Magdiretso sa kaundan

“Magtuo Ka kay Jesus”—Luwas Ka Na Bala Kon Magtuo Ka Lang kay Jesus?

“Magtuo Ka kay Jesus”—Luwas Ka Na Bala Kon Magtuo Ka Lang kay Jesus?

Ang sabat sang Biblia

 Ang mga Cristiano nagapati nga si Jesus napatay para sa sala sang mga tawo. (1 Pedro 3:18) Pero, ang kaluwasan wala lang nagadepende sa pagpati nga si Jesus ang Manluluwas. Kay bisan ang mga demonyo nakahibalo nga si Jesus “ang Anak sang Dios.” Pero laglagon sila kag indi maluwas.—Lucas 4:41; Judas 6.

 Ano ang dapat ko himuon para maluwas?

  •   Dapat magtuo ka nga ginhalad ni Jesus ang iya kabuhi para sa aton mga sala. (Binuhatan 16:30, 31; 1 Juan 2:2) Nalakip sa sini nga pagpati nga si Jesus isa ka matuod nga persona kag matuod gid ang tanan nga ginasiling sang Biblia parte sa iya.

  •   Hibalua kon ano gid ang ginatudlo sang Biblia. (2 Timoteo 3:15) Ang Biblia nagasiling nga ginhambalan nanday apostol Pablo kag Silas ang manugbilanggo: “Magtuo ka kay Ginuong Jesus, kag maluwas ka.” Dayon, ginsugid nila ang “pulong ni Jehova” a sa manugbilanggo. (Binuhatan 16:31, 32) Ginapakita sini nga indi puede magtuo ang manugbilanggo kay Jesus kon wala niya naintiendihan ang Pulong sang Dios. Kinahanglan niya ang sibu nga ihibalo base sa Kasulatan.—1 Timoteo 2:3, 4.

  •   Maghinulsol. (Binuhatan 3:19) Dapat ka man maghinulsol ukon magbatyag sing tuman nga kasubo sa imo nahimo nga mga sala. Makita sang iban ang imo paghinulsol kon gin-untatan mo na ang mga butang nga wala nanamian sang Dios kag ‘maghimo sing mga buhat nga takus sa paghinulsol.’—Binuhatan 26:20.

  •   Magpabawtismo. (Mateo 28:19) Si Jesus nagsiling nga ang gusto nga mangin disipulo niya dapat magpabawtismo. Ang manugbilanggo nga ginsambit kaina nabawtismuhan. (Binuhatan 16:33) Amo man sini ang natabo sa tapos nga gintudluan ni apostol Pedro ang madamo nga tawo sang kamatuoran parte kay Jesus, “ginbawtismuhan ang mga nagbaton sang iya pulong.”—Binuhatan 2:40, 41.

  •   Tumana ang mga sugo ni Jesus. (Hebreo 5:9) Makita sa pagkabuhi sang mga ‘nagatuman sang tanan nga sugo’ ni Jesus nga sila iya mga sumulunod. (Mateo 28:20) Mga ‘manugtuman sila sang pulong kag indi mga manugpamati lamang.’—Santiago 1:22.

  •   Magbatas asta sa katapusan. (Marcos 13:13) Ang mga disipulo ni Jesus “kinahanglan nga magbatas” para maluwas. (Hebreo 10:36) Halimbawa, ginsunod gid ni apostol Pablo ang mga panudlo ni Jesus kag nangin matutom sa Dios, kag padayon niya ini nga ginhimo nga may pagbatas halin sang nangin Cristiano sia asta sa iya kamatayon.—1 Corinto 9:27.

 Makabulig bala sa imo ang “Pangadi sang Makasasala”?

 Sa pila ka relihion may mga pangamuyo sila nga ginatawag, “Pangadi sang Makasasala” kag “Pangamuyo Para sa Kaluwasan.” Ang mga nagapangamuyo sini nagabaton nga makasasala sila kag nagapati sila nga si Jesus napatay para sa ila mga sala. Ginapangamuyo man nila nga si Jesus magsulod sa ila tagipusuon ukon sa ila kabuhi. Pero ang Biblia wala nagasambit ukon nagarekomendar nga may ara gid sing sulundan nga pangamuyo ang makasasala.

 Ang iban nagapati nga kon sundon nila ang “Pangadi sang Makasasala,” sigurado gid nga maluwas sila. Pero ang pangamuyo indi garantiya nga maluwas ka na. Bangod indi kita perpekto makasala gid kita. (1 Juan 1:8) Amo kon ngaa gintudluan ni Jesus ang iya mga sumulunod nga padayon nga mangamuyo sa kapatawaran sang ila mga sala. (Lucas 11:2, 4) Dugang pa, nadula sang pila ka Cristiano ang ila paglaum nga mabuhi sing dayon kay nag-untat sila sa pag-alagad sa Dios.—Hebreo 6:4-6; 2 Pedro 2:20, 21.

 Diin naghalin ang “Pangadi sang Makasasala”?

 Indi pareho ang pagpati sang mga historian kon diin naghalin ang “Pangadi sang Makasasala.” Siling sang iban nagsugod ini sa panahon sang Protestante nga Repormasyon. Ang iban naman nagapati nga ang “Pangadi sang Makasasala” nagsugod sang nangin popular ang bag-o nga mga relihion sang 1700 kag 1800. Diin man sa sini ang matuod, ini nga pangamuyo wala ginatudlo sang Biblia—nagakontra pa gani ini sa mga panudlo sang Biblia.

a Jehova ang ngalan sang Dios suno sa Biblia.