Magdiretso sa kaundan

Ano ang Ginasiling sang Biblia Parte sa Kahilwayan sa Pagpili? Ang Dios Bala ang Nagakontrol?

Ano ang Ginasiling sang Biblia Parte sa Kahilwayan sa Pagpili? Ang Dios Bala ang Nagakontrol?

Ang sabat sang Biblia

Ginhatagan kita sang Dios sing dignidad paagi sa aton kahilwayan sa pagpili. May ikasarang kita nga magdesisyon para sa aton kaugalingon imbes nga ang Dios ukon ang kapalaran ang magadikta kon ano ang aton himuon. Binagbinaga ang ginasiling sang Biblia.

  • Gintuga sang Dios ang tawo sa iya dagway. (Genesis 1:26) Indi pareho sa mga sapat, nga nagahulag paagi sa ila duna nga kaalam, kaangay kita sa aton Manunuga nga may ikasarang sa pagpakita sang mga kinaiya subong sang gugma kag hustisya. Kag pareho sa aton Manunuga, may kahilwayan man kita sa pagpili.

  • Mahimo kita makadesisyon para sa aton palaabuton. Ang Biblia naagda sa aton nga ‘pilion ang kabuhi paagi sa pagtuman sa tingog sang Dios,’ nga amo ang pagtuman sa iya mga sugo. (Deuteronomio 30:19, 20) Ini nga pangagda mangin wala pulos ukon mapintas pa gani kon wala kita sing kahilwayan sa pagpili. Imbes nga piliton kita nga himuon ang iya gusto, ang Dios mahigugmaon nga nagapangabay: “Kabay kuntani nga nagpamati ka sa akon mga sogo! Niyan ang imo paghidait nanginsubong kuntani sang suba.”—Isaias 48:18.

  • Ang aton kadalag-an ukon kapaslawan wala nabase sa kapalaran. Kon gusto naton nga magmadinalag-on, dapat kita magtinguha sing maayo. “Ang bisan ano nga makita nga himoon sang imo kamut,” siling sang Biblia, “himoa ini sa imo gahum.” (Manugwali 9:10) Nagdugang pa ini: “Ang mga hunahuna sang mapisan nagapadolong lamang sa kabuganaan.”—Hulubaton 21:5.

Ang kahilwayan sa pagpili isa ka malahalon nga regalo halin sa Dios, kay paagi sa sini mahigugma naton sia sing “bug-os tagipusuon”—bangod gusto naton.—Mateo 22:37.

Indi bala ginakontrol sang Dios ang tanan nga butang?

Ginatudlo sang Biblia nga ang Dios amo ang Labing Gamhanan, kag wala sing limitasyon ang iya gahom. (Job 37:23; Isaias 40:26) Pero, wala niya ginagamit ang iya gahom para kontrolon ang tanan nga butang. Halimbawa, suno sa Biblia ang Dios “nagpugung sang [iya] kaugalingon” batok sa dumaan nga Babilonia, nga kaaway sang iya katawhan. (Isaias 42:14) Subong, ginatugutan man sang Dios ang mga tawo nga nagagamit sang ila kahilwayan sa pagpili para halitan ang iban. Pero indi niya ini pagtugutan asta san-o.—Salmo 37:10, 11.