Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Ano ang Kahulugan sang mga Numero sa Biblia? Nabase Bala sa Biblia ang Numerology?

Ano ang Kahulugan sang mga Numero sa Biblia? Nabase Bala sa Biblia ang Numerology?

Ang sabat sang Biblia

Ang mga numero sa Biblia masami nga literal pero kon kaisa ginagamit man ini subong simbulo. Ang mga teksto sa palibot amo pirme ang nagapaathag kon bala ang isa ka numero simbulo lang. Binagbinaga ang masunod nga mga halimbawa sang simbuliko nga kahulugan sang mga numero sa Biblia:

  • 1 Paghiusa. Halimbawa, si Jesus nagpangamuyo sa Dios nga ang iya mga sumulunod “mangin isa, subong nga ikaw, Amay, nahiusa sa akon kag ako nahiusa sa imo.”Juan 17:21; Mateo 19:6.

  • 2 Kon may mga kaso, duha ka saksi ang kinahanglan magpamatuod. (Deuteronomio 17:6) Gani, ang pagsulit sang palanan-awon ukon sang mga tinaga nagapakita nga ang isa ka butang sigurado kag matuod. Halimbawa, sang ginpatpat ni Jose ang damgo sang Paraon sang Egipto, nagsiling sia: “Ang pagduha sang damgo ni Faraon nagakahologan nga ang butang ginpat-ud sang Dios.” (Genesis 41:32) Sa tagna, ang “duha ka sungay” mahimo magrepresentar sang duha ka pagginahom, subong sang ginsiling kay propeta Daniel parte sa Emperyo sang Medo-Persia.Daniel 8:20, 21; Bugna 13:11.

  • 3 Subong nga ang pagpamatuod sang tatlo ka saksi mabakod gid, ang tatlo ka beses nga pagsulit mahimo nga nagapabakod ukon nagapadaku sang isa ka butang.Ezequiel 21:27; Binuhatan 10:9-16; Bugna 4:8; 8:13.

  • 4 Nagarepresentar ini sang pagkakompleto sa porma ukon katuyuan, pareho sa ekspresyon nga “apat ka pamusod sang duta.”Bugna 7:1; 21:16; Isaias 11:12.

  • 6 Kulang ini isa para mangin pito, nga masami nagakahulugan sing pagkakompleto. Gani, ang anom nagapatuhoy sa butang nga indi kompleto ukon indi perpekto ukon may kaangtanan sa mga kaaway sang Dios.1 Cronica 20:6; Daniel 3:1; Bugna 13:18.

  • 7 Ini nga numero pirme nagarepresentar sang pagkakompleto. Halimbawa, ang mga Israelinhon ginsugo sang Dios nga magmartsa sa palibot sang Jerico sa sulod sang pito ka adlaw, kag sa ikapito nga adlaw malibot sila sing pito ka beses. (Josue 6:15) Madamo pa sing halimbawa sa Biblia nga nagagamit sang numero nga pito. (Levitico 4:6; 25:8; 26:18; Salmo 119:164; Bugna 1:20; 13:1; 17:10) Sang ginhambalan ni Jesus si Pedro nga patawaron ang iya utod “indi, Tubtob sa pito ka beses, kundi, Tubtob sa kapituan kag pito ka beses,” ang pagsulit sang “pito” nagapahangop nga “wala sing limitasyon.”Mateo 18:21, 22.

  • 10 Ini nga numero nagakahulugan sing kabug-usan ukon kabilugan sang isa ka butang.Exodo 34:28; Lucas 19:13; Bugna 2:10.

  • 12 Ini nga numero mahimo nagarepresentar sa kompleto nga kahimusan sang Dios. Halimbawa, sa palanan-awon ni apostol Juan parte sa langit, may nakita sia nga isa ka siudad nga may ‘napulog-duha ka sadsaran nga bato, kag yara sa sini ang napulog-duha ka ngalan sang napulog-duha ka apostoles.’ (Bugna 21:14; Genesis 49:28) May amo man sini nga kahulugan ang pila ka numero nga puede pabuaron sa 12.Bugna 4:4; 7:4-8.

  • 40 Gingamit ang numero nga 40 sa pila ka tinion sang paghukom ukon pagsilot.Genesis 7:4; Ezequiel 29:11, 12.

Numerology kag gematria

Ang simbuliko nga kahulugan sang mga numero sa Biblia indi pareho sa numerology. Kay man, nalakip sa numerology ang pagtuon sa espiritistiko nga kahulugan, kombinasyon, kag total sang mga numero. Halimbawa, ginaanalisar sang Judiyo nga mga Cabalist ang Hebreo nga Kasulatan paagi sa teknik nga ginatawag gematria. Ginapangita nila ang natago kuno nga mga code sa mga numero nga katumbas sang kada letra. Ang numerology isa ka sahi sang pagpamakot, nga ginapakamalaut sang Dios.Deuteronomio 18:10-12.