Ang sabat sang Biblia

Ang mabangis nga sapat nga may pito ka ulo nga ginsambit sa Bugna 13:1 nagarepresentar sang pulitikal nga sistema sa bilog nga kalibutan.

  • May awtoridad ini, gahom, kag trono, amo nga nangin isa ini ka pulitikal nga organisasyon.Bugna 13:2.

  • Nagagahom ini sa “tagsa ka tribo kag katawhan kag hambal kag pungsod,” gani indi lamang ini gobierno sang isa ka pungsod.Bugna 13:7.

  • Ara sa sini ang tanan nga bahin sang apat ka dalagku nga sapat nga ginsambit sa tagna sang Daniel 7:2-8. Ang hitsura sini pareho sa leopardo, ang tiil pareho sa oso, may baba sang leon, kag napulo ka sungay. Ang mga sapat sa tagna ni Daniel nakilal-an subong indibiduwal nga mga hari, ukon mga ginharian, nga sunodsunod nga naggahom sa mga emperyo. (Daniel 7:17, 23) Gani, ang mabangis nga sapat sa Bugna kapitulo 13 nagarepresentar sa pangkabilugan nga pulitikal nga organisasyon.

  • Nagtakas ini “gikan sa dagat” nga amo ang nagakinagula nga katawhan nga ginhalinan sang mga gobierno sang tawo.Bugna 13:1; Isaias 17:12, 13.

  • Ang Biblia nagsiling nga ang numero, ukon ngalan sang sapat—666—‘numero sang tawo.’ (Bugna 13:17, 18) Nagapakita ini nga ang sapat sa Bugna kapitulo 13 organisasyon sang tawo, indi organisasyon sang espiritu ukon demonyo.

Bisan pa talagsa lang nagaugyunay ang mga pungsod, nahiusa sila sa ila determinasyon nga magpabilin sa gahom, sangsa magpasakop sa Ginharian sang Dios. (Salmo 2:2) Magabuligay man sila sa pagpakig-away sa hangaway sang Dios nga pangunahan ni Jesucristo sa Armagedon. Pero ang mga pungsod malaglag sa sini nga inaway.Bugna 16:14, 16; 19:19, 20.

“Napulo ka sungay kag pito ka ulo”

May mga numero nga ginagamit subong simbulo sa Biblia. Halimbawa, ang napulo kag pito nagarepresentar sang pagkakompleto. Ang makabulig para maintiendihan kon ano gid ang “napulo ka sungay kag pito ka ulo” sang sapat nga ginsambit sa Bugna kapitulo 13 amo ang “larawan sang mabangis nga sapat” nga ginpakilala sang ulihi sa Bugna—ang masili nga pula nga sapat nga may pito ka ulo kag napulo ka sungay. (Bugna 13:1, 14, 15; 17:3) Suno sa Biblia, ang pito ka ulo sining pula nga sapat nagakahulugan sing “pito ka hari,” ukon mga gobierno.Bugna 17:9, 10.

Pareho man sa sini ang pito ka ulo sang sapat sa Bugna 13:1 nga nagarepresentar sang pito ka gobierno: ang panguna nga pulitikal nga mga kagamhanan sa kasaysayan kag naghingabot gid sa katawhan sang Dios—Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Gresya, Roma, kag Anglo-Amerika. Gani, kon magsiling kita nga ang napulo ka sungay nagarepresentar sang tanan nga kagamhanan, gamay man ukon daku, ang korona sa kada sungay nagapakita nga ang kada pungsod nagagahom sing dungan sa panguna nga mga kagamhanan sang ila panahon.