhimo? Pila ka beses nga ginpakita ni Maria ang tudok nga apresasyon kay Jesus, ang Anak sang Dios. Ginpakita niya ang pagtuo sang nagsiling sia nga wala kuntani mapatay ang iya utod nga si Lazaro kon ara si Jesus, kag ara man sia sang ginbanhaw ni Jesus ang iya utod. Ang iya utod nga si Marta nagreklamo sa iya sang namati sia kay Jesus imbes nga magbulig sa mga hilikuton. Pero ginhatagan ni Jesus sing komendasyon si Maria sa pag-una sa espirituwal nga mga butang.—Lucas 10:38-42.

Isa ka bes, ginpakita ni Maria ang talalupangdon nga pagkamaabiabihon kay Jesus sang ginbutangan niya sing “malahalon kag mahamot nga lana” ang ulo kag mga tiil ni Jesus. (Mateo 26:6, 7) Ang iban nga nakakita sini nagsiling nga gin-uyangan lang ni Maria ang mahamot nga lana. Pero gindepensahan sia ni Jesus paagi sa pagsiling: “Bisan diin man ibantala ining maayong balita [sang Ginharian sang Dios] sa bug-os nga kalibutan, ang ginhimo sini nga babayi isugid man bilang pagdumdom sa iya.”—Mateo 24:14; 26:8-13.

  Ano ang matun-an naton kay Maria? May mabakod nga pagtuo si Maria. Gin-una niya ang pagsimba sa Dios sangsa witiwiti nga mga butang. Kag mapainubuson nga ginpadunggan niya si Jesus bisan pa naggasto sia sing daku.

Maria Magdalena

Sin-o si Maria Magdalena? Mainunungon sia nga disipulo ni Jesus.

Ano ang iya ginhimo? Si Maria Magdalena isa sa mga babayi nga naglakbay upod kay Jesus kag sa iya mga disipulo. Maalwan gid sia kay gingamit niya ang iya kuarta para igasto sa ila mga kinahanglanon. (Lucas 8:1-3) Nag-upod sia kay Jesus asta sa katapusan sang iya ministeryo, kag ara sia sa malapit sang ginpatay si Jesus. Isa si Maria sa mga una nga nakakita kay Jesus sang mabanhaw sia.—Juan 20:11-18.

Ano ang matun-an naton kay Maria? Maalwan gid si Maria Magdalena kay ginsakdag niya ang ministeryo ni Jesus kag nangin matutom sia nga disipulo.

Miriam

  Sin-o si Miriam? Utod sia ni Moises kag ni Aaron. Sia ang una nga babayi sa Biblia nga gintawag nga manalagna.

Ano ang iya ginhimo? Isa sia ka manalagna, gani sia ang nagasugid sang mensahe sang Dios sa katawhan. May mataas sia nga posisyon sa Israel kag upod sia sa mga lalaki nga nagkanta sing ambahanon sang kadalag-an sa tapos nga ginlaglag sang Dios ang mga Egiptohanon sa Pula nga Dagat.—Exodo 15:1, 20, 21.

Sang ulihi, ginpakalain ni Miriam kag ni Aaron si Moises posible bangod sa ila bugal kag kahisa. “Nabatian” ini sang Dios, kag ginsabdong niya si Miriam kag si Aaron. (Numeros 12:1-9) Dayon ginsilutan sang Dios si Miriam sang aro, mahimo bangod sia ang nag-umpisa sang pagpakalain kay Moises. Sang nagpakiluoy si Moises sa Dios para ayuhon ang iya utod, gin-ayo sang Dios si Miriam. Pagkatapos sang pito ka adlaw nga pagkuarentina, nakabalik sia sa kampo sang Israel.—Numeros 12:10-15.

Ginapakita sang Biblia nga ginbaton ni Miriam ang pagtadlong. Pagligad sang ginatos ka tuig, ginpatuhuyan sang Dios ang iya pinasahi nga pribilehiyo sang ginpahanumdom niya ang mga Israelinhon: “Ginpadala ko sa inyo si Moises, si Aaron, kag si Miriam.”—Miqueas 6:4.

