Ang sabat sang Biblia

Huo. Ginabuligan gid sang Dios ang mga sinsero nga nagapangabay sang mga butang suno sa iya kabubut-on. Bisan pa wala ka nagapangamuyo, ang mga halimbawa sa Biblia sang mga tawo nga nagpangamuyo kag nagpangayo sing bulig sa Dios makapabakod sa imo. Halimbawa:

  • Buligi ako, GINOO, nga akon Dios; luwasa ako suno sa imo gugma.”—Salmo 109:26, Ang Pulong sang Dios, APD.

  • Kon parte sa akon, kubos kag imol ako. . . . O Dios ko, buligi ako gilayon.”—Salmo 40:17, APD.

Siempre, ang mga nagsulat sini may mabakod gid nga pagtuo sa Dios. Pero, nagapamati man ang Dios sa tanan nga nagapalapit sa iya sing hugot, pareho sang mga tawo nga “napaslawan” ukon “nadulaan sang paglaom.”—Salmo 34:18, APD.

Indi pagpensara nga malayo ang Dios kag wala sia nagaulikid sa imo mga problema. Ang Biblia nagasiling: “Ang GINOO mataas, apang sia nagatamud sa mga kubus; apang ang matinaastaason nakilala niya sa malayo.” (Salmo 138:6) Ginsilingan man ni Jesus ang iya mga disipulo: “Ang mga buhok mismo sa inyo ulo naisip na tanan.” (Mateo 10:30) Nahibaluan sang Dios ang mga detalye parte sa imo nga wala mo gani mahibaluan. Kon amo, sigurado nga pamatian niya ang imo mga ginakabalak-an kon pangayuon mo ang iya bulig paagi sa pangamuyo.—1 Pedro 5:7.