Magdiretso sa kaundan

Ano ang Linaw nga Kalayo? Pareho Bala Ini sa Impierno Ukon Gehenna?

Ano ang Linaw nga Kalayo? Pareho Bala Ini sa Impierno Ukon Gehenna?

Ang sabat sang Biblia

Ang linaw nga kalayo simbulo sang dayon nga kalaglagan. Pareho ini sa Gehenna, pero tuhay sa impierno, nga amo ang kabilugan nga lulubngan sang katawhan.

Indi literal nga linaw

Ang lima ka bersikulo sa Biblia diin mabasa ang “linaw nga kalayo” nagapakita nga simbulo lang ini kag indi literal nga linaw. (Bugna 19:20; 20:10, 14, 15; 21:8) Ang masunod gintagbong sa linaw nga kalayo:

  • Ang Yawa. (Bugna 20:10) Subong espiritu nga tinuga, ang Yawa indi masunog sang literal nga kalayo.Exodo 3:2; Hukom13:20.

  • Kamatayon. (Bugna 20:14) Indi ini literal nga persona kundi kahimtangan nga indi na makapanghikot, wala na sing kabuhi. (Manugwali 9:10) Ang kamatayon indi masunog sing literal.

  • “Ang mabangis nga sapat” kag “ang butig nga manalagna.” (Bugna 19:20) Bangod mga simbulo lang ini, indi bala rasonable nga simbulo man ang linaw nga gintagbungan sini?Bugna 13:11, 12; 16:13.

Simbulo sang dayon nga kalaglagan

Suno sa Biblia ang linaw nga kalayo “nagakahulugan sang ikaduha nga kamatayon.” (Bugna 20:14; 21:8) Ang una nga sahi sang kamatayon nga ginsambit sa Biblia resulta sang sala ni Adan. Ini nga kamatayon masolusyunan sang pagkabanhaw, kag sa ulihi dulaon na sang Dios.1 Corinto 15:21, 22, 26.

Ang linaw nga kalayo nagarepresentar sa ikaduha nga sahi sang kamatayon. Bisan pa nagarepresentar man ini sa kahimtangan nga indi na makapanghikot, tuhay ini bangod wala sing ginsambit ang Biblia nga pagkabanhaw gikan sa ikaduha nga kamatayon. Halimbawa, suno sa Biblia si Jesus may “mga yabi sang kamatayon kag sang Lulubngan,” nga nagapakita nga may awtoridad sia nga buhian ang mga napatay nga resulta sang sala ni Adan. (Bugna 1:18; 20:13) Pero, si Jesus ukon ang bisan sin-o wala sing yabi sa linaw nga kalayo. Ining simbuliko nga linaw nagarepresentar sang dayon nga silot paagi sa permanente nga kalaglagan.2 Tesalonica 1:9.

Pareho ini sa Gehenna, ang Nalupyakan sang Hinom

Ang Gehenna (Griego ge′en·na) ginsambit sing 12 ka beses sa Biblia. Pareho sa linaw nga kalayo, simbulo man ini sang dayon nga kalaglagan. Bisan pa gina-translate ini kon kis-a nga “impierno,” ang Gehenna tuhay sa impierno (Hebreo sheʼohl′, Griego hai′des).

Ang tinaga nga “Gehenna” literal nga nagakahulugan sing “Nalupyakan sang Hinom,” ang nalupyakan sa gua sang Jerusalem. Sang panahon sang Biblia, ini nga nalupyakan ginhimo sang mga pumuluyo sang siudad nga basurahan. Wala nila ginapalong ang kalayo diri para masunog ang mga basura, kag ang indi maubos sang kalayo ginakaon sang mga ulod.

Gingamit ni Jesus ang Gehenna nga simbulo sang wala katapusan nga kalaglagan. (Mateo 23:33) Nagsiling sia nga sa Gehenna “ang mga ulod wala nagakapatay kag ang kalayo wala nagakapalong.” (Marcos 9:47, 48) Sa amo, ginpatuhuyan niya ang kahimtangan sa Nalupyakan sang Hinom kag ang tagna sa Isaias 66:24, nga nagasiling: “Magagowa sila kag magatolok sa mga bangkay sang mga tawo nga naglalis sa akon; kay ang ila ulud indi mapatay, ang ila kalayo indi mapalong.” Gani, ang ilustrasyon ni Jesus wala nagalaragway sang pagpaantos, kundi sang bug-os nga kalaglagan. Ang ginakaon sang ulod kag ang ginasunog sang kalayo amo ang mga patay nga lawas, kag indi ang buhi nga mga tawo.

Wala gid sing mabasa sa Biblia nga may nakabalik halin sa Gehenna. “Ang linaw nga kalayo” kag “ang kalayuhon nga Gehenna” pareho nga nagarepresentar sang permanente, kag dayon nga kalaglagan.Bugna 20:14, 15; 21:8; Mateo 18:9.

Paano ‘ginapaantos sa adlaw kag gab-i tubtob sa wala katubtuban’?

Kon ang linaw nga kalayo simbulo sang kalaglagan, ngaa nagsiling ang Biblia nga ang Yawa, ang mabangis nga sapat, kag ang butig nga manalagna ‘paantuson sa adlaw kag gab-i tubtob sa wala katubtuban’? (Bugna 20:10) Binagbinaga ang apat ka rason kon ngaa ining pagpaantos indi literal:

  1. Para mapaantos asta san-o ang Yawa, dapat mabuhi sia sing dayon. Pero, suno sa Biblia laglagon sia kag indi na gid magluntad pa.Hebreo 2:14.

  2. Ang kabuhi nga wala sing katapusan isa ka regalo halin sa Dios, kag indi silot.Roma 6:23.

  3. Ang mabangis nga sapat kag ang butig nga manalagna mga simbulo kag indi sila puede paantuson sing literal.

  4. Ang konteksto sa Biblia nagapakita nga ang pagpaantos sa Yawa amo ang pagbilanggo nga wala sing katapusan ukon kalaglagan.

Ang tinaga para sa “pagpaantos” nga gingamit sa Biblia mahimo man magkahulugan sing “pagbilanggo.” Halimbawa, ang Griegong tinaga para sa “mga manugpaantos” sa Mateo 18:34, gin-translate nga “mga manugbilanggo” sa madamo nga translation. Ginapakita sini ang koneksion sa mga tinaga nga “pagpaantos” kag “pagbilanggo.” Sing kaanggid, ang mga rekord sa Mateo 8:29 kag Lucas 8:30, 31 naggamit sang “paantuson” bilang katumbas sang “kadadalman,” nga amo ang malaragwayon nga duog diin wala na gid sing pagpanghikot. (Roma 10:7; Bugna 20:1, 3) Ang matuod, pila ka beses nga simbuliko nga gingamit sa libro sang Bugna ang tinaga nga “pagpaantos.”Bugna 9:5; 11:10; 18:7, 10.

Ang Nalupyakan sang Hinom