Magdiretso sa kaundan

Ano ang Tanda sang “Katapusan nga mga Adlaw,” Ukon sang “Katapusan nga Panahon”?

Ano ang Tanda sang “Katapusan nga mga Adlaw,” Ukon sang “Katapusan nga Panahon”?

Ang sabat sang Biblia

 Ginasugid sang Biblia ang mga hitabo, sitwasyon, kag mga batasan nga magatanda sang panahon nga nagapadulong sa “hingapusan sang [subong nga] sistema sang mga butang,” ukon “katapusan sang kalibutan.” (Mateo 24:3; Ang Pulong sang Dios) Ini nga panahon ginatawag sang Biblia nga “katapusan nga mga adlaw” kag “katapusan nga panahon.”—2 Timoteo 3:1; Daniel 8: 19; Maayong Balita nga Biblia.

Ano ang pila ka tagna sang Biblia parte sa “katapusan nga mga adlaw”?

 Gintagna sang Biblia ang madamo nga mga butang nga dulungan nga matabo nga mangin “tanda” para mabal-an nga katapusan nga mga adlaw na. (Lucas 21:7) Binagbinaga ini nga mga halimbawa:

 Inaway bisan diin nga bahin sang kalibutan. Si Jesus nagtagna: “Magailinaway ang mga pungsod kag subong man ang mga ginharian.” (Mateo 24:7) Gintagna man sa Bugna 6:4 ang isa ka manugkabayo nga nagarepresentar sa inaway nga “magakuha sing paghidait sa duta.”

 Kakulang sa pagkaon. Si Jesus nagtagna: “May kakulang sa pagkaon.” (Mateo 24:7) Gintagna man sa libro sang Bugna ang pagsakay sang isa pa ka manugkabayo, nga magaresulta sa grabe nga kakulang sa pagkaon sa madamo nga lugar.—Bugna 6:5, 6.

 Mabaskog nga mga linog. Si Jesus nagsiling nga may “mga linog sa nagkalainlain nga mga lugar.” (Mateo 24:7; Lucas 21:11) Ining mabaskog nga mga linog sa bilog nga kalibutan magaresulta sa grabe nga pag-antos kag pagkapatay sang madamo nga tawo sangsa nagligad nga mga linog.

 Balatian. Suno kay Jesus, may mga balatian, ukon mga epidemia sang “grabe nga mga balatian.”—Lucas 21:11, Contemporary English Version.

 Krimen. Bisan pa nga ginatos ka tuig na nga nagahimo sang krimen ang mga tawo, gintagna ni Jesus nga sa katapusan nga mga adlaw, ‘magadamo ang kalautan.’—Mateo 24:12.

 Pagguba sang tawo sa duta. Gintagna sa Bugna 11:18 nga ang mga tawo ‘magalaglag sang duta.’ Himuon nila ini sa madamo nga paagi, indi lamang paagi sa paghimo sing malain kundi paagi man sa paghalit sa palibot.

 Paglain sang mga batasan. Sa 2 Timoteo 3:1-4, gintagna sang Biblia nga ang kalabanan nga mga tawo mangin “indi mapinasalamaton, indi mainunungon, . . . indi magsugot sa bisan ano nga kasugtanan, mabinutangbutangon, wala sing pagpugong sa kaugalingon, mabangis, wala sing gugma sa kon ano ang maayo, maluib, matig-a sing ulo, nagapahambog.” Amo gid sini kalain ang batasan sang mga tawo amo nga insakto lang nga tawgon ini nga panahon nga “makahalanguyos nga mga tion nga mabudlay atubangon.”

 Pagkaguba sang pamilya. Sa 2 Timoteo 3:2, 3, gintagna sang Biblia nga madamo nga tawo ang mangin “indi mapinalanggaon” sa ila pamilya kag ang mga bata mangin “indi matinumanon sa mga ginikanan.”