Ano ang matun-an naton kay Miriam? Ginapakita sang istorya ni Miriam nga nabal-an sang Dios ang ginaistoryahan sang iya mga sumilimba ukon ang ila ginasiling parte sa iban. Natun-an man naton nga para mapahamut-an ang Dios, dapat naton likawan ang indi nagakaigo nga bugal kag ang kahisa. Ini nga mga kinaiya makaguba sang reputasyon sang iban.

Raquel

Sin-o si Raquel? Bata sia ni Laban kag ang pinalangga nga asawa sang patriarka nga si Jacob.

Ano ang iya ginhimo? Ginpamana ni Raquel si Jacob kag nakabata sia sing duha ka lalaki, nga nangin mga pangulo sang 12 ka tribo sang Israel sang una. Nakilala ni Raquel ang iya napamana samtang nagabantay sia sing mga karnero sang iya amay. (Genesis 29:9, 10) “Matahom gid” si Raquel kon ikumparar sa iya magulang nga si Lea.—Genesis 29:17.

  Ginhigugma ni Jacob si Raquel, kag nagpasugot sia nga mag-obra sing pito ka tuig para mapangasawa sia. (Genesis 29:18) Pero, gindaya ni Laban si Jacob kay ang ginhatag niya si Lea, apang sang ulihi gintugutan man ni Laban nga pangasaw-on ni Jacob si Raquel.—Genesis 29:25-27.

Mas palangga ni Jacob si Raquel kag ang iya duha ka bata sangsa kay Lea kag ang iya mga bata. (Genesis 37:3; 44:20, 27-29) Gani, nagahisaay ang duha ka babayi.—Genesis 29:30; 30:1, 15.

Ano ang matun-an naton kay Raquel? Ginbatas ni Raquel ang mabudlay nga sitwasyon sang iya pamilya kag wala gid sia nadulaan sing paglaum nga pamatian sang Dios ang iya mga pangamuyo. (Genesis 30:22-24) Ginapakita sang iya istorya nga indi gid maayo ang epekto sa pamilya sang pagpangasawa sing madamo. Ang eksperiensia ni Raquel nagapakita man nga maalamon gid nga sundon ang orihinal nga talaksan sang Dios sa pag-asawahay—nga ang lalaki dapat may isa lang ka asawa.—Mateo 19:4-6.

Rahab

Sin-o si Rahab? Makihilawason sia ukon prostityut nga nagaistar sa siudad sang Canaan nga Jerico, kag nangin sumilimba sia ni Jehova nga Dios.

  Ano ang iya ginhimo? Gintago ni Rahab ang duha ka Israelinhon nga espiya. Ginhimo niya ini kay nabatian niya kon paano ginluwas sang Dios sang Israel nga si Jehova ang iya katawhan sa Egipto kag sang ulihi sa pagsalakay sang isa ka tribo nga ginatawag Amornon.

Ginbuligan ni Rahab ang mga espiya kag nakiluoy sia sa ila nga luwason sia kag ang iya pamilya kon magsalakay ang mga Israelinhon para laglagon ang Jerico. Nagpasugot sila pero may mga kondisyon: Indi gid niya pag-isugid ang mga espiya sa iban, sia kag ang iya pamilya dapat magpabilin sa sulod sang iya balay kon magsalakay ang mga Israelinhon, kag ihigot niya ang lubid nga eskarlata sa bintana para mangin tanda nga iya ini balay. Gintuman ni Rahab ang tanan nga ginsiling nila, gani naluwas sia kag ang iya pamilya sang ginsakop sang mga Israelinhon ang Jerico.

Nakapamana sang ulihi si Rahab sang isa ka Israelinhon kag nangin katigulangan sia ni Hari David kag ni Jesucristo.—Josue 2:1-24; 6:25; Mateo 1:5, 6, 16.

Ano ang matun-an naton kay Rahab? Ang Biblia nagsiling nga si Rahab may tumalagsahon gid nga pagtuo. (Hebreo 11:30, 31; Santiago 2:25) Ginapakita sang iya istorya nga ang Dios mapinatawaron kag wala sing pinilian kag ginapakamaayo niya ang mga nagasalig sa iya bisan ano pa ang ila ginhalinan.

