Ang sabat sang Biblia

Binagbinaga ining praktikal nga mga suhestyon base sa kaalam nga ara sa Biblia:

  1. Mangin propesyonal. Mangin mainayuhon kag matinahuron sa imo mga kaupod sa trabaho. Pero likawi ang sobra nga pagpakigsuod nga daw nagapakita nga ginabaton mo ang ila seksuwal nga interes sa imo.Mateo 10:16; Colosas 4:6.

  2. Magpamayo sing maugdang. Ang pagsuksok sing seksi nga mga bayo magaresulta sa malain nga impresyon. Ang Biblia nagasiling nga magpamayo sing “may kaugdang kag maligdong nga hunahuna.”1 Timoteo 2:9.

  3. Magpili sing maayo nga mga abyan. Kon nagapakig-upod ka pirme sa mga tawo nga nanamian ukon nagabalewala lang sang mga nagapa-flirt ukon nagabastos sa ila, mahimo nga himuon man sa imo ang ginahimo sa ila.Hulubaton 13:20.

  4. Likawi ang binastos nga pag-istoryahanay. Maghalin kon ang ginaistoryahan sang imo mga upod “binastos, ukon binuang nga hinambal, ukon malaw-ay nga linahog.”Efeso 5:4, Ang Biblia, HIL.

  5. Likawi ang alang-alang nga mga sitwasyon. Halimbawa, indi magpasugot kon hagaron ka nga magpabilin sa inyo ulubrahan pagkatapos sang obra kon indi gid importante ang rason.Hulubaton 22:3.

  6. Mangin malig-on kag prangka. Kon ginabastos ka, hambali ang nagabastos sa imo nga indi mo gusto ang iya ginahimo. (1 Corinto 14:9) Halimbawa, makasiling ka: “Untati ang pagsagi sag-idsag-id sa akon, kay nasaw-ahan ako.” Puede mo man sulatan ang nagabastos sa imo. Isulat kon ano ang natabo, kon ano ang imo ginbatyag, kag kon ano ang gusto mo nga himuon. Ipaathag nga ang imo panindugan nabase sa imo moral kag relihioso nga pagpati.1 Tesalonica 4:3-5.

  7. Mangayo sing bulig. Kon indi gid mag-untat ang nagabastos sa imo, isugid ini sa imo ginasaligan nga abyan, kapamilya, ukon sa imo kaupod sa obra ukon sa isa nga nagabulig sa mga biktima. (Hulubaton 27:9) Madamo nga biktima sang pagpangbastos ang nabuligan sang pangamuyo. Bisan wala mo pa matilawan nga magpangamuyo, mabuligan ka gid ni Jehova, “ang Dios nga may bug-os nga paglugpay.”2 Corinto 1:3.

Bangod sa pagpangbastos, minilyon ang ginabudlayan sa ila trabaho, pero makabulig ang Biblia.