 Madula ang gugma sang mga tawo sa Dios. Si Jesus nagtagna: “Ang gugma sang madamo nga tawo magabugnaw.” (Mateo 24:12) Ang buot silingon ni Jesus amo nga indi na paghigugmaon sang kalabanan nga tawo ang Dios. Ang 2 Timoteo 3:4 nagsiling man nga sa katapusan nga mga adlaw, ini nga mga tawo mangin “mahigugmaon sa kinasadya sa baylo nga mahigugmaon sa Dios.”

 Pagdamo sang mga tawo nga daw diosnon kon tulukon. Sa 2 Timoteo 3:5, gintagna sang Biblia nga ang mga tawo magasiling nga nagasimba sila sa Dios, pero ang matuod wala gid nila ginasunod ang iya mga sugo.

 Dugang nga paghangop sa mga tagna sang Biblia. Ang libro ni Daniel nagtagna nga sa “katapusan nga mga adlaw,” madamo ang makatuon sa kamatuoran sang Biblia, kag matun-an nila ang insakto nga paghangop sa sini nga mga tagna.—Daniel 12:4, footnote.

 Pagbantala sa bilog nga kalibutan. Si Jesus nagtagna: “Ining maayong balita sang Ginharian ibantala sa bug-os nga duta.”—Mateo 24:14.

 Madamo ang wala nagasapak kag nagapasipala. Gintagna ni Jesus nga balewalaon sang kalabanan nga tawo ang maathag nga mga ebidensia nga malapit na ang katapusan. (Mateo 24:37-39) Kag indi lang ina, kay sa 2 Pedro 3:3, 4 gintagna nga pasipalahan pa sang iban ang mga ebidensia, kag masiling sila nga indi ini matuod.

 Ang tanan nga tagna nagakatuman. Si Jesus nagsiling nga sa katapusan nga mga adlaw indi lang pila ukon kalabanan sini nga mga tagna ang matuman, kundi tanan ini nga tagna dulungan nga matuman.—Mateo 24:33.

Nagakabuhi bala kita “sa katapusan nga mga adlaw”?

 Huo. Ang mga nagakatabo sa kalibutan kag ang pasunod nga mga hitabo sa Biblia nagapakita nga ang katapusan nga mga adlaw nagsugod sang 1914, sang tuig nga nagsugod ang World War I. Para mabal-an mo kon paano ginapakita sang mga nagakatabo sa kalibutan nga nagakabuhi na kita sa katapusan nga mga adlaw, tan-awa ang masunod nga video:

 Sang 1914, ang Ginharian sang Dios nagsugod sa paggahom sa langit. Ang una sini nga ginhimo amo ang pagtagbong kay Satanas nga Yawa kag sa iya mga demonyo diri sa duta kag indi na sila makabalik sa ila ginhalinan. (Bugna 12:7-12) Ang impluwensia ni Satanas sa mga tawo makita sa paglain sang mga batasan kag mga buhat nga nangin rason kon ngaa ang katapusan nga mga adlaw “makahalanguyos nga mga tion nga mabudlay atubangon.”—2 Timoteo 3:1.

 Madamo nga tawo ang nagalalain sa sining makahalanguyos nga mga tion. Nabalaka sila kay ang mga tawo indi na makahibalo kon paano magkabuhi sing ululupod. Ang iban gani nahadlok kay basi sa ulihi magapinatyanay na lang ang mga tawo.

 Pero ang iban nga nagalalain sa kahimtangan sang kalibutan may maayo nga paglaum sa palaabuton. Kumbinsido sila nga sa indi madugay dulaon sang Ginharian sang Dios ang mga problema sa kalibutan. (Daniel 2:44; Bugna 21:3, 4) Ginahulat nila nga tumanon sang Dios ang iya mga promisa, kag nalipay sila sa ginasiling ni Jesus: “Ang nagabatas tubtob sa katapusan maluwas.”—Mateo 24:13; Miqueas 7:7.