Rebeca

  Sin-o si Rebeca? Asawa sia ni Isaac kag iloy sang ila kapid nga bata, nga si Jacob kag Esau.

Ano ang iya ginhimo? Ginsunod ni Rebeca ang kabubut-on sang Dios bisan pa mabudlay ini. Sang nagasag-ub sia sing tubig sa bubon, may isa ka lalaki nga nangayo sa iya sing diutay nga tubig nga imnon. Dalidali nga ginpainom sia ni Rebeca kag ginpainom man niya ang mga kamelyo sang lalaki. (Genesis 24:15-20) Ini nga lalaki alagad ni Abraham nga naghalin pa sa malayo nga lugar para mangita sang palangasaw-on ni Isaac, ang anak ni Abraham. (Genesis 24:2-4) Nangamuyo ini nga lalaki sa Dios para pakamaayuhon sia. Sang makita niya ang kapisan kag pagkamaabiabihon ni Rebeca, nahantop niya nga ginsabat sang Dios ang iya pangamuyo, kag amo ini ang ginpili sang Dios para kay Isaac.—Genesis 24:10-14, 21, 27.

Sang mahibaluan ni Rebeca ang katuyuan sini nga alagad, nagpasugot sia nga mag-upod sa iya kag nangin asawa sia ni Isaac. (Genesis 24:57-59) Sang ulihi, nakabata si Rebeca sing kapid nga lalaki. Nagsiling ang Dios sa iya nga ang magulang nga bata, si Esau, magaalagad sa manghod nga si Jacob. (Genesis 25:23) Sang ihatag na ni Isaac kay Esau ang pagpakamaayo sang pagkapanganay, naghimo si Rebeca sing mga paagi para masiguro nga ang pagpakamaayo makadto kay Jacob kay nahibaluan niya nga amo ini ang kabubut-on sang Dios.—Genesis 27:1-17.

Ano ang matun-an naton kay Rebeca? Si Rebeca maugdang, mapisan, kag maabiabihon. Bangod sining mga kinaiya, nangin maayo sia nga asawa, iloy, kag sumilimba sang matuod nga Dios.

 • Para sa dugang nga impormasyon parte kay Rebeca, tan-awa ang artikulo nga “Maupod Ako.”

Rut

Sin-o si Rut? Isa sia ka Moabnon nga nagbiya sang iya mga dios kag puluy-an para mangin sumilimba ni Jehova sa duta sang Israel.

  Ano ang iya ginhimo? Tumalagsahon ang gugma ni Rut sa iya ugangan nga si Noemi. Si Noemi upod sa iya bana kag duha ka bata nga lalaki nagkadto sa Moab para makalikaw sa tiggulutom sa Israel. Sang ulihi, ang iya kabataan nakapangasawa sing mga Moabnon nga sanday Rut kag Orpa. Pero sang ulihi, napatay ang bana ni Noemi kag ang iya duha ka bata. Gani nabalo sila nga tatlo.

Nagdesisyon si Noemi nga magbalik sa Israel kay natapos na ang tiggulutom. Si Rut kag si Orpa nag-upod sa iya. Pero ginsilingan sila ni Noemi nga magbalik sa ila mga pamilya. Nagbalik si Orpa. (Rut 1:1-6, 15) Pero si Rut nangin mainunungon sa iya ugangan. Palangga niya si Noemi kag gusto niya nga magsimba sa Dios ni Noemi nga si Jehova.—Rut 1:16, 17; 2:11.

Bangod mainunungon si Rut sa iya ugangan kag mapisan, nangin maayo ang iya reputasyon sa Betlehem, ang banwa nga gindak-an ni Noemi. Nanamian gid sa iya ang manggaranon nga tag-iya sang uma nga si Boaz gani ginahatagan niya si Rut kag si Noemi sing pagkaon. (Rut 2:5-7, 20) Sang ulihi, ginpamana ni Rut si Boaz kag nangin katigulangan sia ni Hari David kag ni Jesucristo.—Mateo 1:5, 6, 16.

Ano ang matun-an naton kay Rut? Bangod palangga ni Rut si Noemi kag si Jehova, handa sia nga bayaan ang iya puluy-an kag pamilya. Mapisan sia, mapinalanggaon, kag mainunungon bisan pa madamo sia sing kabudlayan.

