Magdiretso sa kaundan

Paano Nangin “Gawad Kabaylo sang Madamo” ang Halad ni Jesus?

Paano Nangin “Gawad Kabaylo sang Madamo” ang Halad ni Jesus?

Ang sabat sang Biblia

 Ang halad ni Jesus amo ang paagi sang Dios sa paghilway, ukon pagluwas, sa katawhan gikan sa sala kag kamatayon. Sa Biblia ang ginpaagay nga dugo ni Jesus ginatawag nga gawad. (Efeso 1:7; 1 Pedro 1:​18, 19) Gani, si Jesus nagsiling nga nagkari sia para “ihatag ang iya kabuhi nga gawad kabaylo sang madamo.”​—Mateo 20:28.

Ngaa kinahanglan ang “gawad kabaylo sang madamo”?

 Ang una nga lalaki nga si Adan gintuga nga perpekto, ukon wala sing sala. May kahigayunan kuntani sia nga mabuhi sing wala katapusan, pero nadula niya ini bangod wala sia nagtuman sa Dios. (Genesis 3:​17-​19) Sang may mga anak na sia, ginpanubli man nila ang sala. (Roma 5:​12) Amo ini ang rason kon ngaa nagsiling ang Biblia nga “ginbaligya” ni Adan ang iya kaugalingon kag ang iya mga anak nga mangin ulipon sang sala kag kamatayon. (Roma 7:​14) Ang iya mga anak indi perpekto, gani wala sa ila sing makagawad sang nadula ni Adan.​—Salmo 49:​7, 8.

 Naluoy ang Dios sa wala sing paglaum nga sitwasyon sang mga kaliwat ni Adan. (Juan 3:​16) Pero, base sa matarong nga talaksan sang Dios, indi niya pagbalewalaon ukon basta lang nga patawaron ang ila mga sala nga wala sing legal nga rason. (Salmo 89:14; Roma 3:​23-​26) Ginahigugma sang Dios ang katawhan, gani naghatag sia sing legal nga basihan para ang ila mga sala indi lang mapatawad kundi mapanas man. (Roma 5:​6-8) Ang legal nga basihan amo ang gawad.

Ano ang mahimo sang gawad?

 Sa Biblia, ang termino nga “gawad” nagalakip sang masunod nga tatlo ka butang:

  1.   Isa ini ka bayad.​—Numeros 3:​46, 47.

  2.   Nagaresulta ini sa kahilwayan, ukon pagtubos.​—Exodo 21:30.

  3.   Katumbas ini sa balor sang ginabayaran, ukon nagakulap ukon nagatabon sini. a

 Binagbinaga kon paano ini maaplikar sa halad gawad ni Jesucristo.

  1.   Bayad. Ang Biblia nagasiling nga ang mga Cristiano ‘ginbakal sa daku nga bili.’ (1 Corinto 6:​20; 7:​23) Ini nga bili amo ang dugo ni Jesus, nga iya ‘ginbakal sang mga tawo para sa Dios halin sa tagsa ka tribo kag hambal kag katawhan kag pungsod.’​—Bugna 5:​8, 9.

  2.   Kahilwayan. Ang halad ni Jesus nagahatag sing “kahilwayan paagi sa gawad” para sa sala.​—1 Corinto 1:​30; Colosas 1:​14; Hebreo 9:​15.

  3.   Katumbas. Ang halad ni Jesus katumbas gid sa nadula ni Adan​—ang perpekto nga kabuhi bilang tawo. (1 Corinto 15:21, 22, 45, 46) Ang Biblia nagasiling: “Subong nga paagi sa pagkadimatinumanon sang isa ka tawo [si Adan] madamo ang nangin makasasala, paagi man sa pagkamatinumanon sang isa ka tawo [si Jesucristo] madamo ang mangin matarong.” (Roma 5:​19) Ginapaathag sini kon paano ang kamatayon sang isa ka tawo mangin gawad para sa madamo nga makasasala. Kay man, ang halad ni Jesus amo ang “katumbas nga gawad para sa tanan” nga nagatuman sang tanan nga dapat himuon para makabenepisyo sa sini.​—1 Timoteo 2:​5, 6.

a Sa Biblia, ang orihinal nga mga tinaga nga gin-translate nga “gawad” nagakahulugan sing bili, ukon butang nga may balor, nga ginabayad. Halimbawa, ang Hebreo nga tinaga nga ka·pharʹ nagakahulugan sing ‘kulap.’ (Genesis 6:​14) Pirme ini ginagamit sa pagtabon ukon pagpatawad sang sala. (Salmo 65:3) Ang isa pa ka tinaga nga koʹpher nagakahulugan sing bili nga ginabayad para mahimo ang pagtabon, ukon pagtubos. (Exodo 21:30) Dugang pa, ang Griego nga tinaga nga lyʹtron, nga gina-translate pirme nga “gawad,” mahimo man magkahulugan sing “pagtubos.” (Mateo 20:28; Maayong Balita nga Biblia) Ang Griego nga mga manunulat naggamit sini nga termino sa ginabayad para gawaron ang bihag sang inaway ukon hilwayon ang isa ka ulipon.