Magdiretso sa kaundan

Ano ang Ginapakita sang Kronolohiya sang Biblia Parte sa 1914?

Ano ang Ginapakita sang Kronolohiya sang Biblia Parte sa 1914?

Ang sabat sang Biblia

Base sa kronolohiya sang Biblia, ang Ginharian sang Dios gintukod sa langit sang 1914. Makita ini sa tagna sa kapitulo 4 sa libro sang Daniel sa Biblia.

Sumaryo sang tagna. Ginpadamgo sang Dios si Hari Nabocodonosor sang Babilonia sang isa ka tagna. Nagdamgo sia nga may isa ka mataas gid nga kahoy nga ginpulod. Ang tuod sini ginbutangan sing pikit sa sulod sang “pito ka tion,” kag pagkatapos ginpatubo ini liwat.Daniel 4:1, 10-16, NW.

Ang una nga katumanan sang tagna. Ang mataas gid nga kahoy nagarepresentar kay Hari Nabocodonosor. (Daniel 4:20-22) Simbuliko sia nga ‘ginpulod,’ sang nagbuang sia kag ginkuha sa iya ang pagkahari sa sulod sang pito ka tuig. (Daniel 4:25) Sang ginbalik sang Dios ang iya maayo nga pensar, nangin hari sia liwat kag ginkilala niya ang paggahom sang Dios.Daniel 4:34-36.

Pamatuod nga ang tagna may mas daku nga katumanan. Ang katuyuan sang tagna amo nga “ang mga nagakabuhi makakilala nga ang Labing Mataas nagagahum sa ginharian sang mga tawo, kag nagahatag sini sa bisan kay sin-o nga buut niya, kag nagapahamtang sa ibabaw sini sang kubus gid nga mga tawo.” (Daniel 4:17) Ang bugalon bala nga si Nabocodonosor ang hatagan sang Dios sini nga paggahom? Indi, kay antes pa sini ginpadamgo na sia sang Dios sang isa pa ka tagna nga nagapakita nga indi sia ukon ang bisan sin-o nga pulitikal nga manuggahom ang magatungod sini nga papel. Sa baylo, ang Dios mismo ang “magapatindug . . . sing ginharian nga dili gid malaglag.”Daniel 2:31-44.

Sang una, nagtukod ang Dios sing Ginharian nga nagarepresentar sang iya paggahom sa duta: ang pungsod sang Israel sadto. Gintugutan sang Dios nga ini nga ginharian ‘malaglag,’ bangod ang mga manuggahom sini indi matutom. Pero nagtagna sia nga ihatag niya ang pagkahari sa “may kinamatarung sini.” (Ezequiel 21:25-27) Ginpakilala sang Biblia si Jesucristo subong ang isa nga may legal nga kinamatarong nga hatagan sining wala katapusan nga ginharian. (Lucas 1:30-33) Indi pareho kay Nabocodonosor, si Jesus “mapainubuson sing tagipusuon,” subong sang gintagna.Mateo 11:29.

Ano ang ginarepresentar sang kahoy sa Daniel kapitulo 4? Sa Biblia, ang kahoy nagarepresentar kon kaisa sang paggahom. (Ezequiel 17:22-24; 31:2-5) Sa mas daku nga katumanan sang Daniel kapitulo 4, ang mataas gid nga kahoy nagasimbulo sa paggahom sang Dios.

Ano ang buot silingon sang pagpulod sa kahoy? Ang pagpulod sa kahoy nagarepresentar sang makadali nga pagpauntat sa paggahom ni Nabocodonosor. Nagarepresentar man ini sang makadali nga pag-untat sang paggahom sang Dios sa duta. Natabo ini sang ginlaglag ni Nabocodonosor ang Jerusalem, diin ang mga hari sang Israel naggahom sa “trono sang GINOO” subong mga representante sang Dios.1 Cronica 29:23.

Ano ang ginarepresentar sang “pito ka tion”?

Ang “pito ka tion” nagarepresentar sang kalawigon sang panahon nga gintugutan sang Dios ang mga pungsod nga maggahom sa duta, nga wala sing pagpasilabot sang Dios. Suno sa kronolohiya sang Biblia, ang “pito ka tion” nagsugod sang Oktubre 607 B.C.E., sang ang Jerusalem ginlaglag sang mga Babilonianhon. *2 Hari 25:1, 8-10.

Daw ano kalawig ang “pito ka tion”? Indi lamang ini pito ka tuig pareho sa natabo kay Nabocodonosor. Ginpaathag ini ni Jesus sang nagsiling sia nga “ang Jerusalem [simbulo sang paggahom sang Dios] tasakon sang mga pungsod, tubtob matuman ang gintalana nga mga tion sang mga pungsod.” (Lucas 21:24) “Ang gintalana nga mga tion sang mga pungsod,” ang panahon nga gintugutan sang Dios ang iya paggahom nga “tasakon sang mga pungsod,” pareho lang sa “pito ka tion” sa Daniel kapitulo 4. Buot silingon, ang “pito ka tion” nagapadayon pa sang ari si Jesus diri sa duta.

Ginabuligan kita sang Biblia nga mahibaluan ang kalawigon sang gintagna nga “pito ka tion.” Nagsiling ini nga ang tatlo kag tunga ka “tion” katumbas sang 1,260 ka adlaw. Gani ang “pito ka tion” doble sina ukon 2,520 ka adlaw. (Bugna 12:6, 14) Kon sundon naton ang ginasiling sang tagna nga “sa tagsa ka adlaw isa ka tuig,” ang 2,520 ka adlaw nagarepresentar sang 2,520 ka tuig. Gani ang “pito ka tion,” ukon 2,520 ka tuig, matapos sa Oktubre 1914.Numeros 14:34; Ezequiel 4:6.

^ par. 11 Para sa detalyado nga pagbinagbinag kon ngaa 607 B.C.E ang petsa nga gingamit, tan-awa ang artikulo nga “San-o Ginlaglag ang Dumaan nga Jerusalem?—Bahin 1,” sa pahina 26-31 sang Oktubre 1, 2011, nga Ang Lalantawan, kag “San-o Ginlaglag ang Dumaan nga Jerusalem?—Bahin 2,” sa pahina 22-28 sang Nobiembre 1, 2011, nga Ang Lalantawan.