Sara

  Sin-o si Sara? Asawa sia ni Abraham kag iloy ni Isaac.

Ano ang iya ginhimo? Ginbayaan ni Sara ang komportable niya nga kabuhi sa manggaranon nga siudad sang Ur bangod nagatuo gid sia sa mga promisa sang Dios sa iya bana nga si Abraham. Ginsilingan sang Dios si Abraham nga magbiya sa Ur kag magkadto sa duta sang Canaan. Nagpromisa ang Dios nga pakamaayuhon niya si Abraham kag himuon nga isa ka daku nga pungsod. (Genesis 12:1-5) Mga sisentahon si Sara sadto nga tion. Halin sadto, nag-istar si Sara kag ang iya bana sa mga tolda kag nagasulusaylo sila.

Bisan pa ang pagsulusaylo nagbutang kay Sara sa katalagman, ginsuportahan niya si Abraham nga nagsunod gid sang panuytoy sang Dios. (Genesis 12:10, 15) Malawig nga tion nga wala sing bata si Sara gani nasubuan gid sia. Pero nagpromisa ang Dios nga hatagan niya si Abraham sing kaliwat. (Genesis 12:7; 13:15; 15:18; 16:1, 2, 15) Sang ulihi, nagsiling ang Dios nga makabata si Sara kag si Abraham. Nagbata si Sara bisan pa tigulang na sia. Nobenta anyos sia kag ang iya bana 100. (Genesis 17:17; 21:2-5) Ginngalanan nila ang bata nga Isaac.

Ano ang matun-an naton kay Sara? Ang halimbawa ni Sara nagatudlo sa aton nga makasalig gid kita nga tumanon sang Dios ang iya mga promisa, bisan pa daw imposible ini! (Hebreo 11:11) Ginapadaku sang iya halimbawa nga dapat tahuron sang mga asawa ang ila bana.—1 Pedro 3:5, 6.

Sulamita

Sin-o ang Sulamita? Matahom sia nga babayi nga nagaistar sa uma kag sia ang panguna nga karakter sa libro sang Biblia nga Ambahanon ni Solomon. Wala ginpakilala ang iya ngalan sa Biblia.

Ano ang iya ginhimo? Ang Sulamita nangin mainunungon sa iya nobyo nga manugbantay sang karnero. (Ambahanon ni Solomon 2:16) Bangod sa iya pinasahi nga katahom natalupangdan sia sang manggaranon nga si Hari Solomon nga nagtinguha gid para paluyagon sia. (Ambahanon ni Solomon 7:6) Bisan pa ginakumbinsi gid sia sang iban nga pilion si Solomon, nangindi ang Sulamita. Ginahigugma gid niya ang kubos nga manugbantay sing karnero kag mainunungon sia sa iya.—Ambahanon ni Solomon 3:5; 7:10; 8:6.

Ano ang matun-an naton sa Sulamita? Wala niya ginkabig ang iya kaugalingon nga labaw sa iban bisan pa matahom gid sia kag madamo ang nagadayaw sa iya. Wala sia nagpadala sa sunlog sang iya mga kaedad ukon sa manggad kag kabantugan nga ginatanyag sa iya. Kontrolado niya ang iya balatyagon kag nagpabilin sia nga matinlo sa moral.

 Timeline sang Kabuhi sang mga Babayi sa Biblia

 1.  Eva

 2. Baha (2370 B.C.E.)

  1.  Sara

  2.  Asawa ni Lot

  3.  Rebeca

  4.  Lea

  5.  Raquel

 3. Exodo (1513 B.C.E.)

  1.  Miriam

  2.  Rahab

  3.  Rut

  4.  Debora

  5.  Jael

  6.  Delila

  7.  Hana

 4. Una nga hari sang Israel (1117 B.C.E.)

  1.  Abigail

  2.  Sulamita

  3.  Jezebel

  4.  Ester

  5.  Maria (iloy ni Jesus)

 5. Nabawtismuhan si Jesus (29 C.E.)

  1.  Marta

  2.  Maria (utod ni Marta kag ni Lazaro)

  3.  Maria Magdalena

 6. Napatay si Jesus (33 C.E.)